• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 12. międzynarodowa konferencja nt. syntezy i symulacji żyjących organizmów, Odense, Dania

  30.06.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 19 do 23 sierpnia 2010 r. w Odense, Dania, odbędzie się 12. międzynarodowa konferencja nt. syntezy i symulacji żyjących organizmów.

  Tematem przewodnim konferencji będzie identyfikacja i syntezowanie krytycznych właściwości systemów żywych i realistycznych (np. autoreplikacja, autoskupianie, samoorganizacja, metabolizm, adaptacja, ewolucja). Podczas wydarzenia omawiane będą główne obszary badań naukowych nad sztucznym życiem, a więc systemy "mokre" bazujące na chemii węgla, systemy "miękkie" realizowane w formie oprogramowania oraz systemy "twarde" w postaci niezależnych robotów. Uczestnicy zajmą się również integracją powyższych obszarów oraz całym wachlarzem układów społecznych i technicznych uosabiających najistotniejsze cechy żywych systemów.

  Zakres zagadnień dotykanych podczas spotkania będzie interdyscyplinarny, ponieważ procesy życiowe znaleźć można niemal wszędzie. Ważnym celem będzie także dokonanie przeglądu postępów i wyzwań oraz ponownej oceny kluczowych problemów podejmowanych dziś przez społeczność zajmującą się formami sztucznego życia.

  Wybrane sesje poświęcone będą takim tematom jak chemia skupiających się protokomórek, energetyka i mechanika w kontekście robotów, czy problemy programistyczne i społeczne w kontekście platform zbiorowej inteligencji. Ponadto sesja plakatowa stworzy okazję do omówienia wybranych prac.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Kia Ray to mały hatchback, który do produkcji wejdzie w 2012 roku. Do 2014 roku będzie dostępny wyłącznie w Korei Południowej. Samochód pomieści 5 osób. Kia Ray jest wyższa od konkurentów, a przy tym dość krótka. Ray będzie wyposażony w m.in systemy VDC i HAC oraz 6 poduszek powietrznych. Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Konferencja w Amboy, Reorganizacja Kościoła – w historii i wierzeniach Społeczności Chrystusa oznacza konferencję, podczas której, po latach dezorganizacji, zreorganizowany został Kościół Jezusa Chrystusa, założony przez Józefa Smitha, Jr. Po męczeńskiej śmierci proroka Smitha, Kościół rozpadł się na szereg ugrupowań, z których każde uważało się za prawowitego spadkobiercę Kościoła Jezusa Chrystusa. Środkowozachodni Święci w Dniach Ostatnich, razem z rodziną proroka Smitha – jego żoną Emmą i synami nie przyłączyli się jednak do żadnego z odłamów i nie uznali przywództwa żadnego z pretendujących do urzędu Prezydenta Kościoła. Opierając się na odręcznym dokumencie, który jeszcze za życia sporządził Józef Smith Jr. stwierdzającym, iż prawowitym następcą w urzędzie Prezydenta-Proroka Kościoła jest jego najstarszy syn – Józef Smith III postanowili poczekać, aż ten dorośnie. Operations Support Systems (ang.), w skrócie OSS, to system komputerowy używany przez dostawców usług telekomunikacji. Termin OSS najczęściej opisuje "systemy sieci" zajmującej się samą siecią telekomunikacji, wspomaga procesy takie jak: utrzymywanie inwentarza sieci, zabezpieczenia usług, konfiguracji komponentów sieci i zarządzania błędami. Uzupełniający termin Business Support Systems (ang.), w skrócie BSS, jest nowszy i typowo odnosi się on do "systemów biznesu" zajmujących się klientami, wspierających procesy takie jak pobieranie poleceń, przetwarzanie rachunków i zbieranie płatności. Dwa systemy razem często są skracane do BSS/OSS lub B/OSS. Termin OSS został historycznie użyty by zawrzeć zarówno sieć jak i Biznes Systemowy w dalszym ciągu jest on używany w tym sensie który to może zdawać się chaotyczny. Kiedy używamy tego skrótu, termin OSS może zostać odebrany jako połączenie z BSS.[1]. Dokładny zakres obszarów objętych przez OSS zależy od posługującego się tym pojęciem - producentów oprogramowania, instytucji badawczych czy standaryzujących. Jednakże, przyjmuje się że OSS pokrywa przynajmniej:

  IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Międzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach) - to narzędzie służące do wprowadzania, gromadzenia, przeglądania i wymiany informacji o niebezpiecznych właściwościach chemikaliów. Jest to główne narzędzie służące do przedkładania dokumentacji technicznej do Europejskiej Agencji Chemikaliów na potrzeby rozporządzenia REACH. Ewolucjonizm w naukach społecznych i historii, zwany także ewolucjonizmem kulturowym lub ewolucjonizmem kulturowo-społecznym – zbiór teorii opisujących ewolucję społeczeństwa, które przechodzi przez poszczególne etapy podczas rozwoju społecznego. Ewolucjonizm jest jedną z najstarszych teorii w socjologii i antropologii kulturowej i w swojej klasycznej postaci został sformułowany (i dominował w całej nauce) w XIX wieku.

  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży. Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy.

  Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie.

  Megaekonomia - dziedzina ekonomii zajmująca się analizą zagadnień dotyczących gospodarki światowej w kontekście zjawisk demograficznych, społecznych i ekologicznych.

  Arena Fyn – wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa w Odense, w Danii. Została otwarta w 2007 roku. Obiekt jest częścią centrum konferencyjnego Odense Congress Center. Pojemność hali wynosi 3200 widzów, a na koncerty wzrasta do 5000. Obiekt będzie jedną z aren Mistrzostw Europy w siatkówce 2013 oraz Mistrzostw Europy w piłce ręcznej 2014. Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Dodano: 30.06.2010. 19:12  


  Najnowsze