• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 17. spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenie Toksynologii, Walencja, Hiszpania

  12.08.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 15 września 2011 r. w Walencji, Hiszpania, odbędzie się 17. spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Toksynologii.

  Konferencja ma na celu ułatwienie kontaktów między naukowcami klinicznym a tymi prowadzącymi badania w dziedzinie biologii molekularnej i technologii proteomicznej, aby umożliwić prace nad nowymi strategiami w stosunku do narastających problemów zatruć jadem przez zwierzęta, rośliny i toksyny drobnoustrojów.

  Temat konferencji brzmi "zwierzęta, rośliny i toksyny drobnoustrojów - od wenomiki podstawowej do translacyjnej". Dyskusje skupią się na najnowszych osiągnięciach w tej dyscyplinie, w tym na:
  - ewolucyjnych aspektach jadów;
  - podejściu opartym na biologii systemów do badania jadów i procesu zatrucia jadem;
  - zarządzaniu zatruciami jadem;
  - problemach związanych z posiadaniem egzotycznych zwierząt jadowitych w nienaturalnych środowiskach;
  - doskonaleniu odtrutek poprzez łączenie technologii;
  - wenomice translacyjnej;
  - podejściu opartym na biologii strukturalnej do ustalania korelacji struktura-funkcja toksyn;
  - toksynach jako narzędziach;
  - jadach stawonogów i błonkówek;
  - toksynach bakterii;
  - taksonomii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów. Władysław Bielański (ur. 11 marca 1911 w Krakowie, zm. 15 marca 1982 w Krakowie), biolog polski, specjalista biologii rozrodu zwierząt, prowadził badania nad przyczynami niepłodności mulic, metodami wczesnej diagnozy ciąży u klaczy, biologią i kriobiologią nasienia ogiera , transportem zarodków końskich w podwiązanych jajowodach żywych królic. Autor podręcznika „Rozród zwierząt” (1962). Profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, organizator i pierwszy przewodniczący Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Od roku 2001 Towarzystwo Biologii Rozrodu przyznaje nagrodę im. Władysława Bielańskiego za najlepsze prace naukowe z dziedziny biologii rozrodu wykonane przez młodych pracowników nauki. Jad – silnie toksyczna wydzielina niektórych zwierząt mająca na celu odstraszanie, paraliżowanie lub uśmiercanie innych zwierząt. Jadami bywają też określane toksyny wytwarzane przez drobnoustroje (np. jad trupi) i rośliny.

  Ekologia molekularna – interdyscyplinarna dziedzina biologii, w której metody genetyki molekularnej wykorzystywane są do badania zagadnień ekologicznych. W zależności od zakresu wykorzystuje również elementy m.in. biologii ewolucyjnej i behawioralnej. Wyróżniane są dwa różne, choć zazębiające się podejścia w ekologii molekularnej: opisowe, w którym dane o częstotliwości genów służą do opisu poziomu zmienności genetycznej w populacji, oraz mechanistyczne, zajmujące się opisem wpływających na to mechanizmów. Biochemia zwierząt - nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza biologii i chemii), które zachodzą w organizmach zwierzęcych.

  Toksykoinfekcja: Toksykoinfekcje są następstwem spożycia wraz z pokarmem drobnoustrojów zdolnych do wywołania zatrucia. Mogą się one również namnażać w przewodzie pokarmowym, w którym wydzielają toksyny. Choroby zakaźne, choroby infekcyjne - grupa chorób zwierząt, będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

  Surowica odpornościowa – surowica o dużej zawartości swoistych przeciwciał otrzymana w wyniku naturalnego lub sztucznego uodpornienia określonym antygenem (wirusy, bakterie, toksyny, komórki, fragmenty tkanek antygeny rozpuszczalne, takie jak białka, polisacharydy itp.); surowica odpornościowa stosowana bywa do celów diagnostycznych, leczniczych w serologii, mikrobiologii i biologii molekularnej jako odczynnik do badania homologi antygenów. Jest to również preparat zawierający gotowe przeciwciała natychmiast niszczące wrogie dla ustroju antygeny. Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Dodano: 12.08.2011. 16:49  


  Najnowsze