• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 5. Europejska Konferencja Nowotworów Głowy i Szyi

  17.04.2012. 10:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prawie tysiąc uczestników z 58 krajów świata weźmie udział w rozpoczynającej się w środę w Poznaniu 5. Europejskiej Konferencji Nowotworów Głowy i Szyi - poinformował w poniedziałek przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Wojciech Golusiński. 

  "Jest to pierwsza organizowana w Europie Środkowo - Wschodniej konferencja o wymiarze międzynarodowym, w całości poświęcona tematyce nowotworów głowy i szyi. Jej celem jest wymiana doświadczeń i najnowszej wiedzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia tych nowotworów. Udział w konferencji zapowiedziało 982 lekarzy z 58 krajów świata ze wszystkich kontynentów" - powiedział podczas konferencji prasowej prof. Golusiński

  Priorytetem podczas konferencji ma być popularyzacja wiedzy "w zakresie najnowszych standardów postępowania klinicznego w aspekcie interdyscyplinarnej strategii leczenia".

  "Nowotwory głowy i szyi są +niedoceniane+ przez lekarzy onkologów, mówi się najczęściej - rak piersi, szyjki macicy i rak prostaty. Będziemy mówili, jaki jest stan badań, jeśli chodzi o biologię molekularną, jak to się przekłada na leczenie. Ważnym jest, aby leczenie nowotworów było planowane przez zespoły lekarzy różnych specjalności" - powiedział PAP prof. Golusiński.

  ,,Rak głowy i szyi", ,,Nowotwór głowy i szyi" to wspólne określenie dla nowotworów górnych dróg oddechowo - pokarmowych. Około 40 proc. z nich zlokalizowanych jest w obrębie jamy ustnej, 15 proc. w obrębie gardła, 25 proc. w obrębie krtani. Pozostałe 20 proc. to nowotwory ślinianek, tarczycy, twarzy.

  Czynnikami, które mogą doprowadzić do rozwoju tych nowotworów należą: palenie papierosów i tytoniu, spożywanie alkoholu, nieprawidłowa dieta, ubytki w uzębieniu oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

  W pracach podsumowujących dane epidemiologiczne z ostatnich 10 lat stwierdzono, że rak głowy i szyi jest szóstym najczęstszym nowotworem na świecie z 750 000 nowych zachorowań rocznie. W Polsce rejestrowanych jest około 1200 nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi każdego roku.

  "Mężczyźni chorują 6 do 10 razy częściej niż kobiety, najczęściej nowotwór atakuje w 5-6 dekadzie życia. W ostatnim czasie pojawiło się nowe zjawisko epidemiologiczne, wzrost zachorowań na nowotwory głowy i szyi u osób przed 45 rokiem życia - określanych jako +młodzi dorośli+" - powiedział PAP prof. Golusiński.

  Poznańska konferencja potrwa do soboty.

  PAP - Nauka w Polsce

  kpr/ abe/ krf/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności. Nowotwory głowy i szyi (ang. head and neck cancer) – jest grupa chorób nowotworowych, którą ze względu na zbliżoną etiopatogenezę, patomorfologię i podobny przebieg kliniczny ujmuje się w jedną grupę. Guzy wywodzące się z górnej części układu oddechowego i pokarmowego - są to nowotwory jamy ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha, tarczycy. Do tej grupy zalicza się również chłoniaki i mięsaki. Histopatologiczne większość (90%) nowotworów głowy i szyi to rak płaskonabłonkowy wywodzący się z błony śluzowej. Nowotwory często zajmują węzły chłonne, których powiększenie często jest pierwszym objawem choroby. Większość nowotworów cechuje względnie małe ryzyko przerzutów odległych (przerzutem odległym nie jest obecność nowotworu w lokalnym węźle). Torbiel przewodu tarczowo-językowego (torbiel środkowa szyi, łac. cystis ductus thyreoglossi, cystis colli mediana) - zaburzenie rozwojowe polegające na obecności pozostałości przewodu tarczowo-językowego (ductus thyreoglossus), stanowiącego w embriogenezie drogę zstępowania zawiązka tarczycy z dna jamy ustnej do przestrzeni przedniej szyi. Torbiel jest wyścielona nabłonkiem migawkowym lub wielowarstwowym płaskim, znajduje się w linii środkowej szyi w okolicy kości gnykowej. Mogą w niej także znajdować się odszczepione tkanki tarczycy. Torbiel środkowa wymaga leczenia operacyjnego (operacja Sistrunka). Czasami ulegać może nadkażeniu ropnemu i przebijać się na zewnątrz skóry szyi. Niezwykle rzadko w torbieli środkowej szyi może rozwijać się nowotwór złośliwy. Najczęściej o utkaniu raka tarczycy (rak brodawkowaty), co tłumaczy embriogenezę torbieli.

  Torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi – patologiczne przestrzenie w obrębie głowy i szyi, składająca się z jednej lub większej liczby komór wypełnionych płynem albo treścią galaretowatą. Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie. Nowotwory kości mogą być pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Pierwotne nowotwory kości są rzadkie, stanowią zaledwie około 1% wszystkich nowotworów człowieka; mogą się różnicować w kierunku tkanki kostnej (nowotwory kościotwórcze) bądź tkanki chrzęstnej (nowotwory chrzęstotwórcze), albo nie należeć do żadnej z tych grup, jak mięsak Ewinga. Najczęstszymi zmianami nowotworowymi kości są przerzuty.

  Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Dodano: 17.04.2012. 10:47  


  Najnowsze