• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 28. sympozjum nt. informatyki stosowanej, Coimbra, Portugalia

  02.10.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 22 marca 2013r. w Coimbrze, Portugalia, odbędzie się 28. sympozjum nt. informatyki stosowanej (28th Symposium on Applied Computing).

  Prace badawcze w dziedzinie informatyki mobilnej coraz bardziej zyskują na znaczeniu wraz z powszechnym wykorzystywaniem bezprzewodowych sieci czujników, komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), technologii lokalizacyjnych i ich aplikacji. Coraz mniejsze i osadzane w małych, ale wszechobecnych urządzeniach, takich jak smartfony czy tablety, technologie utorowały drogę przenośnym komputerom i znalazły zastosowanie w rozmaitych branżach, w tym w transporcie i opiece zdrowotnej.

  Zważywszy na fakt, że mobilna informatyka i jej zastosowania wymagają badań interdyscyplinarnych, konferencja rzuci światło na istotne obszary badań i nowe technologie, kładąc nacisk na lepszą synergię.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Theoretical and Applied Informatics – kwartalnik Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jego redakcją zajmuje się Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Chief Information Officer lub CIO – angielski tytuł nadawany w dużych organizacjach osobom zarządzającym działem informatyki. Odpowiednikiem CIO w polskich firmach może być na przykład dyrektor działu informatyki. Obecnie, ze względu na dynamiczny rozwój informatyki w przedsiębiorstwach oraz jej strategiczną rolę, CIO uważany jest za jedną z bardziej odpowiedzialnych funkcji w długofalowym rozwoju organizacji. Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki.

  WSN (ang. Wireless Sensor Network pl. Bezprzewodowa sieć sensorowa) – sieć złożona z wielu małych urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji pewnego – wspólnego dla wszystkich zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk, takich jak temperatura, wilgotność, obecność (nieobecność) obiektu, dźwięk, ciśnienie, ruch, stopień zanieczyszczenia powietrza itp. w różnych lokalizacjach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach sensorowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak z czasem sieci te zyskują coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach). Informatyka medyczna - dział informatyki, zajmuje się przetwarzaniem, przechowywaniem, przesyłaniem oraz metodami tworzenia systemów przetwarzających informacje wykorzystywane w opiece zdrowotnej.

  Jan Wasilewski (ur. 6 maja 1942 w Wilnie) – polski fizyk, profesor molekularnej fizyki teoretycznej, zajmuje się również chemią kwantową i informatyką stosowaną. Pracownik Katedry Informatyki Stosowanej działającej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) - instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach zajmujący się badaniami z zakresu modelowania sieci komputerowych, przetwarzania obrazów, multimediów, eksploracji 3D i informatyki kwantowej.

  Nagroda Turinga — nagroda przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery. ComPAN 8 to ośmiobitowy mikrokomputer produkowany w latach osiemdziesiątych w zakładach MERA-ELZAB w Zabrzu. Zaprojektowany został w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN (obecnie Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ) w Gliwicach.

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – w obecnej formie powstał 1 września 2003 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ.

  Grace Murray Hopper Award – nagroda przyznawana od 1971 przez Association for Computing Machinery za wybitny wkład w dziedzinie informatyki.

  PKP Informatyka spółka z o.o., spółka powstała z połączenia Centrum Informatyki Kolejnictwa w Warszawie z ośmioma Okręgowymi Ośrodkami Informatyki istniejącymi przy Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych. Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku.

  Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002. David Harel (ur. 1950 w Londynie) - wykładowca informatyki w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Jest autorem prac z logiki modalnej, teorii obliczalności i inżynierii oprogramowania oraz autorem cenionej książki "Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika" (ang. "Algorithmics: The Spirit of Computing").

  Leszek Józef Wojtczak (ur. 2 lipca 1939 w Gozdowie) – polski fizyk, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (dawniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ) w zakresie teorii ciała stałego. Rektor UŁ (1984-1990), dziekan Wydziału (1991-1993). Aplikacja mobilna (ang. mobile software / mobile application) – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane są przy użyciu różnych platform i języków programowania.

  Dodano: 02.10.2012. 16:26  


  Najnowsze