• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20 lat Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego

  07.05.2010. 16:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Blisko 4 tysiące studentów z 87 krajów uczyło się języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego (SJiKP) w ciągu 20 lat jej działalności. Obchody jubileuszu instytucji rozpoczynają się 8 maja w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (UŚ). Wezmą w nich udział władze UŚ, przedstawiciele lokalnych władz i studenci Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

  Szkoła od dwudziestu lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego oraz promowaniem kultury polskiej, Polski i Śląska wśród cudzoziemców i Polonii.

  Jak informuje rzecznik UŚ, Magdalena Ochwat, w Szkole bardzo chętnie uczą się najbliżsi sąsiedzi Polski: Niemcy i Czesi. "Kształcą się u nas również przewodnicy z Egiptu, natomiast z krajów bardziej egzotycznych, do Katowic przyjeżdżały osoby z Ekwadoru, Filipin, Indii czy Kenii" - dodaje.

  "Podczas kursów semestralnych, poza nauką języka polskiego, studenci mają możliwość poznania polskich zwyczajów i tradycji związanych z obchodzeniem świąt w Polsce. W ramach programu +Polish Studies+ proponujemy studentom zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce, Polsce i Polakach w filmie, arcydziełach literatury polskiej" - wyjaśnia dyrektor Szkoły, prof. Jolanta Tambor.

  SJiKP zajęcia dydaktyczne prowadzi przez cały rok bo - oprócz regularnych kursów - w jej ramach odbywają się również zajęcia letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Instytucja gościła także z wykładami w placówkach zagranicznych, m.in. na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chinach, Japonii, Kanadzie.

  Szkoła była również inicjatorem kilku międzynarodowych konferencji dotyczących roli komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego i recepcji literatury polskiej poza granicami kraju. Prowadzi działalność badawczą i wydawniczą, a jej pracownicy są autorami podręczników oraz opracowań naukowych i dydaktycznych.

  Podczas jubileuszowej uroczystości dla gości zaśpiewają i zatańczą studenci z Chin i Kazachstanu. W ramach akcji "dwadzieścia krajów na 20-lecie Szkoły", będzie można poznać narodowe potrawy z dwudziestu krajów świata. EKR

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej – jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w 1991 roku jako Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, a aktualną nazwę nosi od końca 1996 roku. Przemysław Wacław Turek (ur. 1960) – polski językoznawca arabista i polonista, pracownik naukowy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostce Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) od III 2013 roku, współpracownik Instytutu od 2002 roku.
  Pracownik naukowy Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) w latach 1990-2013 (współpracownik tejże jednostki od III 2013).
  Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego: mgr filologii polskiej (1985) i mgr filologii orientalnej - arabistyka (1990).
  Doktorat w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Kontakty językowe polsko-arabskie w historii języka polskiego i we współczesnej polszczyźnie”.
  Habilitacja w 2011 r. na podstawie pracy „Od Gilgamesza do kasydy. Poezja semicka w oryginale i w przekładzie”.
  Członek Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego od 2003.
  W latach 2005-2007 sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
  Od 2012 członek Rady Redakcyjnej "Rocznika Orientalistycznego".
  W latach 1985-1986 stypendysta rządu polskiego w Arabic Teaching Institute for Foreigners w Damaszku (Syria).
  W latach 1988-1989 tłumacz języka arabskiego w Polimex Cekop Ltd w Libii.
  W latach 1996-1997 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Stanforda (Stanford, USA), a w latach 1997-1998 na Uniwersytecie Rutgersa w Nowym Brunszwiku (USA).
  Specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej (stosunki arabsko-izraelskie, mniejszości religijne i etniczne, blogosfera w świecie arabskim), językoznawstwie semickim, zagadnieniach przekładu poezji semickiej, języku polskim jako obcym, etymologii (zapożyczeniach, onomastyce), gramatyce kontrastywnej polsko-słowiańskiej i indoeuropejskiej.
  Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (KFR UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w jako jedna z pierwszych placówek w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w 1965 roku. Dzieli się na 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z rozwojem i funkcjami wybranych gatunków literackich w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, związkami literackimi polsko-rosyjskimi i polsko-ukraińskimi, wybranymi problemami literatury rosyjskiej XIX wieku, sacrum w literaturze rosyjskiej, składnią porównawczą języka polskiego i rosyjskiego, historią języka rosyjskiego w połączeniu z gramatyką historyczną i gramatyką języka scs, dydaktyką języka rosyjskiego. Katedra oferuje studia na kierunku filologia rosyjska oraz studia podyplomowe. Aktualnie w katedrze kształci się 393 studentów w trybie dziennym (326 studentów) i zaocznym (67 studentów) oraz 48 słuchaczy studiów podyplomowych. Katedra wydaje własne zeszyty naukowe Glottodydaktyka, które wydawane są w ramach Serii Filologicznej.

