• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 11. Warsztaty nt. grafów i optymalizacji kombinatorycznej Kolonia-Twente, Monachium, Niemcy

  23.11.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 maja 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędą się 11. warsztaty nt. grafów i optymalizacji kombinatorycznej Kolonia-Twente.

  Optymalizacja kombinatoryczna to dziedzina matematyki zajmująca się wyszukiwaniem optymalnego obiektu z ograniczonego zbioru. Jest powiązana z optymalizacją matematyczną oraz z badaniami nad teorią algorytmów i teorią złożoności obliczeniowej. Ma istotne implikacje dla kilku dziedzin, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, matematyki, teorii aukcji i inżynierii oprogramowania.

  Konferencja położy nacisk na teorię i zastosowania algorytmów dyskretnych, grafów i szeroko rozumianych struktur kombinatorycznych, a także na badania nad dyskretną i ciągłą optymalizacją oraz operacjami. Poprzednie edycje konferencji odbyły się w Rzymie, Kolonii, Paryżu, Gargnano, Enschede, Lambrechcie i Menaggio.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką. W teorii złożoności obliczeniowej problem zbioru niezależnego jest przykładem problemu NP-zupełnego z teorii grafów. Kombinatoryka to teoria obliczania liczby elementów zbiorów skończonych. Powstała dzięki grom hazardowym, a swój rozwój zawdzięcza rachunkowi prawdopodobieństwa, teorii grafów, teorii informacji i innym działom matematyki stosowanej. Stanowi jeden z działów matematyki dyskretnej.

  Droga – w teorii grafów to taka ścieżka, w której wierzchołki są różne (z wyjątkiem ewentualnej równości wierzchołków pierwszego i ostatniego – mamy wtedy do czynienia szczególnym rodzajem drogi, drogą zamkniętą, tzw. cyklem). Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (II UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z metodami numerycznymi teorii aproksymacji, algebrą, równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i cząstkowymi badaniami operacyjnymi i ich zastosowaniom, statystyką obliczeniową, inteligentną analizą danych, teorią grafów, złożonością obliczeniową i efektywnością algorytmów, konstrukcją oprogramowania narzędziowego i użytkowego, logiką informatyki, analizą kombinatoryczną, analizą programów oraz dydaktyką informatyki. Instytut oferuje studia na kierunku informatyka oraz studia podyplomowe.

  Tomaž Pisanski (ur. 24 maja 1949 w Lublanie) - słoweński matematyk pracujący z Teorią grafów. Profesor matematyki dyskretnej na Uniwersytecie w Lublanie Problem zbioru wierzchołków rozrywających cykle (ang. Feedback vertex set problem) jest to zagadnienie z teorii grafów, polegające na znalezieniu podgrafu X, w grafie G, takiego, że co najmniej k jego wierzchołków i krawędzi nie tworzy cyklu. Był jednym z pierwszych probelmów, wobec których udowodniono NP-zupełność.

  W teorii grafów, ekspander oznacza graf o niewielkiej liczbie krawędzi, w którym każdy podzbiór wierzchołków ma dużo sąsiadów. Istnieje kilka nierównoważnych formalizacji tej własności, definiujących różne klasy ekspanderów. Ekspandery pozwoliły na uzyskanie kilku istotnych wyników z różnych dziedzin informatyki: dowodów w teorii złożoności, projektowaniu sieci sortujących, kodów korekcji błędów, ekstraktorów losowości i odpornych na błędy schematów komunikacji w sieciach komputerowych. W teorii grafów graf przedziałowy to graf utworzony ze zbioru odcinków na prostej, poprzez przypisanie każdemu odcinkowi wierzchołka i połączenie krawędziami wierzchołków, których odcinki się nakładają.

  Michał Kisielewicz (ur. 22 czerwca 1939 r. w Rzęsnej Polskiej) – polski matematyk, zainteresowany różnymi aspektami analizy matematycznej, teorii sterowania i optymalizacji; nauczyciel akademicki związany z zielonogórskimi uczelniami, ostatni rektor politechniki oraz pierwszy rektor tamtejszego uniwersytetu.

  Teoria grafów to dział matematyki i informatyki zajmujący się badaniem własności grafów. Informatyka rozwija także algorytmy wyznaczające pewne właściwości grafów. Algorytmy te stosuje się do rozwiązywania wielu zadań praktycznych, często w dziedzinach na pozór nie związanych z grafami.

  Problem chińskiego listonosza (ang. Chinese postman problem lub route inspection problem) – w teorii grafów zadanie znalezienia ścieżki zamkniętej (wracającej do wierzchołka początkowego), zawierającej każdą krawędź grafu co najmniej raz i mającej minimalny koszt (sumę wag krawędzi). John Cocke (ur. 30 maja 1925 - zm. 16 lipca 2002) – amerykański naukowiec znany ze swojego wkładu w teorię architektur komputerowych oraz teorię optymalizacji kompilatorów. Jest uważany przez wielu za ojca architektury RISC. W 1987 otrzymał Nagrodę Turinga.

  Dodano: 23.11.2011. 16:26  


  Najnowsze