• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20. europejska konferencja nt. sztucznej inteligencji, Montpellier, Francja

  14.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 31 sierpnia 2012 r. w Montpellier, Francja, obędzie się 20. europejska konferencja nt. sztucznej inteligencji.

  Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki skupiająca się na tworzeniu maszyn zdolnych do przejawiania zachowań uznawanych przez ludzi za "inteligentne". Bada również systemy postrzegania środowisk i podejmowania działań na podstawie poczynionych obserwacji. Badania nad AI cechują się wysokim poziomem techniki i specjalizacji, co prowadzi do powstawania poddziedzin, które czasami funkcjonują w izolacji od siebie.
  Wydarzenie ma zgromadzić naukowców w celu przedyskutowania i wskazania ważnych, nowych trendów oraz wyzwań we wszystkich poddziedzinach sztucznej inteligencji, a także zapewnić forum dla potencjalnych użytkowników innowacyjnych technik.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Obliczenia inteligentne – część działu sztucznej inteligencji. Obliczenia inteligentne to grupa heurystycznych algorytmów, takich jak: systemy oparte na logice rozmytej oraz sieć neuronowa i obliczenia ewolucyjne. Eliezer Shlomo Yudkowsky (ur. 11 września 1979) to amerykański badacz sztucznej inteligencji, szczególnie technologicznej osobliwości i propagator Friendly artificial intelligence (przyjaznej sztucznej inteligencji), zamieszkały w Redwood City w Kalifornii.

  Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego. System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  Wnioskowanie w przód (Modus Ponendo Ponens) – progresywny algorytm sztucznej inteligencji służący do tworzenia nowych zdań logicznych na podstawie istniejącej bazy faktów, aksjomatów. W informatyce obliczenia ewolucyjne są częścią sztucznej inteligencji (a w szczególności obliczeń inteligentnych).

  Singularity Summit – doroczna konferencja zorganizowana w 2006 przez Singularity Institute for Artificial Intelligence (Instytut Osobliwości na rzecz Sztucznej Inteligencji), w 2012 przejęta przez Singularity University. Celem spotkania jest "poprawa postrzegania przyszłości i wzrost społecznej świadomości na temat rozwijających się radykalnych technologii i przekształceń z nich wynikających jako części większego procesu" ("to improve people’s thinking about the future and increasing public awareness of radical technologies under development today and of the transformative implications of such technologies understood as part of a larger process."). Halina Kwaśnicka (ur. 22 marca 1952) - informatyk, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, profesor, wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii.

  Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. SPHINX - zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę Aitech Artificial Intelligence Laboratory. W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

  Kismet i Cog - imiona robotów, zaprojektowanych i stworzonych przez specjalistów od sztucznej inteligencji z laboratorium Massachusetts Institute of Technology Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  Dodano: 14.12.2011. 16:17  


  Najnowsze