• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 11th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management, Wenecja, Włochy

  12.03.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-28 września 2012 r. w Wenecji odbędzie się wydarzenie pt. "11th International Conference on Computer Information Systems and Industrial Management" (11. międzynarodowa konferencja na temat komputerowych systemów informacyjnych i zarządzania w przemyśle).

  Pomimo dokonanych w ostatnich latach postępów, nadal istnieje znacząca luka między badaniami teoretycznymi w dziedzinie komputerowych systemów informacyjnych, a zapotrzebowaniem na innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania w przemyśle. Wyeliminowanie tej luki pozwoli poczynić postępy zarówno w innowacyjnych badaniach teoretycznych, jak i w praktyce .

  Uczestnicy konferencji będą omawiali oprogramowanie skutecznie wspierające powszechne stosowanie systemów informatycznych. Tego roku tematem przewodnim będą sieci niezaufane w zarządzaniu danymi. Uczestnicy będą dyskutowali o nowych modelach, metodach i algorytmach, a także wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi stosowania istniejących metod w przemyśle.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń).

  AIIM (ang. Association for Information and Image Management International) - założona w 1943 r. organizacja z siedzibą w Silver Spring, stan Maryland, zajmująca się opracowywaniem przemysłowych standardów w dziedzinie zarzadzania dokumentacją. Jej grupa robocza o nazwie Document Management Alliance (DMA) opracowała wspólny interfejs programistyczny dla systemów zarządzania dokumentami. International Color Consortium (ICC) - (Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystyczne), organizacja mająca na celu wspieranie użytkowania i wdrażania systemów zarządzania kolorem o otwartym źródle i dokumentacji, niezależnych od poszczególnych producentów i platform systemowych.

  PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez członków Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami. Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Extreme Project Management (ang.), XPM - metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metodyk żwawych (zwinnych, ang. Agile Project Management). Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Termin z dziedzin ekonomii i zarządzania. Extreme Project Management stosowany jest najczęściej przy projektach informatycznych, np. tworzeniu oprogramowania.

  PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

  Dodano: 12.03.2012. 15:26  


  Najnowsze