• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 25. międzynarodowe warsztaty nt. wnioskowania jakościowego, Barcelona, Hiszpania

  18.04.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 18 lipca 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędą się 25. międzynarodowe warsztaty nt. wnioskowania jakościowego.

  Wnioskowanie jakościowe (QR) to obszar badań naukowych na styku sztucznej inteligencji, kognitywistyki, inżynierii i nauki. Jego głównym celem jest modelowanie systemów rzeczywistych posiadających aspekty ciągłe, co do których nasza wiedza jest niekompletna i jakościowa. Ludzie są niezwykle skuteczni w pracy z taką wiedzą i wiele aplikacji naukowych, inżynieryjnych i edukacyjnych mogłoby odnieść ogromne korzyści z podobnych zdolności.

  Starając się zrozumieć zdolność wnioskowania jakościowego, QR łączy poszukiwanie podstaw skutecznego wnioskowania o systemach z nowymi sposobami uzupełniania tradycyjnych technik modelowania, analizowania, diagnozowania i kontrolowania, by wykorzystać je w rzeczywistych zastosowaniach.

  W czasie konferencji mają zostać zaprezentowane i omówione najnowsze badania nad wnioskowaniem jakościowym. Wydarzenie ma także na celu rozwijanie kontaktów między naukowcami z różnych uczelni i grup badawczych na szczeblu międzynarodowym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.

  Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.

  Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska.

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową).

  Analiza chemiczna – badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chemicznego substancji.

  ISQ (ang. International System of Quality) – Międzynarodowe Systemy Jakości. ISQ jest oficjalną nazwą stworzonych norm. Symbol ISQ jest jednocześnie synonimem najwyższej jakości biznesu.

  Dodano: 18.04.2011. 17:17  


  Najnowsze