• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej, Lero, Irlandia

  10.03.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  18 konferencja robocza na temat inżynierii odwrotnej odbędzie się w dniach od 17 do 20 października 2011 roku w irlandzkiej miejscowości Lero.

  Inżynieria odwrotna to proces odkrywania zasad technologicznych urządzenia, przedmiotu lub systemu na drodze analizy jego budowy, funkcji i działania.

  W ramach konferencji zostaną przedstawione innowacyjne metody uzyskiwania wielu rodzajów informacji, które można wydobyć z oprogramowania, dokumentów dotyczących inżynierii oprogramowania oraz osobliwości w systemach. Uczestnicy omówią także sposoby wykorzystania tych informacji do modernizacji systemów i poznawania programów.

  Tematy poruszane w czasie wydarzenia obejmą:
  - poznawanie programów;
  - repozytoria oprogramowania eksploracyjnego;
  - mechanizm korygujący architektury oprogramowania;
  - badania empiryczne w dziedzinie inżynierii odwrotnej;
  - lokalizację funkcji i pomysłów;
  - identyfikację obiektów i ustawień;
  - tworzenie nowej dokumentacji starszych systemów;
  - schematy inżynierii odwrotnej;
  - inżynierię odwrotną interfejsu użytkownika;
  - analizę dynamiczną;
  - inżynierię odwrotną w ocenie zabezpieczeń;
  - wsparcie narzędziowe inżynierii odwrotnej;
  - edukację w dziedzinie inżynierii odwrotnej;
  - inżynierię odwrotną systemów zorientowanych na usługi;
  - inżynierię odwrotną wydajności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Technika odwracania, inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne (ang. reverse engineering) to proces badania produktu (urządzenia, programu komputerowego) w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany. Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika. Innym zastosowaniem jest porównanie lub zapewnienie współdziałania z własnymi produktami. Uwaga: inżynierii wstecznej nie należy mylić z business process reengineering czy z reengineeringiem oprogramowania, którego to inżynieria odwrotna jest tylko etapem wstępnym.

  Technika odwracania, inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna, programowanie zwrotne (ang. reverse engineering) to proces badania produktu (urządzenia, programu komputerowego) w celu ustalenia jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany. Zazwyczaj prowadzony w celu zdobycia informacji niezbędnych do skonstruowania odpowiednika. Innym zastosowaniem jest porównanie lub zapewnienie współdziałania z własnymi produktami. Uwaga: inżynierii wstecznej nie należy mylić z business process reengineering czy z reengineeringiem oprogramowania, którego to inżynieria odwrotna jest tylko etapem wstępnym.

  Dodano: 10.03.2011. 16:37  


  Najnowsze