• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20. międzynarodowa konferencja nt. właściwości elektronicznych układów dwuwymiarowych (EP2DS-20), Wrocław, Polska

  13.05.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-5 lipca 2013 r. we Wrocławiu, Polska, odbędzie się 20. międzynarodowa konferencja nt. właściwości elektronicznych układów dwuwymiarowych (EP2DS-20 - 20th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems).

  W czasie konferencji nacisk zostanie położony na fizykę fundamentalną, w tym na transport i właściwości optyczne stanów elektronicznych układów niskowymiarowych, które obejmują obecnie grafen, nanorurki i dielektryczną granicę faz. Tematy dotyczyć będą elektronicznych, optycznych i magnetycznych właściwości układów dwuwymiarowych; transportu w kropkach i drutach kwantowych; kwantowych zjawisk Halla; grafenu; izolatorów topologicznych oraz efektów spinowych w dwuwymiarowych przejściach typu gaz elektronowy i metal-izolator.

  Wszystkie wykłady, sesje plakatowe i wystawy przewidziane w programie konferencji odbędą się na terenie głównego campusu Politechniki Wrocławskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  PSL (ang. Property Specification Language) jest językiem opisu właściwości układów i systemów elektronicznych, kontrolowanym przez standard IEEE Std. 1850. Miniaturyzacja to występujący w technologii ciągły trend w kierunku zmniejszania rozmiarów urządzeń mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowaniu ich pełnej użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie wielkość i liczba elementów ma największy wpływ na wielkość i cenę produktu. W efekcie miniaturyzacja układów elektronicznych doprowadziła do rozwoju scalonych układów półprzewodnikowych. Układy te mogą zawierać wiele milionów elementów elektronicznych w jednej obudowie. Przykłady wysoko zminiaturyzowanych układów scalonych to m.in: WABCO: WABCO Vehicle Control Systems (Notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NYSE) to jeden ze światowych dostawców systemów bezpieczeństwa i kontroli dla samochodów użytkowych. Od ponad 140 lat WABCO jest dostarczycielem technologii elektronicznych, mechanicznych i mechatronicznych do układów hamulcowych, układów stabilizacji i automatycznych skrzyń przekładniowych dostarczanych do światowych producentów samochodów ciężarowych, naczep i autobusów.

  Fabryka Automatów Tokarskich S.A. we Wrocławiu – przedsiębiorstwo przemysłowe funkcjonujące na terenie dawnych Zakładów Metalowych Gustawa Trelenberga (Trelenberg Gustav, Eisenwerk) oraz Zakładów Produkcji Maszyn Friedricha Heckmanna (Heckmann Friedrich, Maschinenfabrik), zlokalizowanych przy ul. Grabiszyńskiej 269-281, przy skrzyżowaniu z Klecińską. Accellera – organizacja, grupująca firmy zajmujące się automatyzacją procesu projektowania układów i systemów elektronicznych (EDA – Electronic Design Automation). Powstała w roku 2000 z połączenia Open Verilog International i VHDL International – organizacji opiekujących się popularnymi językami opisu sprzętu. Sprawuje opiekę nad wieloma istniejącymi standardami (VHDL, PSL itp.) oraz promuje nowe standardy (SystemVerilog, OVL). Współpracuje z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności (IEEE).

  Model EKV tranzystora MOS – jeden z obliczeniowych modeli przyrządów półprzewodnikowych MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors) opracowywanych dla potrzeb symulacji układów elektronicznych oraz projektowania analogowych i analogowo-cyfrowych układów scalonych. Przykłady elektronicznego głosowania: Poniżej znajduje się lista przykładów elektronicznych wyborów z całego świata, przykłady obejmują głosowana za pomocą tzw. głosomatów i internetu.

  Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych. Pionierzy Wrocławia - Polacy przybyli do Wrocławia po jego zdobyciu w maju 1945 roku jeszcze przed przyznaniem go Polsce podczas konferencji poczdamskiej w II połowie lipca 1945. Encyklopedia Wrocławia zawęża tę definicję do osób, które przyjechały w dniach 9-31 maja 1945. Pierwsza gazeta ukazująca się we Wrocławiu po polsku miała tytuł "Pionier" (w lutym 1946 zmieniony na "Słowo Polskie"); Towarzystwo Miłośników Wrocławia ma sekcję Pionierów Wrocławia.

  Modelowanie molekularne – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych.

  Protokół ślepych podpisów (blind signature) jest w kryptografii formą cyfrowego podpisu, w którym podpisywany dokument nie jest znany osobie podpisującej. Ślepy podpis może być potem zweryfikowany z wiadomością. Ślepe podpisy są na ogół wykorzystywane w protokołach opartych na prywatności, w których autor wiadomości i podpisujący to różne osoby. Do przykładów należą systemy elektronicznych wyborów i elektronicznych pieniędzy.

  Proteus Design Suite – pakiet oprogramowania EDA firmy Labcenter electronics. W jego skład wchodzą aplikacje wspomagające tworzenie schematów układów elektronicznych oraz projektowanie płytek drukowanych. Właściwość chemiczna – cecha substancji, którą można zaobserwować podczas reakcji chemicznej. Przykłady właściwości chemicznych to toksyczność, palność czy reaktywność. Właściwość chemiczna stanowi kontrast dla właściwości fizycznej.

  Zasilanie pasożytnicze - rodzaj zasilania układów elektronicznych niewielkiej mocy polegający na pobieraniu energii zasilania z linii transmisji danych.

  Dodano: 13.05.2013. 16:49  


  Najnowsze