• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 22 konferencja krajów Beneluksu na temat sztucznej inteligencji - Luksemburg

  24.09.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25-26 października 2010 roku odbędzie się w Luksemburgu 22 konferencja krajów Beneluksu na temat sztucznej inteligencji.

  Sztuczną inteligencję (artificial intelligence, AI) często definiuje się jako inteligencję maszynową oraz gałąź informatyki zajmującą się możliwościami jej stworzenia. Wysiłki naukowe w dziedzinie sztucznej inteligencji mają charakter wysoce wyspecjalizowanych badań technicznych. Doprowadziło to do wielotorowości w procesie opracowywania narzędzi oraz w przyjętych podejściach badawczych.

  W ciągu ostatnich 20 lat poczyniono znaczne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, szczególnie w odniesieniu do logistyki, technik eksploracji danych oraz diagnozowania medycznego. Na postęp ten złożyło się wiele czynników, takich jak wzrost mocy obliczeniowej, większy nacisk na rozwiązywanie określonych podproblemów, wymiana wiedzy między dziedziną sztucznej inteligencji i innymi dziedzinami, oparcie działań na odpowiednich metodach matematycznych i rygorystyczne przestrzeganie norm badań naukowych.

  W programie konferencji przewidziano następujące tematy:
  - sztuczna inteligencja na rzecz inteligencji otoczenia oraz gier i rozrywki;
  - wbudowana sztuczna inteligencja;
  - inteligentne agenty i systemy wieloagentowe;
  - zarządzanie wiedzą i systemy oparte na wiedzy;
  - logika sztucznej inteligencji;
  - przetwarzanie języka naturalnego;
  - przetwarzanie i rozumienie mowy oraz obrazów;
  - modelowanie kognitywne;
  - wzmocnienia w uczeniu się;
  - planowanie i ustalanie harmonogramów;
  - zastosowanie sztucznej inteligencji w dziedzinie prawa, muzyki, sztuki, edukacji, nauczania, medycyny, bioinformatyki, oprogramowania, handlu internetowego, logistyki i robotyki oraz w innych dziedzinach biznesowych i przemysłowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. Eliezer Shlomo Yudkowsky (ur. 11 września 1979) to amerykański badacz sztucznej inteligencji, szczególnie technologicznej osobliwości i propagator Friendly artificial intelligence (przyjaznej sztucznej inteligencji), zamieszkały w Redwood City w Kalifornii.

  Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego. Aitech – Artificial Intelligence Laboratory – polskie przedsiębiorstwo informatyczne specjalizujące się w rozwoju oprogramowania narzędziowego i zastosowań z zakresu sztucznej inteligencji.

  Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. SPHINX - zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę Aitech Artificial Intelligence Laboratory. W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób: Obliczenia inteligentne – część działu sztucznej inteligencji. Obliczenia inteligentne to grupa heurystycznych algorytmów, takich jak: systemy oparte na logice rozmytej oraz sieć neuronowa i obliczenia ewolucyjne.

  Intelekt – (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka (potencjalnie również istot pozaziemskich czy sztucznej inteligencji). Odnosi się do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Również inna nazwa umysłu, rozumu, inteligencji (w odróżnieniu od uczuć, woli, zmysłów). Ogólnie rzecz ujmując jest iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystywania. Termin ten jest ściśle związany z rozsądkiem i rozumieniem.

  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii.

  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera. Halina Kwaśnicka (ur. 22 marca 1952) - informatyk, specjalizująca się w sztucznej inteligencji, profesor, wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

  System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  Dodano: 24.09.2010. 15:26  


  Najnowsze