• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 34. międzynarodowa konferencja nt. telekomunikacji i przetwarzania sygnałów, Budapeszt, Węgry

  30.07.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 sierpnia 2011 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się 34. międzynarodowa konferencja nt. telekomunikacji i przetwarzania sygnałów.

  Badania nad telekomunikacją i przetwarzaniem sygnałów obejmują szeroki zakres dziedzin, w tym systemy satelitarne i naziemne systemy bezprzewodowe, kodowanie kanałów, techniki modelowania i synchronizacji, komunikację statystyczną i teorię informacji. Cieszące się popularnością jeszcze przed nastaniem Internetu, dziedziny te zyskują w ostatnich latach coraz większą uwagę.

  Wydarzenie zgromadzi młodych pracowników naukowych, badaczy i inżynierów zajmujących się różnymi obszarami technologii telekomunikacyjnych i przetwarzania sygnałów oraz wszystkie osoby zainteresowane nowymi pomysłami i nawiązywaniem nowych kontaktów roboczych między grupami badawczymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności: PCM (ang. Pulse Code Modulation) – to najpopularniejsza metoda reprezentacji sygnału analogowego w systemach cyfrowych. Używana jest w telekomunikacji, w cyfrowej obróbce sygnału (np. w procesorach dźwięku), do przetwarzania obrazu, do zapisu na płytach CD (CD-Audio) i w wielu zastosowaniach przemysłowych. Próbkowanie (dyskretyzacja, kwantowanie w czasie) - proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości nazywanych próbkami. Zwykle jest jednym z etapów przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.

  Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, CPS (ang.) Digital Signal Processing, DSP – dziedzina nauki i techniki zajmująca się sygnałami cyfrowymi i metodami ich przetwarzania. Kod z powrotem do zera (Return to Zero, RZ) – kod transmisyjny stosowany w telekomunikacji, w których sygnał przekazuje się przez nadajnik, którego stan może przyjmować trzy poziomy wartości (symbole transmisji , mogą być ogólnie określane jako +1, 0 i -1). W trakcie nadawania w każdym bicie sygnał wraca do zera. Sygnał jest samotaktujący. Oznacza to że nie potrzeba transmitowania sygnału zegara, ale powoduje też że wykorzystane jest dwukrotnie szersze pasmo niż w przypadku kodu NRZ.

  RapidIO™ jest wysokowydajną technologią wymiany informacji (sprzęg - ang interface) pomiędzy układami scalonymi na płytach drukowanych, a pakietami pracującymi na wspólnej magistrali. Technologia RapidIO pracuje z zastosowaniem technologii pakietowej, została opracowana do zastosowań embedded, a głównie na potrzeby przetwarzania sygnałów, sieci komputerowych i telekomunikacji. Sygnał okresowo zmienny – pojęcie stosowane w elektronice, telekomunikacji, elektrotechnice, akustyce, automatyce, fizyce i innych dziedzinach nauki i techniki. Oznaczające sygnał zależny od czasu, którego wartości powtarzają się w ustalonych odstępach czasu będących wielokrotnościami pewnego czasu zwanego okresem. Sygnał okresowo zmienny można opisać okresową funkcją matematyczną.

  Marek Edward Białkowski (ur. 1951 w Sochaczewie, zm. 27 października 2011 w Queensland) - polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w telekomunikacji, elektronice, inteligentnych technologiach antenowych, układach mikrofalowych oraz technikach modelowania i przetwarzania sygnałów radiowych. Kanał łączności (nazywany również kanałem telekomunikacyjnym) – ogólna droga przesyłania sygnału; droga sygnału. Zestaw urządzeń technicznych umożliwiających przesyłanie z określoną prędkością sygnału od jednego aparatu przetwórczego do drugiego wraz ze strefą przestrzeni, w której odbywa się ten proces. Zależnie od kryterium podziału rozróżnia się kanały łączności:

  Zniekształcenia nieliniowe to efekt przetwarzania sygnału przez układ lub system o nieliniowej charakterystyce przejściowej. Typowo objawiają się obecnością dodatkowych składowych harmonicznych w widmie sygnału. Te dodatkowe składowe są zazwyczaj klasyfikowane jako zniekształcenia harmoniczne lub zniekształcenia intermodulacyjne.

  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

  Telemechanika - dziedzina telekomunikacji zajmująca się przesyłaniem sygnałów sterujących na odległość. Telemechanika stanowi zespół urządzeń do zbierania niezbędnych informacji o stanie sieci, które jednocześnie umożliwiają zdalne sterowanie z centrum dyspozytorskiego określonego szczebla. Układy telemechaniki umożliwiają: Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych.

  Dodano: 30.07.2011. 17:26  


  Najnowsze