• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 11. międzynarodowa konferencja European Chitin Society, Porto, Portugalia

  28.01.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 8 maja 2013 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się 11. międzynarodowa konferencja European Chitin Society (11th International Conference of the European Chitin Society, EUCHIS 2013).

  Chityna to polisacharyd, który jest budulcem szkieletu zewnętrznego owadów, krabów, krewetek i homarów oraz wewnętrznych struktur innych kręgowców. Jest zbudowana z N-acetyl-D-glukozoaminowych cząsteczek połączonych wiązaniami ?(1-4) glikozoaminowymi. Jest głównym źródłem chitozanu, który znajduje zastosowanie jako czynnik flokulacji, gojenia ran, zaklejania i wzmacniania papieru oraz nośnik środków farmaceutycznych i genów.

  Dwa stulecia po odkryciu chityny powszechnie przyjmuje się, że ten bioplimer jest pod wieloma względami ważnym biomateriałem. Wiele badań nad chityną koncentrowało się na jej biomedycznych zastosowaniach. Jednak nadal jest miejsce na dalsze prace badawcze. Chityna jest potencjalnym źródłem energii, a także nośnikiem genów i leków. Kryje także ogromny zasób możliwości w kontekście wschodzącej dziedziny, jaką jest nanobiotechnologia.

  W czasie konferencji głos zabiorą najwybitniejsi naukowcy i profesjonaliści zajmujący się tą dziedziną.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży. Chitozan - substancja organiczna, polisacharyd, pochodna chityny. Produkowany w procesie chemicznej deacetylizacji chityny. Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton - wierzchnia szata) - polisacharyd glukozy (β-glukozy). organiczny związek chemiczny, z którego są zbudowane szkielety zewnętrzne stawonogów. Chityna jest wytwarzana przez hipodermę, czyli nabłonkowy oskórek. Substancje bardzo zbliżone do chityny występują również u ramienionogów, mszywiołów i mięczaków, a ponadto w ścianach komórkowych grzybów, wodorostów i bakterii.

  Oskórek, kutykula, kutikula (łac. cuticula) – zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne. Jest wytworem nabłonka i zawiera jego wydzieliny w postaci związków chemicznych. Oskórek chroni narządy wewnętrzne, jest miejscem przyczepu mięśni, ogranicza wzrost organizmu. Oskórek jest co jakiś czas zrzucany i tworzy się nowy. Zjawisko to nosi nazwę linienia. Do momentu stwardnienia nowego oskórka organizm rośnie. Journal on European History of Law czasopismo naukowe na temat historii prawa ukazujące się w języku angielskim i niemieckim. Jest skierowane do historyków prawa przede wszystkim z krajów europejskich, zainteresowanych historią prawa, prawem rzymskim lub opublikowaniem wyników swoich prac badawczych w tym obszarze. Magazyn drukuje także recenzje książek prawnohistorycznych i raportów z zakresu historii prawa. Ukazuje się od 2010 roku. Czasopismo wydawane przez STS Science Centre Ltd., a redagowane przez stowarzyszenie The European Society for History of Law. Wszystkie publikowane artykuły recenzowane są przez radę naukową.

  European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie. Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.

  Division on Dynamical Astronomy (DDA) - jest oddziałem American Astronomical Society (AAS), którego celem jest postęp dynamiki astronomicznej, włączając w to mechanikę nieba, dynamikę układu słonecznego, dynamikę gwiazd, a także dynamikę medium międzygwiezdnego oraz dynamikę galaktyki. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają:

  Flaga Marsa – trójbarwna flaga mająca reprezentować planetę Mars. Została stworzona oraz jest używana przez Mars Society oraz The Planetary Society. Nie posiada oficjalnego statusu.

  A Casa da Música jest główną salą koncertową miasta Porto w Portugalii. Została zaprojektowana przez holenderskiego architekta Rem Koolhaas i zbudowana jako cześć projektu Porto Stolica Kultury Europejskiej w 2001 (Porto 2001). Chociaż zakończenie prac miało miejsce dopiero w roku 2005, od razu stała się wizytówką miasta. Federação Portuguesa de Atletismo – portugalska narodowa federacja lekkoatletyczna. Szefem jest Jorge Vieira. Federacja jest jednym z członków European Athletics.

  Gryzeofulwina (łac. Griseofulvinum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk przeciwgrzybiczy. Mechanizm działania polega na negatywnym oddziaływaniu na jądro komórkowe grzyba oraz hamowaniu syntezy chityny co prowadzi do uszkodzenia ściany komórkowej grzybów. Gryzeofulwinę stosuje się w infekcjach grzybiczych skóry, paznokci i włosów. Lek podaje się w tabletkach gdy leczenie preparatami do użytku zewnętrznego zawiodło. Metro w Porto (port. Metro do Porto) - system transportu publicznego w mieście Porto w północnej Portugalii. Jest to sieć posiadająca obecnie 5 linii o łącznej długości 60 km z 70 przystankami. Kolej ta została wprowadzona w latach 20032006 i zbudowana przy wsparciu funduszy unijnych. Przewozi 200 tys. pasażerów dziennie. Cała sieć jest rozproszona po mieście jak i z 6 gminami wielkiego Porto (Porto, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia) obszaru metropolitarnego Porto. System ten zbudowany jest w oparciu o zmodyfikowany szybki tramwaj, mający na swej trasie spore fragmenty podziemne.

  Europejskie Towarzystwo Fizyczne (ang. European Physical Society – EPS) – międzynarodowa organizacja, której celem jest promocja fizyki w Europie.

  Dodano: 28.01.2013. 15:49  


  Najnowsze