• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego, Bruksela, Belgia

  27.04.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się 30. międzynarodowa konferencja nt. modelowania koncepcyjnego.

  Model koncepcyjny przedstawia "koncepcje" (podmioty) oraz relacje między ideami w obrębie danej domeny problemowej lub obszaru wiedzy eksperckiej albo aplikacji, którą należy zanalizować w celu rozwiązania problemu. Model koncepcyjny w naukach informatycznych zwany jest także modelem domenowym.

  Celem modelu koncepcyjnego jest wyrażenie znaczenia terminów i koncepcji wykorzystywanych przez ekspertów zajmujących się domeną w celu omówienia problemu, a także znalezienia prawidłowych relacji pomiędzy różnymi koncepcjami. Ma on też wyjaśnić znaczenie różnych, zwykle dwuznacznych terminów, i zapewnić, by nie mogły pojawić się problemy z różnymi interpretacjami terminów i koncepcji.

  Kiedy już koncepcje domeny zostaną zmodelowane, model staje się stabilną podstawą do dalszych prac nad aplikacjami w tejże domenie. Koncepcje wywodzące się z modelu koncepcyjnego mogą zostać wykorzystane w fizycznym projekcie lub strukturach wdrożeniowych za pomocą ręcznych bądź zautomatyzowanych podejść do generowania kodu.

  Wydarzenie stanie się forum do przedstawienia i omówienia obecnych badań i aplikacji, w których główny nacisk położony jest na modelowanie koncepcyjne. Wśród tematów znajdzie się całe spektrum problematyki modelowania koncepcyjnego od badań po praktykę, w takich obszarach jak teorie koncepcji i ontologie, na których bazuje modelowanie koncepcyjne, metody i narzędzia do opracowywania i komunikowania modeli koncepcyjnych oraz techniki przekształcania modeli koncepcyjnych w skuteczne wdrożenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Model domeny jest to model koncepcyjny przedstawiający podmioty wchodzące w skład dziedziny, w której działa przedsiębiorstwo lub proces biznesowy oraz relacje pomiędzy tymi podmiotami.

  BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Do modelowania stosuje się oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie. Model powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, strop, dach, sufit, okno, drzwi, którym nadawane są odpowiednie parametry. Zmiany w elementach tworzących model są odzwierciedlane w trójwymiarowej reprezentacji modelu, w zestawieniach danych geometrycznych i materiałowych.

  BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku. Model przedstawia zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Do modelowania stosuje się oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie. Model powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, strop, dach, sufit, okno, drzwi, którym nadawane są odpowiednie parametry. Zmiany w elementach tworzących model są odzwierciedlane w trójwymiarowej reprezentacji modelu, w zestawieniach danych geometrycznych i materiałowych.

  Symulacja - przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych. Symulacja znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie nauki i techniki. Wykorzystywana jest też do celów wojskowych jak i czystej rozrywki np. w grach komputerowych.

  Symulacja - przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych. Symulacja znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie nauki i techniki. Wykorzystywana jest też do celów wojskowych jak i czystej rozrywki np. w grach komputerowych.

  Symulacja - przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych. Symulacja znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie nauki i techniki. Wykorzystywana jest też do celów wojskowych jak i czystej rozrywki np. w grach komputerowych.

  Model makroekonomiczny – narzędzie analityczne, mającę na celu opisanie funkcjonowania gospodarki danego kraju lub regionu. Modele takie powstają zwykle w celu opisania dynamiki zagregowanych wielkości, takich jak całkowita ilość wyprodukowanych towarów i usług, łącznie uzyskany dochód, poziom zaangażowania zasobów produkcyjnych oraz poziom cen. Modele makroekonomiczne mogą być: logiczne, matematyczne i / lub obliczeniowe; różne rodzaje modeli makroekonomicznych służą różnym celom i mają różne wady i zalety. Modele mogą być stosowane w celu wyjaśnienia i zilustrowania podstawowych teoretycznych zasad, mogą być używane do testowania, porównywania i oceniania różnych teorii makroekonomicznych, mogą być wykorzystywane do przygotowywania scenariuszy „co jeśli” (scenariusze takie służą zwykle do oceny możliwych skutków zmian w polityce pieniężnej, podatkowej lub innych polityk makroekonomicznych), i mogą być wykorzystywane do generowania prognoz gospodarczych. Modele makroekonomiczne są szeroko stosowane w środowiskach akademickich, nauki i badań, a także przez organizacje międzynarodowe, rządy krajowe i większe przedsiębiorstwa, a także konsultantów i think tanki.

  Dodano: 27.04.2011. 17:49  


  Najnowsze