• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 24. doroczna konferencja nt. teorii uczenia się, Budapeszt, Węgry

  12.05.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 11 lipca 2011 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się 24. doroczna konferencja nt. teorii uczenia się.

  Teoria uczenia się zajmuje się procesem uczenia się przez człowieka a jej główny cel jest dwojaki. Po pierwsze, dostarczyć słownictwa i ram koncepcyjnych do interpretacji obserwowanych przykładów uczenia się. Po drugie, podpowiedzieć, gdzie należy szukać rozwiązań problemów praktycznych.

  Teorię uczenia się można umieścić w kilku różnych ramach filozoficznych, niemniej wydarzenie poświęcone będzie badaniom eksperymentalnym i algorytmicznym oraz powiązanym wynikom eksperymentów. Przewidziano następujące, konkretne tematy:
  - analiza algorytmów uczenia się i ich zdolność do generalizacji;
  - obliczeniowa złożoność uczenia się;
  - analiza bayesowska;
  - mechanizmy statystyczne systemów uczenia się;
  - procedury optymalizacji uczenia się;
  - metody funkcji jądra;
  - uczenie się wg funkcji boolowskich;
  - nienadzorowane i częściowo nadzorowane uczenie się i klastrowanie;
  - uczenie się w trybie online i granice straty relatywnej;
  - planowanie i kontrola, w tym uczenie się ze wzmocnieniem;
  - uczenie się w środowiskach społecznych, gospodarczych i w teorii gier;
  - analiza uczenia się w powiązanych obszarach: przetwarzanie języka naturalnego, neuronauka, bioinformatyka, prywatność i bezpieczeństwo, widzenie maszynowe, przeszukiwanie danych, wyszukiwanie informacji.

  Wydarzenie jest współorganizowane z konferencją nt. podstaw matematyki obliczeniowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem.

  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem.

  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem.

  Propagacja wsteczna – podstawowy algorytm uczenia nadzorowanego wielowarstwowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Podaje on przepis na zmianę wag dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w sąsiednich warstwach sieci. Oparty jest on na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. Dzięki zastosowaniu specyficznego sposobu propagowania błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tj. przesyłania ich od warstwy wyjściowej do wejściowej, algorytm propagacji wstecznej stał się jednym z najskuteczniejszych algorytmów uczenia sieci.

  Hipnopedia - uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać sygnały i magazynować werbalne informacje, które z kolei w ciągu dnia mogą być przedmiotem ponownego uczenia się i szybszego utrwalania. Nocne "lekcje" eksponuje się wiec w okresie od zaśnięcia do zapadnięcia w głęboki sen i przed obudzeniem się, tj.: w okresach "płytkiego" snu. Badania nad hipnopedią znajdują się dopiero w stadium pocztowym.

  Teoria poczucia umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control Theory) stworzona została w latach 60. XX przez Juliana Rottera, jako jedna z teorii społecznego uczenia się. Ma swoje korzenie w teorii warunkowania sprawczego. Rotter zauważył, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania zdarzeń.

  Teoria poczucia umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control Theory) stworzona została w latach 60. XX przez Juliana Rottera, jako jedna z teorii społecznego uczenia się. Ma swoje korzenie w teorii warunkowania sprawczego. Rotter zauważył, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania zdarzeń.

  Dodano: 12.05.2011. 16:37  


  Najnowsze