• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 12. genueńskie spotkanie nt. nadciśnienia, cukrzycy i chorób nerek, Genua, Włochy

  04.01.2013. 21:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 23 lutego 2013 r. w Genui, Włochy, odbędzie się 12. genueńskie spotkanie nt. nadciśnienia, cukrzycy i chorób nerek (12th Genoa Meeting on Hypertension Diabetes and Renal Diseases).

  Cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi są czasami nazywane "cichymi zabójcami", ponieważ wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje, a zatem nie podejmuje leczenia. Niekontrolowana cukrzyca i/lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi może doprowadzić do przewlekłej choroby nerek (PChN). Kilka schorzeń i chorób może skutkować przewlekłą chorobą nerek (PChN). Nadciśnienie i cukrzyca to tylko dwie z najczęstszych przyczyn. Choroba dotyka 10% populacji europejskiej.

  Leczenie profilaktyczne opiera się na zdrowym trybie życia (zrównoważone nawyki dietetyczne, ograniczanie spożycia soli, rzucenie palenia, aktywność fizyczna...) i kontrolowaniu ciśnienia krwi.

  Europejscy naukowcy wyrażają zaniepokojenie brakiem międzynarodowego standardu pomiaru funkcji nerek. Ponadto coraz więcej dowodów wskazuje na to, że białkomocz, nawet w przypadku normalnej funkcji nerek, predysponuje do wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (SNN). Większość naukowców preferuje obecnie termin "uszkodzenie nerek" w miejsce "niewydolności nerek", aby wskazać osoby zagrożone rozwojem SNN lub powikłaniami PChN. Rozpoznanie zagrożonych pacjentów ma istotne znaczenie ze względu na podjęcie działań spowalniających postęp PChN i uniknięcie wtórnych powikłań. Zważywszy, że większość osób cierpiących na PChN umiera zanim rozwinie się SNN, podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych może spowodować dalszy, geometryczny wzrost liczby chorych na SNN.

  Celem konferencji będzie zwrócenie uwagi na rozmaite aspekty tej choroby i omówienie najnowszych osiągnięć.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEI) – grupa leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycowej chorobie nerek i nefropatii nadciśnieniowej oraz cukrzycy i zespołu metabolicznego. Pierwszym ACEI wprowadzonym na rynek był kaptopryl. Od tego czasu w terapii znalazło miejsce kilkunastu przedstawicieli tej grupy. Mechanizm ich działania polega na hamowaniu aktywności enzymu konwertującego angiotensynę, a przez to wykazują działanie hipotensyjne, nefroprotekcyjne (hamują białkomocz i postęp niewydolności nerek), przeciwmiażdżycowe. Najczęstszym efektem ubocznym jest kaszel, rzadziej występują: niedociśnienie, hiperkaliemia, niewydolność nerek, obrzęk naczynioruchowy. ACEI są przeciwwskazane u kobiet w ciąży z uwagi na ich teratogenne działanie (kategoria D). Cukrzycowa choroba nerek (zespół Kimmelstiela-Wilsona, dawniej nazywana nefropatią cukrzycową, ang. diabetic kidney disease, Kimmelstiel-Wilson syndrome) – glomerulopatia wtórna niezapalna, będąca czynnościowym i strukturalnym uszkodzeniem miąższu nerek spowodowanym przewlekłą hiperglikemią w przebiegu cukrzycy. W krajach rozwiniętych cukrzycowa choroba nerek jest najczęstszą przyczyną przewlekłej schyłkowej choroby nerek (ESRD). Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN, łac. glomerulonephritis, dawniej choroba Brighta) – grupa pierwotnych lub wtórnych chorób nerek charakteryzująca się zapaleniem kłębuszków lub małych naczyń w nerce. Może się objawiać izolowanym krwiomoczem lub białkomoczem lub jako zespół nefrotyczny, zespół nefrytyczny, ostra lub przewlekła niewydolność nerek. Kłębuszkowe zapalenia nerek dzieli się także na różne typy morfologiczne, wśród których najbardziej ogólnie wyróżnia się typy proliferacyjne i nieproliferacyjne. Przyczyny pierwotne dotyczą chorób samych nerek (kłębuszków), natomiast wtórne wynikają z innych chorób lub czynników, do których należą: zakażenia, leki, choroby systemowe lub układowe, nowotwory.

  Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów. Terapia nerkozastępcza – formy leczenia zastępujące funkcję nerek i podtrzymujące życie w niewydolności nerek. Zalicza się do nich:

  Nefronoftyza (łac. i ang. nephronophtisis, NPH) – genetycznie uwarunkowana choroba nerek o typie dziedziczenia autosomalnym recesywnym. Jest najczęstszą przyczyną występowania przewlekłej niewydolności nerek u dzieci. Hemodializa, dializa pozaustrojowa - zabieg stosowany w leczeniu zaawansowanej przewlekłej i ostrej niewydolności nerek, a także niektórych zatruć. Jego celem jest usunięcie toksycznych substancji znajdujących się we krwi.

  Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne.

  Dodano: 04.01.2013. 21:49  


  Najnowsze