• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 33. warsztaty ESA nt. wyzwań w systemach anten kosmicznych, Noordwijk, Holandia

  30.08.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 21 października 2011 r. w Noordwijk, Holandia, odbędą się 33. warsztaty ESA nt. wyzwań w systemach anten kosmicznych.
  Wydarzenie poświęcone będzie problemom stojącym przed systemami anten kosmicznych, które są wykorzystywane do obserwacji Ziemi oraz do celów naukowych i telekomunikacyjnych. Tematy związane będą z trzema obszarami:
  - domena podwyższonej częstotliwości radiowej wykorzystywana na potrzeby anten kosmicznych: zakres pracy przyrządów do obserwacji Ziemi i telekomunikacyjnego ładunku użytecznego rozciąga się obecnie od pasma UHF po Q/V. To wymaga opracowania bardzo szerokich rozstawialnych apertur (reflektorów i matryc), bardzo wysokiej stabilności, wymogów nakierowywania oraz nowych technik i obiektów testujących.
  - wysokie poziomy mocy transmisji, potrzeby w zakresie elastyczności/rekonfiguracji i większa liczba misji każdego z satelitów: zmiana zastosowań wymaga rozwiązania poważnych problemów, takich jak zdolność do generowania wszystkich wiązek z jednej apertury, kompatybilność częstotliwości radiowej, interferencja elektromagnetyczna, multiprzełączanie i pasywna intermodulacja.
  - zwiększony nacisk na masę anteny, zużycie energii i obniżenie kosztów użytecznych ładunków naukowych oraz anten pokładowych i w terminalach mobilnych: ta zmiana oznacza, że istnieje potrzeba poszukiwania nowych technik i procesów produkcyjnych, nowych architektur, technologii wspomagających, zintegrowanych systemów i sposobów radzenia sobie z większą produkcją masową z wykorzystaniem projektów uniwersalnych.

  Celem wydarzenia będzie pobudzanie wymiany pomysłów między interesariuszami z przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i instytucji z Europy i spoza jej granic.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Centrum fazowe anten GPS - Pomiary GPS odnoszą się do centrów fazowych anten. Centrum mechaniczne (geometryczne) anteny znane jest z dokładnością submilimetrową. Centrum fazowe nie pokrywa się z centrum mechanicznym o wielkość od kilku mm do kilku cm. To przesunięcie może być wyznaczone i usunięte podczas opracowywania pomiarów. Większej staranności wymaga badanie stabilności centrum fazowego anteny. Niestabilność ta wynosi od kilku mm dla anten nowszych typów do kilku cm dla anten o niezbyt dobrych parametrach. Centrum fazowe jest to punkt będący źródłem promieniowania (skupia się w nim promieniowanie). Jeśli źródło promieniowania jest idealnie punktem, linie równych faz tworzą sferyczne warstwy o środku w danym punkcie. Badanie położenia centrum fazowego można wykonać "metodą stycznej kuli", polegającą na wyznaczeniu położenia środka krzywizny linii fazowych. Wszystkie niepunktowe źródła promieniowania wywołują niekuliste warstwy linii równych faz. Wówczas każdy odcinek łuku linii równych faz posiada swój środek krzywizny. Antena zatem nie posiada stałego środka fazowego, gdyż zależy on od kierunku podania sygnału. Centrum fazowe jest różne dla częstotliwości L1 i L2. Deep Space Network (DSN) – nadawczo-odbiorcza globalna sieć dużych anten zarządzana przez Jet Propulsion Laboratory. Anteny te pozwalają na nawiązanie łączności pomiędzy Ziemią a flotą bezzałogowych sond kosmicznych eksplorujących Układ Słoneczny. Służą one także do radioastronomii. Jest to sieć przekaźników zlokalizowanych na terenie Hiszpanii, Kalifornii oraz Australii. Rozmieszczenie urządzeń właśnie w tych miejscach umożliwia niezakłóconą ruchem Ziemi komunikację z kosmicznymi pojazdami. DSN dzięki temu jest uznawana za najbardziej czuły system telekomunikacyjny na naszej planecie.

