• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 44. Szkoła Matematyki Poglądowej w Sulejowie

  27.01.2010. 18:12
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nietypowym, często zaskakującym zastosowaniom matematyki w biologii, genetyce, medycynie, gospodarce, analizie obrazu i poznaniu struktury wirusów będzie poświęcony najbliższy XLIV zjazd Szkoły Matematyki Poglądowej, który rozpocznie się 29 stycznia w Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego.

  W czasie pięciu dni zostanie wygłoszonych 26 referatów, ukazujących przydatność matematyki w różnych dziedzinach życia.
  Impreza rozpocznie się wykładem Andrzeja Grzesika, laureata Medalu Filca, pracownika Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wypowie się na temat kryptologii.

  Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Prezentowane w ich ramach wykłady poświęcone są matematyce żywej, przystępnej dla nie-specjalistów.

  Spotkania przeznaczone są dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni kształcących nauczycieli matematyki oraz wykładowców kolegiów nauczycielskich. Pozostają otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Od lat biorą w nich udział młodzi matematycy, którzy już nauczają, bądź chcą nauczać, w szkołach wyższych.

  Szkoły organizuje dwa razy do roku (w styczniu i sierpniu) Ośrodek Kultury Matematycznej - instytucja o zasięgu ogólnopolskim, powołana przez Akademię Podlaską w Siedlcach. Pierwsza impreza z cyklu miała miejsce w roku 1987.

  Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół odbywa się konkurs na Wzorowego Słuchacza oraz głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący.

  Przewodniczącym piętnastoosobowej Rady Programowej jest od wielu lat prof. Marek Kordos z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny popularnonaukowego miesięcznika Delta, piszącego o matematyce, fizyce i astronomii.

  Styczniowe spotkanie potrwa do 1 lutego. Szczegółową listę referatów zaplanowanych podczas niego można znaleźć na stronie: www.msn.ap.siedlce.pl/smp

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Dzień Kryptologii – święto obchodzone 25 stycznia, ustanowione w 2007 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego. Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych. Rafał Sztencel (ur. 22 maja 1953, zm. 26 stycznia 2008) – polski matematyk, publicysta i tłumacz, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był autorem podręczników probabilistyki oraz serii artykułów w miesięczniku „Delta”.

  Potyczki Algorytmiczne – indywidualny konkurs programistyczny organizowany od 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zawody powstały we współpracy z firmą Advanced Digital Broadcast. Od 2012 roku partnerem zawodów jest Google. Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Fizyka matematyczna jest dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu fizyki teoretycznej i matematyki. Zajmuje się rozwijaniem działów matematyki wykorzystywanych w fizyce oraz badaniem matematycznej struktury teorii i hipotez fizycznych. Instytut Informatyki jest jednym z dwóch instytutów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (drugim jest Instytut Matematyki UJ).

  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką.

  Dodano: 27.01.2010. 18:12  


  Najnowsze