  Jerzy Waligóra (ur. 23 czerwca 1952 w Gliwicach) - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), gdzie w r. 1986 otrzymał doktorat oraz habilitację z zakresu literaturoznawstwa (2005). Ukończył Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim (1985). W macierzystej Uczelni pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury Polskiej XIX wieku. Specjalizuje się w historii literatury polskiej i metodyce nauczania języka polskiego. Aleksander Nawarecki (ur. 19 kwietnia 1955 w Katowicach) – polski historyk i teoretyk literatury, profesor Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Zakład Teorii Literatury). Autor wielu książek i podręczników (m.in. Przeszłość to dziś - podręcznik języka polskiego do klasy II liceum i technikum; cz. II - Romantyzm; wraz z Dorotą Siwicką).

  Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza – organizacja pozarządowa, której cel polega na odrodzeniu i rozpowszechnieniu tradycyj, języka i kultury Polski, oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia, odnalezienia nimi swoich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia. Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku. Jej działalność została znormalizowana przez Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku. Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od maja 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. Wiceprzewodniczącymi RJP są Jerzy Bralczyk i Maciej Zieliński, sekretarzem – Katarzyna Kłosińska. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki.

  Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 4 zakłady i 2 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z leksykologią, leksykografią, frazeologią i paremiologią języka niderlandzkiego i polskiego, gramatyką konfrontatywną języka niderlandzkiego i polskiego, literaturą krajów niderlandzkiego obszaru językowego, związkami literackimi i kulturowymi pomiędzy Śląskiem i Niderlandami, recepcją literatury niderlandzkiej w Polsce, kulturą, literaturą i językiem afrikaans, kulturą niderlandzką okresu 1500-1800. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego (IFP UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstały w jako jeden z pierwszych instytutów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dzieli się na 6 zakładów. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z literaturą staropolską i okresu późnego oświecenia, zagadnieniami przełomu oświeceniowo-romantycznego, literaturą i kulturą XX wieku, wybranymi zagadnieniami z teorii i socjologii literatury, badaniami literatury emigracyjnej, zmianami w polszczyźnie w relacjach do współczesnej kultury, komunikacją językową w aspekcie kulturowym i socjologicznym, onomastyką i dialektologią - badaniami w Polsce południowo-wschodniej, badaniami nad treściami kształcenia polonijnego w szkołach średnich i wyższych, szkolnictwem polskim w Stanach Zjednoczonych.

  Marian Bugajski (ur. 24 września 1949 w Boguszowie) – profesor dr hab., językoznawca, teoretyk komunikowania, medioznawca; kierownik Zakładu Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, członek Komisji Kultury Języka, przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Zielonej Górze. Studia polonistyczne (1967-1972), doktorat (1979) i habilitacja (1988) na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł profesora nauk humanistycznych w 2005 r. W latach 1979-1982 wykładowca języka i kultury polskiej w burgaskim Instytucie Turystyki Międzynarodowej (Bułgaria). W latach 1988-1990 wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie. Popularyzator wiedzy o języku i kultury języka; twórca pierwszego polskiego internetowego poradnika językowego, który prowadzi na stronach zielonogórskiego radia „Zachód” od 6 lutego 2003 r.

  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Obowiązek nauki języka szwedzkiego w Finlandii – obowiązek nauki języka szwedzkiego w fińskich szkołach podstawowych w klasach 7-9, a także w szkołach średnich i na wyższych uczelniach; obejmuje również egzamin z języka szwedzkiego na poziomie służby cywilnej. Szwedzkojęzycznych Finów dotyczy natomiast obowiązek nauki języka fińskiego. W Finlandii 90,4% obywateli jest fińskojęzyczna, 5,5% używa fińskiej odmiany języka szwedzkiego. Sytuacja ta dotyczy wyłącznie kontynentalnej Finlandii; na Wyspach Alandzkich jedynym oficjalnym językiem jest szwedzki.

  Instytut Polonistyki Stosowanej: Jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski, powołana przez Senat UW 20 czerwca 2007 roku. Prowadzi działalność badawczą związaną m.in. z pragmalingwistyką, socjolingwistyka, psycholingwistyka, stylistyka, retoryka, edytorstwo, dydaktyką języka polskiego i literatury polskiej, glottodydaktyka, polszczyzną poza granicami kraju, logopedia oraz działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie zawodowe związane ze stosowanymi dyscyplinami polonistycznymi i logopedią.

  Dodano: 07.05.2010. 16:18  


  Najnowsze