• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 1000 zarejestrowanych drużyn w Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej

  18.01.2010. 18:51
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad tysiąc zespołów z gimnazjów i szkół średnich zarejestrowało się na portalu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Dial Net Masters. Zapisy przyjmowane są do 22 stycznia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wizyta w CERN i siedzibie Google w Szwajcarii oraz wysokiej klasy netbooki.

  Na portalu www.dialnetmasters.pl mogą się rejestrować - pod opieką nauczyciela - czteroosobowe zespoły, które przeszły przez wewnątrzszkolne eliminacje. W zeszłym roku w eliminacjach takich wzięło udział 40 tys. uczniów.
  W tej edycji konkursu, jak na razie, najwięcej zgłoszeń pochodzi z województw: śląskiego - 280, wielkopolskiego - 200, dolnośląskiego - 160 i pomorskiego - 120.

  Uczestnicy olimpiady powinni się wykazać biegłością informatyczną, umiejętnością logicznego myślenia i orientacją w zasobach Internetu, a także zdolnością rozwiązywania różnorodnych zadań związanych z wirtualnym światem.

  IV edycja olimpiady jest organizowana przez Telefonię DIALOG pod merytorycznym patronatem Politechniki Wrocławskiej, Programu CISCO Networking Academy, Google'a i Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Olimpiadę honorowym patronatem objął Urząd Komunikacji Elektronicznej.

  Informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie: www.dialnetmasters.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Olimpiada języka łacińskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku 1982. Przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich. Organizatorem zawodów jest Polskie Towarzystwo Filologiczne – Societas Philologa Polonorum. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Marian Szarmach z Katedry Filologii Klasycznej UMK. Jej uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością przekładu tekstu łacińskiego na język polski, znajomością gramatyki łacińskiej oraz lektury obowiązkowej i dodatkowej.

  Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1996/1997 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Początkowa funkcjonowała jako olimpiada zachodniopomorska, jednak w 2000 uzyskała status olimpiady ogólnopolskiej.

  Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych. Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiady przedmiotowe – coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W większości zawodów mogą brać udział również osoby młodsze.

  Międzynarodowa olimpiada filozoficzna (ang. International Philosophy Olympiad, IPO) — międzynarodowa olimpiada przedmiotowa dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana co roku w maju przez jeden z uczestniczących w niej krajów. Po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku w Bułgarii. W latach 1997 i 2005 Olimpiady odbywały się w Warszawie.

  Olimpiada wiedzy technicznej – olimpiada przedmiotowa powołana w 1974 roku z inicjatywy Muzeum Techniki NOT oraz ZHP. Olimpiada skierowana do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i rozgrywana w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

  Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z: Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz.

  Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

  Dodano: 18.01.2010. 18:51  


  Najnowsze