  Lista załogowych lotów kosmicznych według programów: Chronologiczny wykaz załogowych lotów kosmicznych oraz składy załóg i daty misji znajdują się na liście załogowych lotów kosmicznych. New Millennium Program – program misji kosmicznych NASA, którego zadaniem było przetestowanie nowych technologii na potrzeby przyszłych misji. NASA anulowała program w 2008 r., przeznaczając otrzymane w ramach budżetu na rok fiskalny 2009 środki finansowe na inne cele. Statki kosmiczne i eksperymenty programu New Millenium początkowo nosiły nazwę „Deep Space” (dla misji planetarnych) i „Earth Observing” (misje na orbicie Ziemi). W 2000, wraz ze zmianami w samym programie, Deep Space otrzymały nazwę „Space Technology”.

  Ball Aerospace & Technologies Corp. (potocznie Ball Aerospace) – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem produktów wysoko zaawansowanych technologii. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją cywilnych i wojskowych statków kosmicznych oraz komponentów i przyrządów na potrzeby naukowe i przemysłu zbrojeniowego. Produkty firmy mają zastosowanie w celach naukowych, komercyjnych i wojskowych. Siedziba przedsiębiorstwa oraz główne zakłady znajdują się w Boulder, ponadto firma posiada oddziały w Broomfield i Westminster w stanie Kolorado. Deep Space - seria amerykańskich misji kosmicznych testujących technologie przewidziane do powszechnego zastosowania w statkach kosmicznych w XXI wieku. Jednym z celów było umożliwienie szybszego docierania statków do odległych obszarów Układu Słonecznego).

  AN/BQQ-6 – zaawansowany pasywno-aktywny system sonarowy opracowany dla amerykańskich okrętów podwodnych typu Ohio, część zintegrowanego systemu zarządzania, kontroli, komunikacji oraz obrony okrętów w systemie rakietowym Trident. AN/BQQ-6 łączy w sobie pasywne elementy sonarów AN/BQQ-5 oraz AN/BQS-13, posiada tez wiele identycznych do zastosowanych w nich części. Podstawowym elementem sonaru jest zintegrowany cyfrowy system składający się ze sferycznej anteny złożonej z 944 elementów działających w zakresie częstotliwości 0,5 – 5 kHz, dwóch pasywnych anten bocznych zawierających 100 przetworników oraz sensorów anteny holowanej TB-23, a także odbiornik emisji wysokiej częstotliwości sonaru aktywnego i aktywny sonar krótkiego zasięgu. W trybie pasywnym AN/BQQ-6 jest systemem identycznym jak stosowany w okrętach typu 688 układ AN/BQQ-5. Wyposażenie dodatkowe BQQ-6 obejmuje urządzenia służące komunikacji podwodnej, badaniu otaczającego środowiska, zapisu magnetycznego oraz akustyczne urządzenia do użytku w sytuacjach awaryjnych. Pozostałe dane techniczne systemu są tajne.

  Model powstania innowacji wg J. Schmooklera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o koncepcję popytową. Koncepcja popytowa głosi, że głównym czynnikiem tworzącym innowacje są potrzeby, których rozpoznanie, a następnie przekazanie informacji o ich istnieniu z rynku do placówek naukowo-badawczych, powoduje rozpoczęcie procesu tworzenia nowych wyrobów, technologii i usług.

  Loty międzyplanetarne 1991-obecnie: Chronologiczna lista sond kosmicznych i teleskopów kosmicznych, które opuściły orbitę okołoziemską (z wyłączeniem obiektów na orbicie okołoksiężycowej i lądujących na Księżycu) niezależnie od celów i zadań ich misji. Uwzględniono także nieudane próby startów sond międzyplanetarnych. Nie uwzględniono górnych stopni rakiet nośnych, które osiągnęły orbitę heliocentryczną. La Sagra Sky Survey – program poszukiwania małych ciał Układu Słonecznego, w szczególności obiektów bliskich Ziemi (NEO) oraz kosmicznych śmieci, realizowany przez Observatorio Astronómico de Mallorca. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii i narzędzi wykrywania i śledzenia takich obiektów. Pobocznym przedsięwzięciem jest identyfikacja pozagalaktycznych supernowych zarejestrowanych w czasie przeglądu nieba.

  Kapitał informacyjny (ang. capital of information) – całokształt zasobów informacyjnych na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (organizacji) i na rynkach, na których one działają, partnerach gospodarczych (kontrahentach), konkurentach itp. Szczególnym jego rodzajem jest kapitał zawarty w funkcjonalności i danych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami (organizacji). Zwiększa on zdolność konkurowania poprzez szybszą identyfikację szans, łatwiejszą adaptację lub wprowadzenie nowych procesów gospodarczych, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem podejmowanych inicjatyw gospodarczych.

  Dodano: 30.08.2011. 17:26  


  Najnowsze