• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 20 polskich matematyków na Międzynarodowym Kongresie w Hajdarabadzie w Indiach

  10.08.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  20 polskich matematyków z największych uniwersytetów i politechnik oraz Instytutu Matematycznego PAN weźmie udział w rozpoczynającym się 19 sierpnia w Hajdarabadzie w Indiach - 26. Międzynarodowym Kongresie Matematyków.

  W Kongresie, który organizowany jest raz na cztery lata, uczestniczyć będzie kilkuset najwybitniejszych matematyków z 75 krajów. W czasie ośmiu dni wygłoszą oni wykłady (plenarne i w 20 sekcjach tematycznych) na temat najnowszych odkryć matematycznych w różnych dyscyplinach - od kryptografii, probabilistyki i statystyki matematycznej poprzez teorię liczb, kombinatorykę, geometryczną teorię grup, logikę matematyczną, teorię grafów na historii matematyki kończąc.

  Wśród gości zaproszonych do wygłoszenia wykładów podczas kongresu jest jeden polski matematyk. To prof. Tadeusz Januszkiewicz z Instytutu Matematycznego UWr (od września 2010 będzie kierował Instytutem Matematycznym PAN we Wrocławiu).

  Oprócz wykładów i dyskusji panelowych jednym z ważniejszych punktów programu będzie także ogłoszenie nazwisk laureatów międzynarodowych nagród matematycznych, w tym przede wszystkim medalu Fieldsa (odpowiednik nagrody Nobla), przyznawanego od 1936 roku najbardziej utalentowanemu matematykowi, który dokonał swych osiągnięć przed ukończeniem 40 roku życia.

  Wręczona też zostanie m.in. nagroda Rolfa Nevanlinny (przyznawana od 1982 roku młodym matematykom w dziedzinie informatyki teoretycznej), nagroda Karola Gaussa (za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki, przyznawana od 2006 roku), a także po raz pierwszy medal Cherna (za wybitny dorobek naukowy całego życia - patronem nagrody jest zmarły w roku 2004 chiński matematyk Shiing-Shen Chern).

  Międzynarodowe Kongresy Matematyczne odbywają się od roku 1900. Pierwszy miał miejsce w Zurychu, w 1983 roku Kongres gościła Warszawa, a poprzedni, 25. jubileuszowy organizował w 2006 roku Madryt.

  Powierzenie zorganizowania go obecnie Indiom jest wyrazem uznania dla matematycznych osiągnięć tego kraju i jego długiej tradycji w tej dziedzinie (Hindusom przypisuje się m.in. pierwszeństwo wynalezienia zera i pozycyjnego sposobu zapisu liczb, który dał początek zapisowi arabskiemu i europejskiemu; tu też mieszkała w XII stuleciu utalentowana matematycznie księżniczka Lilavati - nagrodę jej imienia otrzymają w Hajdarabadzie najzdolniejsze matematyczki).

  Szczegółowy program kongresu wraz z wykazem imprez towarzyszących, listą uczestników oraz listą laureatów nagród na stronie http://www.icm2010.in.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  tot/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Nagroda Nevanlinny — nagroda przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kogresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze matematycznym, dokonane w dziedzinie nauk o przetwarzaniu informacji, czyli za osiągnięcia w informatyce teoretycznej. Została ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii. Międzynarodowy Kongres Matematyków (ang. International Congress of Mathematicians) – największa na świecie konferencja poświęcona matematyce, organizowana co cztery lata przez Międzynarodową Unię Matematyczną. Podczas ceremonii otwarcia wręczane są Medal Fieldsa, Nagroda Nevanlinny, Nagroda Gaussa i Medal Cherna. Inicjatorem pierwszego Kongresu był Henri Poincaré.

  Problemy Hilberta to lista 23 zagadnień matematycznych przedstawiona przez Davida Hilberta na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Paryżu w 1900 roku podczas referatu pokazującego stan matematyki na przełomie XIX i XX wieku. Nagroda Gentnera-Kastlera – nagroda przyznawana przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne i Francuskie Towarzystwo Fizyczne za osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Nagroda przyznawana jest od 1986 roku. Laureaci otrzymują srebrny medal, certyfikat oraz pieniądze. Nazwa nagrody to nazwiska Wolfganga Gentnera i Alfreda Kastlera.

  Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Nagroda Nemmersa to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe lub kulturalne przez Uniwersytet Northwestern, ustanowione dzięki pośmiertnej darowiźnie byłego profesora Northwestern, Erwina Essera Nemmersa oraz jego brata Frederica. Nagrody z ekonomii i matematyki przyznawane są od 1994 roku co dwa lata. W 2004 roku została ustanowiona trzecia nagroda w dziedzinie muzyki. Wraz ze wzrostem zasobów funduszu nagrody będą oferowane w kolejnych dziedzinach. Laureaci zazwyczaj spędzają 10 tygodni gościnnie oferując wykłady na Uniwersytecie Northwestern w dziedzinie, z której zostali wyróżnieni.

  Warszawska szkoła matematyczna – jeden z trzech ośrodków polskiej szkoły matematycznej reprezentowany przez grupę matematyków działających w latach 1915–1939 w środowisku Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy zajmowali się logiką matematyczną, teorią mnogości, topologią, teorią funkcji rzeczywistych; także grupa tych matematyków. Hanzeatycka Nagroda Goethego (Hansischer Goethe-Preis) to niemiecka nagroda przyznawana za osiągnięcia z dziedziny literatury oraz inne osiągnięcia artystyczne. Nagroda jest przyznawana co 2 lata od 1949.

  Medal Copleya (z ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań w każdej gałęzi nauki, i na przemian nauk fizycznych oraz nauk biologicznych”. Przyznawana każdego roku od 1731 roku. Nazwa nagrody pochodzi od jednego z członków Towarzystwa Królewskiego w Londynie – Godfrey Copley, zamożnego ziemianina, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów szterlingów.

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku.

  Honorowa Nagroda SARP - nagroda przyznawana od 1966 polskim architektom przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, uchodząca często za najbardziej prestiżową polską nagrodę architektoniczną. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, najczęściej za całokształt działalności. Równolegle przyznawane są Nagrody Roku za najlepszy budynek. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.

  Isaac Newton Medal – nagroda naukowa przyznawana corocznie od roku 2008 przez Instytut Fizyki o wartości 1000 funtów. Nagroda przyznawana jest za wybitny wkład naukowca w dziedzinie fizyki. Zwycięzca nagrody jest zapraszany na wykład w Instytucie. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie. Fundusz nagród pochodzi z odsetek od majątku fundatora, którym zarządza Fundacja Nobla. Decyzje w sprawach wyróżnień podejmuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, zgodnie ze ściśle opisaną procedurą. Ceremonie wręczania nagród odbywają się od roku 1901, 10 grudnia kolejnych lat, co jest uhonorowaniem rocznicy śmierci fundatora (10 grudnia 1896).

  Dodano: 10.08.2010. 03:18  


  Najnowsze