• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20. edycja europejskich programów rakietowo-baloniarskich i badań powiązanych, Hyeres, Francja

  17.02.2011. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 26 maja 2011 r. w Hyeres, Francja, odbędzie się 20. edycja europejskich programów rakietowo-baloniarskich i badań powiązanych.

  Wydarzenie posłuży za forum dyskusyjne dla naukowców i inżynierów, którzy wykorzystują rakiety i balony meteorologiczne w swoich badaniach naukowych w celu posunięcia naprzód powiązanych dyscyplin naukowych. Program sympozjum obejmie również powiązane, naziemne, lotnicze i satelitarne badania naukowe, nowe postępy w technologii i udoskonalenia w instalacjach do wystrzeliwania statków kosmicznych.

  W ramach zaproszonych, recenzowanych referatów, przestawiony zostanie stan wiedzy naukowej i technicznej w określonych dziedzinach. Prezentacje ustne i plakatowe są również mile widziane, tym drugim będą towarzyszyły krótkie streszczenia ustne. Będą także okazje do specjalnych spotkań projektowych i dyskusji w grupach roboczych.

  Sponsorem sympozjum jest Europejska Agencja Kosmiczna, francuskie Centre National d'Etudes Spatiales, Swedish Space Corporation, Szwedzka Krajowa Rada ds. Kosmosu, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt z Niemiec, Andoya Rocket Range z Norwegii i Szwajcarski Federalny Instytut Technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Studencka inicjatywa technologii i eksploracji kosmosu (ang. Student Space Exploration & Technology Initiative, SSETI) – stowarzyszenie zrzeszające 32 uczelnie z 12 europejskich krajów (również z Polski). Ma na celu promocję astronautyki i związanych z nią technologii poprzez budowę minisatelitów studenckich. Głównym patronem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), której biuro edukacyjne koordynuje prace wszystkich członków stowarzyszenia.

  Studencka inicjatywa technologii i eksploracji kosmosu (ang. Student Space Exploration & Technology Initiative, SSETI) – stowarzyszenie zrzeszające 32 uczelnie z 12 europejskich krajów (również z Polski). Ma na celu promocję astronautyki i związanych z nią technologii poprzez budowę minisatelitów studenckich. Głównym patronem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), której biuro edukacyjne koordynuje prace wszystkich członków stowarzyszenia.

  Dyskusja wikiprojektu:Tygodnie tematyczne/Tydzień Artykułu HolenderskiegoProponuję zorganizować tydzień artykułu holenderskiego, dzięki czemu powiększylibyśmy ilość artykułów związanych z Holandią. Mój proponowany termin to 30 kwietnia -6 maja. Na 30 kwietnia przypada data koronacji królowej Beatrycze, a w tym roku będzie to również powiązane ze zmianą głowy państwa w Holandii, gdy królowa przekaże władzę swojemu synowi. Zapraszam do dyskusji. Lancer WRC (dyskusja) 18:21, 21 lut 2013 (CET)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.

  Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 17.02.2011. 15:26  


  Najnowsze