• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 51. Warsztaty Biologii Ewolucyjnej na UW

  18.03.2010. 10:15
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W sobotę, 20 marca, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się Warsztaty Biologii Ewolucyjnej. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani biologią, ewolucją i nowymi odkryciami.

  Warsztaty Biologii Ewolucyjnej są otwartymi spotkaniami poświęconymi przedstawianiu i dyskusji aktualnych trendów w biologii ewolucyjnej. Ich organizatorami są Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Instytut Nauk o Środowisku UJ oraz Wydział Biologii UW.

  Podczas najbliższych Warsztatów będzie mowa m.in. o możliwościach i ograniczeniach paleobiologii ewolucyjnej, wielkich wymieraniach i ich przyczynach, początkach ery dinozaurów, powodach wyginięcia mamutów, tropach czworonogów z osadu środkowego dewonu.

  Sobotnie spotkanie organizuje Jerzy Dzik - paleontolog, ewolucjonista, profesor Instytutu Paleobiologii PAN i Uniwersytetu Warszawskiego.

  Archiwum warsztatów oraz abstrakty niektórych wystąpień można znaleźć na stronie internetowej: www.eko.uj.edu.pl, należącej do Instytutu Nauk o Środowisku UJ.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ewolucyjna biologia rozwoju (ang. evolutionary developmental biology, w skrócie evo-devo) – dział biologii stanowiący nowoczesną syntezę biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju, zajmujący się analizą i porównywaniem procesów rozwojowych organizmów żywych w celu określenia pokrewieństwa między nimi i zbadania ewolucji tych procesów. Evo-devo szuka odpowiedzi na pytania o ewolucję rozwoju embrionalnego, wpływ modyfikacji rozwoju na powstawanie nowych cech, rolę plastyczności rozwojowej w ewolucji, wpływ środowiska na rozwój i ewolucję itp. Powstała z połączenia embriologii porównawczej i genetyki ewolucyjnej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie. Kooptacja (biologia) - termin w biologii ewolucyjnej oznaczający proces przysposabiania się - w procesie ewolucji - pewnych istniejących już, złożonych struktur do nowych funkcji, np. skrzydło powstające u owadów z narządów wymiany gazowej, u kręgowców z kończyn przednich.

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie. Sean B. Carroll (ur. 1950) - amerykański biolog. Profesor genetyki i biologii molekularnej w Howard Hughes Medical Institute na University of Wisconsin-Madison. Jeden z czołowych przedstawicieli ewolucyjnej biologii rozwoju (evo-devo). Ma stały dział w New York Timesie zatytułowany "Remarkable Creatures".

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Terminem homologia (gr. homólogos – zgodny) w biologii określa się wspólne ewolucyjne pochodzenie struktur organizmów z różnych grup taksonomicznych, istotne podobieństwo organów lub ich części (nawet genów), a u zwierząt także podobieństwo sposobów zachowania się (homologie behawioralne), wynikające z odziedziczenia po wspólnym przodku. Pojęcie homologii w biologii porównawczej wprowadził w połowie XIX wieku Richard Owen, a dla potrzeb biologii ewolucyjnej przedefiniował Karl Gegenbaur w roku 1870. Zasady homologii i analogii narządów stanowią podstawowe kryteria w anatomii porównawczej.

  Janusz Gill (ur. 2 czerwca 1922, zm. 13 stycznia 2010) – emerytowany profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciel Polski w Komitecie Ssaków Morskich ONZ.

  Michael Robertson Rose – biolog ewolucyjny, od 1990 profesor na wydziale Ekologii i Biologii Ewolucyjnej na University of California, Irvine. Jego doradcą na uczelni był brytyjski biolog ewolucyjny Brian Charlesworth.

  Anastomoza (zespolenie, z gr. ἀναστόμωσις) – połączenie (naturalne lub wykonane sztucznie) między dwoma ciągłymi elementami, najczęściej w formie naczyń lub włókien, których komunikacja zostaje zachowana. Pojęcie jest używane najczęściej do określenia relacji zachodzących w naukach medycznych (anatomii i chirurgii), biologii (mykologii czy biologii ewolucyjnej) oraz geografii (geologii i hydrologii). Ekologia molekularna – interdyscyplinarna dziedzina biologii, w której metody genetyki molekularnej wykorzystywane są do badania zagadnień ekologicznych. W zależności od zakresu wykorzystuje również elementy m.in. biologii ewolucyjnej i behawioralnej. Wyróżniane są dwa różne, choć zazębiające się podejścia w ekologii molekularnej: opisowe, w którym dane o częstotliwości genów służą do opisu poziomu zmienności genetycznej w populacji, oraz mechanistyczne, zajmujące się opisem wpływających na to mechanizmów.

  Michael L. Rosenzweig (ur. 1941) – amerykański profesor ekologii i biologii ewolucyjnej pochodzenia żydowskiego uznawany za jednego z twórców ekologii ewolucyjnej, założyciel i pierwszy kierownik Department of Ecology and Evolutionary Biology na University of Arizona, założyciel czasopisma naukowego Evolutionary Ecology oraz założyciel i naczelny redaktor Evolutionary Ecology Research.

  Dodano: 18.03.2010. 10:15  


  Najnowsze