• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 17. nordycki kongres nt. chorób naczyniowo-mózgowych (Nordic Stroke 2013), Wilno, Litwa

  24.04.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-24 sierpnia 2013 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się 17. nordycki kongres nt. chorób naczyniowo-mózgowych (Nordic Stroke 2013 - 17th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases).

  Mózg to niezwykle wrażliwy organ, dla którego zasadnicze znaczenie ma stały dopływ tlenu i substancji odżywczych za pośrednictwem krwioobiegu. Nawet niewielkie zakłócenia w dopływie krwi mogą doprowadzić do nieodwracalnych upośledzeń, a nawet skutkować śmiercią. W Europie ponad 1,2 mln osób umiera każdego roku z powodu chorób naczyniowo-mózgowych, takich jak udar. To poważne wyzwanie dla opieki zdrowotnej w UE.

  Konferencja posłuży do międzynarodowej wymiany wiedzy i zacieśnienia współpracy między ekspertami specjalizującymi się w chorobach naczyniowo-mózgowych: neurologami, neurochirurgami, kardiologami, radiologami, lekarzami ogólnymi i innymi profesjonalistami z branży opieki zdrowotnej z obszaru Morza Bałtyckiego. W czasie wydarzenia przedstawiony zostanie przegląd najnowszych postępów klinicznych i osiągnięć w epidemiologii, diagnostyce, terapii, profilaktyce i rehabilitacji udaru w różnych krajach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konflikt naczyniowo-nerwowy, spięcie naczyniowo-nerwowe (ang. neurovascular conflict) – mechanizm patogenetyczny leżący u podstaw wielu schorzeń neurologicznych i układowych. Do zjawiska konfliktu naczyniowo-nerwowego dochodzi, gdy wystąpi nieprawidłowa konfiguracja anatomiczna naczyń krwionośnych (głównie tętnic, rzadziej żył) i nerwów czaszkowych. Uważa się, że zmiana objętości naczynia spowodowana jego tętnieniem prowadzi do przewlekłego drażnienia nerwu i wywoływania w nim nieprawidłowych pobudzeń. Wysunięto hipotezę, że prowadzi też do demielinizacji. European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe. Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej 2013 – 29. edycja Mistrzostw Europy do lat 19, która zostanie rozegrana w dniach 20 lipca – 1 sierpnia 2013 roku na Litwie. W turnieju będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy urodzili się po 1 stycznia 1994.

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (109 SzWzP SP ZOZ) – szpital nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowejsamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Air Lituanica – to litewska linia lotnicza z siedzibą w Wilnie. Oficjalnie powstała 1 maja 2013, a loty operacyjne zostały zainaugurowane 1 lipca 2013.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Dodano: 24.04.2013. 16:37  


  Najnowsze