• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15 listopada na Wydziale Biologii UW kolejne spotkanie z biologią XXI wieku

  11.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy geny bakterii kolonizujących człowieka mają wpływ na nasze zdrowie? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć 15 listopada, podczas swojego wykładu, prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka - dyrektor Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wystąpienie odbędzie się w ramach cyklu wykładów "Spotkania z biologią XXI wieku". Wykłady te mają charakter otwarty i popularnonaukowy i są adresowane przede wszystkim do uczniów szkół średnich i studentów zainteresowanych biologią.

  Tegoroczne spotkania otworzył w październiku wykład o tropach dinozaurów odkrytych w Górach Świętokrzyskich. Kolejne - 13 grudnia, 10 stycznia, 7 lutego, 14 marca i 11 kwietnia - poświęcone będą m.in. regeneracji (opowieść o mięśniach szkieletowych i komórkach macierzystych), tworzeniu życia (sztuczne bakterie), postępom neurogenetyki oraz nadziejom i obawom związanym z rozwojem genetyki XXI wieku.

  Wszystkie wykłady rozpoczynają się o godz. 16.00 (Wydział Biologii Uniwerstytetu Warszawskiego, ul. Ilji Miecznikowa 1)

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dr hab. Öztürk Emiroğlu – wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Krakowska szkoła krytyki - seminarium literackie prowadzone przez profesora Kazimierza Wykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 50. XX wieku. Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie.

  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię: Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy (TPN) – organizacja pozarządowa założona 20 kwietnia 1959 r. w Legnicy, skupiająca ok. 100 członków (stan na rok 2006), zajmująca się popularyzacją nauki poprzez m.in. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów naukowych (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), sesji popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową i regionalną, prezentacji i spotkań autorskich, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piotr Warczyński (ur. 19 marca 1959) – polski urzędnik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia od 10 stycznia 2014. Wykładowca akademicki między innymi na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

  Natalie Zemon Davis (ur. 8 listopada 1928) - amerykańska historyk. Laureatka wielu prestiżowych nagród. Specjalizuje się w dziejach epoki wczesnonowożytnej. Wykładała na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przede wszystkim związana była z Uniwersytetem Princeton, obecnie zaś wykłada na Uniwersytecie w Toronto. Zajmuje się antropologią historyczną i nową historią kultury oraz women’s studies.

  Prem Pal Singh Rawat (ur. 10 grudnia 1957 r. w Dehradun, Indie) . znany jako Maharaji. Urodził się w Indiach, zaczął nauczać w wieku trzech lat, a gdy miał cztery lata opublikował pierwszy wykład. W wieku lat ośmiu zaczął wygłaszać swoje orędzie pokoju na subkontynencie indyjskim. W wieku lat 13 został zaproszony na wykłady w Londynie i w Los Angeles.

  Wyka (Vicia L.) – rodzaj roślin zielnych należący do rodziny bobowatych. Rodzaj liczy ok. 200 gatunków występujących w większości na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego. Należy do niego ok. 140 gatunków. Wiele gatunków to rośliny uprawne, w tym pastewne. Gatunkiem typowym jest Vicia sativa L.. Wykładnik krytyczny to stała liczba występująca w wykładniku zależności jakiejś wielkości fizycznej od temperatury posiadającej rozbieżność potęgową wokół temperatury krytycznej (temperatury ciągłego przejścia fazowego).

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami. Rafał Sztencel (ur. 22 maja 1953, zm. 26 stycznia 2008) – polski matematyk, publicysta i tłumacz, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był autorem podręczników probabilistyki oraz serii artykułów w miesięczniku „Delta”.

  Dodano: 11.11.2010. 00:19  


  Najnowsze