• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 25. doroczna konferencja nt. teorii uczenia się, Edynburg, Wlk. Brytania

  25.11.2011. 21:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 27 czerwca 2012 r. w Edynburgu, Wlk. Brytania, odbędzie się 25. doroczna konferencja nt. teorii uczenia się.

  Teoria uczenia się stara się opisać sposób, jaki ludzie i zwierzęta się uczą. Dziedzina te pomaga zrozumieć proces stojący za uczeniem się i zapewnia ramy koncepcyjne do jego interpretacji. Wyróżnia się trzy główne kategorie lub ramy filozoficzne, do których zalicza się teorie uczenia się: behawioryzm, kognitywizm i konstruktywizm.

  Wydarzenie poświęcone będzie aspektom teoretycznym uczenia maszynowego, wnioskowania empirycznego i powiązanym z tym kwestiom. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - analiza algorytmów uczenia się i ich zdolność do generalizacji;
  - obliczeniowa złożoność uczenia się;
  - mechanizmy statystyczne systemów uczenia się;
  - procedury optymalizacji uczenia się i ich analiza;
  - optymalizacja internetowa i stochastyczna oraz analiza modeli optymalizacji oracle;
  - wielowymiarowe i nieparametryczne wnioskowanie empiryczne, w tym metody rzadkie i niskiej rangi;
  - metody funkcji jądra;
  - uczenie się wg funkcji boolowskich;
  - nienadzorowane i częściowo nadzorowane uczenie się i klastrowanie;
  - uczenie się w trybie online i granice straty relatywnej;
  - planowanie i kontrola, w tym uczenie się ze wzmocnieniem;
  - uczenie się w środowiskach społecznych, gospodarczych i w teorii gier;
  - prywatność w uczeniu się.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury jest rozwinięciem teorii uczenia się. Według Bandury uczenie się zachowań zachodzi jednak nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne i warunkowanie sprawcze, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Ten sposób uczenia się można nazwać modelowaniem lub naśladowaniem. Propagacja wsteczna – podstawowy algorytm uczenia nadzorowanego wielowarstwowych, jednokierunkowych sieci neuronowych. Podaje on przepis na zmianę wag dowolnych połączeń elementów przetwarzających rozmieszczonych w sąsiednich warstwach sieci. Oparty jest on na minimalizacji sumy kwadratów błędów uczenia z wykorzystaniem optymalizacyjnej metody największego spadku. Dzięki zastosowaniu specyficznego sposobu propagowania błędów uczenia sieci powstałych na jej wyjściu, tj. przesyłania ich od warstwy wyjściowej do wejściowej, algorytm propagacji wstecznej stał się jednym z najskuteczniejszych algorytmów uczenia sieci. Hipnopedia - uczenie się w czasie snu; sposób uczenia się oparty na założeniu, że w początkowej fazie snu mózg ludzki jest w stanie odbierać sygnały i magazynować werbalne informacje, które z kolei w ciągu dnia mogą być przedmiotem ponownego uczenia się i szybszego utrwalania. Nocne "lekcje" eksponuje się wiec w okresie od zaśnięcia do zapadnięcia w głęboki sen i przed obudzeniem się, tj.: w okresach "płytkiego" snu. Badania nad hipnopedią znajdują się dopiero w stadium pocztowym.

  Teoria poczucia umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control Theory) stworzona została w latach 60. XX przez Juliana Rottera, jako jedna z teorii społecznego uczenia się. Ma swoje korzenie w teorii warunkowania sprawczego. Rotter zauważył, że ludzie mają odmienne sposoby interpretowania zdarzeń. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań i postaw.

  Grupowanie (analiza skupień) (ang. data clustering) – pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Stłuczenie, kontuzja (łac. contusio) – uraz tkanek i stawów okołotkankowych. Do najczęstszych następstw stłuczenia należą: krwawe wylewy i wysięki podskórne, obrzęk oraz częściowe upośledzenie ruchomości stawu objętego stłuczeniem.

  Psychoterapia behawioralna została opracowana w oparciu o prawa uczenia się, zwłaszcza zasady warunkowania. Wywodzi się z behawioryzmu.

  Dodano: 25.11.2011. 21:49  


  Najnowsze