• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 41. konferencja European Society for New Methods in Agricultural Research, Stará Lesná, Słowacja

  06.07.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 28 września 2012 r. w Starej Lesnej, Słowacja, odbędzie się 41. konferencja European Society for New Methods in Agricultural Research (41st Annual Meeting of ESNA).

  Rolnictwo odegrało kluczową rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Współczesna agronomia, hodowla roślin, pestycydy i nawozy, a także udoskonalenia technologiczne wyraźnie zwiększyły plony z upraw, powodując jednocześnie rozległe szkody ekologiczne i wywierając negatywny wpływ na zdrowie ludzi. W ostatnich latach pojawił się gwałtowny sprzeciw wobec dostrzeganego, zewnętrznego oddziaływania środowiskowego najważniejszych gałęzi rolnictwa. Obecnie rolnicy i hodowcy na cały świecie opracowują nowe i innowacyjne strategie, aby przesuwać się w kierunku zrównoważenia w rolnictwie.

  Wydarzenie poświęcone będzie metodologii badawczej w badaniach rolniczych. Stworzy okazję do spotkania interesariuszy i specjalistów z dziedziny biologii upraw, ekologii i doskonalenia technologii uprawy roślin za pomocą metodologii badawczych i technik produkcji roślin spożywczych, paszowych i bioenergii w zmieniającym się środowisku. W programie położono również nacisk na najnowsze postępy w hodowli wstępnej roślin z wykorzystaniem aktualnych osiągnięć biologii molekularnej, genetyki i ekofizjologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Rolnictwo ekstensywne – rodzaj rolnictwa, w którym nie stosuje się sztucznych środków wspomagających uprawy, takich jak nawozy mineralne i pestycydy, co skutkuje jednak zmniejszonymi plonami. W systemie tym nakłady pracy są wysokie, a koszty niskie. Ten rodzaj rolnictwa stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo. Wykorzystuje się do tego tereny rozleglejsze niż w rolnictwie intensywnym. ERCIM (ang. European Research Consortium for Informatics and Mathematics) - grupa europejskich organizacji badawczych zainteresowanych we współpracy w badaniach dotyczących technologii informatycznych. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów. Kai Simons (ur. 24 maja 1938 w Helsinkach) – fiński profesor biochemii na stałe mieszkający i pracujący w Niemczech. Autor koncepcji raftów lipidowych, twórca pojęcia trans-Golgi network i jego roli w sortowaniu białek i lipidów. Współzałożyciel i współorganizator EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ELSO, inicjator założenia Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Autor ponad 350 artykułów naukowych.

  International Society for Philosophical Enquiry (ISPE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć (oraz ilorazu inteligencji), w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym w 1974. ISPE jest poświęcone zaawansowanym pytaniom, oryginalnym badaniom i wkładom. Członkowie wykorzystują własne umiejętności w celu zwiększenia wzrostu i rozwoju oświeconej kultury oraz postępowej cywilizacji. System rolniczy, system gospodarowania – sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podstawą wyróżnienia systemów jest stopień uzależnienia rolnictwa od przemysłowych środków produkcji, głównie nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

  European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie. Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.

  Londyński Instytut Badawczy (ang. The Cancer Research UK London Research Institute) – instytucja prowadząca badania w zakresie biologii raka. Należy do Cancer Research UK – organizacji zajmującej się badaniami nad rakiem. Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, niem. Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik) (MPI-CBG) – instytut naukowo-badawczy w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, genetyki oraz biologii komórki oraz rozwoju należący do Towarzystwa Maxa Plancka, zlokalizowany w Dreźnie w Niemczech.

  Rolnictwo intensywne - system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych.

  Ekologia molekularna – interdyscyplinarna dziedzina biologii, w której metody genetyki molekularnej wykorzystywane są do badania zagadnień ekologicznych. W zależności od zakresu wykorzystuje również elementy m.in. biologii ewolucyjnej i behawioralnej. Wyróżniane są dwa różne, choć zazębiające się podejścia w ekologii molekularnej: opisowe, w którym dane o częstotliwości genów służą do opisu poziomu zmienności genetycznej w populacji, oraz mechanistyczne, zajmujące się opisem wpływających na to mechanizmów.

  Agrobiologia – dziedzina biologii obejmująca badania zjawisk biologicznych w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt w rolnictwie. European Trophy 2012 była trzecią edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to siódma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpoczęła się 31 lipca 2012 roku, a zakończyła 28 listopada 2012 roku. Runda play-off odbyła się w dniach 13-16 grudnia 2012 roku w Wiedniu i Bratysławie. Wstępny harmonogram rundy zasadniczej został rozlosowany 12 kwietnia 2012 roku.

  Henry Norris Russell Lectureship jest nagrodą przyznawaną corocznie przez American Astronomical Society (AAS) w uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia w badaniach astronomicznych.

  Dodano: 06.07.2012. 16:17  


  Najnowsze