• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14. międzynarodowy kongres nt. badań nad promieniowaniem, Warszawa, Polska

  05.07.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 sierpnia - 1 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się 14. międzynarodowy kongres nt. badań nad promieniowaniem.

  Program naukowy wydarzenia obejmie wszystkie główne dyscypliny współczesnych badań nad promieniowaniem jonizującym i niejonizującym, w tym fizykę, chemię, biologię, medycynę i ochronę przed promieniowaniem.

  Równolegle z kongresem zorganizowane zostaną sympozja uzupełniające w Krakowie w Polsce, w Pradze w Czechach, w Kijowie na Ukrainie i w Jülich w Niemczech. Poświęcone zostaną następującym tematom:
  - podążając śladami poglądów i prac Marii Skłodowskiej-Curie (Kraków);
  - etyka zdrowia środowiskowego (Praga);
  - konsekwencje zdrowotne katastrofy w Czarnobylu - ćwierć wieku później (Kijów);
  - fizyczne, molekularne, komórkowe i medyczne aspekty procesów Augera (Jülich).

  Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i pod honorowym patronatem polskiego Ministerstwa Gospodarki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Osłona przed promieniowaniem – konstrukcja mająca na celu zmniejszenie natężenia promieniowania przenikliwego (jonizującego, niejonizującego bądź obojga na raz) docierającego do danego miejsca, zazwyczaj do wartości mniejszej niż maksymalna dopuszczalna. Wykonywana jest z odpowiednio dobranego i ukształtowanego materiału osłonnego, w postaci osłony stałej (jak np. ściana z betonu czy okno ze szkła ołowiowego) lub nadającej się do przenoszenia lub przewożenia (jak np. pojemnik ochronny na źródło promieniotwórcze). Ludwik Wertenstein (ur. 16 kwietnia 1887 w Warszawie, zm. 18 stycznia 1945 w Budapeszcie) – polski fizyk, uczeń i asystent Marii Skłodowskiej-Curie, kierownik Pracowni Radiologicznej TNW, uznawanej za zalążek Instytut Badań Jądrowych, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fizycznego; odkrywca zjawiska niesprężystych zderzeń neutronów i badacz próżni. Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego – stowarzyszenie, którego celem jest popieranie rozwoju zastosowań fizyki w medycynie, inżynierii biomedycznej, ochronie przed promieniowaniem oraz popularyzacja tych zastosowań.

  Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu. Kongres Międzynarodowy Świadków Jehowy 1989 – trzydniowe zgromadzenie religijne zorganizowane przez Świadków Jehowy pod hasłem: Prawdziwa pobożność w dniach od 4 do 6 sierpnia 1989 roku w Chorzowie i Poznaniu oraz od 11 do 13 sierpnia w Warszawie w Polsce, a także w innych miastach świata.

  Konrad Niklewicz (ur. 19 grudnia 1975 w Warszawie) – polski dziennikarz prasowy i urzędnik państwowy, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w 2012 wiceminister rozwoju regionalnego. ICRU (International Commission on Radiation Units and Measurements) – Międzynarodowa Komisja Radiologiczna ds. Jednostek i Pomiarów jest organem powołanym w 1925 roku przez Międzynarodowy Kongres Radiologii. Jej zadaniem jest ujednolicenie i upowszechnienie na skalę międzynarodową jednostek związanych z promieniowaniem i radioaktywnością oraz związanych z nimi odpowiednich metod pomiarowych.

  Cezary Anatol Pawłowski (ur. 1895 w Łomży, zm. 28 grudnia 1981 w Warszawie) – polski fizyk (specjalność – radiologia ogólna i przemysłowa, miernictwo radiologiczne, ochrona radiologiczna), uczeń Marii Skłodowskiej-Curie, współtwórca Centrum Onkologii w Warszawie i animator rozwoju fizyki medycznej w Polsce, związany z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Zmęczenie kryształów – zjawisko zmiany właściwości fizycznych kryształów na skutek działania czynników zewnętrznych. Przykładem zmęczenia kryształów jest spadek wydajności fluorescencji (a co za tym idzie – wydajności scyntylacyjnej) po długotrwałym naświetlaniu ich promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim, promieniowaniem γ, α lub β). Spadek ten przejawia się w zmniejszeniu amplitudy impulsów, nie ma natomiast wpływu na liczbę scyntylacji. Zmiana wydajności ma charakter trwały. Na skutek zmęczenia kryształy zmieniają swoją barwę, zazwyczaj brązowieją.

  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP; Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym) jest organizacją niezależnych naukowców składająca się z głównej komisji, do której należy 14 członków, 4 Stałych Komitetów Naukowych badających epidemiologię, biologię, dozymetrię i promieniowanie optyczne i doradztwo ekspertów. ICNIRP zajmuje się badaniem i podnoszeniem świadomości na temat możliwych skutków ubocznych na zdrowiu człowieka wywołanych przez narażenie na promieniowanie niejonizujące. Siedziba organizacji znajduje się w Niemczech.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie – krakowski oddział Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Partnerstwo Wschodnie – program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej.

  Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (dawniej Trasa Mostu Północnego) – budowana trasa w Warszawie, w skład której wchodzi otwarty w marcu 2012 najnowszy most w Warszawie – most Marii Skłodowskiej-Curie.

  Dodano: 05.07.2011. 15:37  


  Najnowsze