• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adaptacja i sieci współpracy tworzące wartość, Sao Paulo, Brazylia

  28.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 19 października w Sao Paulo, Brazylia, odbędzie się 12. konferencja nt. przedsiębiorstw wirtualnych Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji pt. "Adaptacja i sieci współpracy tworzące wartość".

  Dynamiczne współpracujące ze sobą organizacje to odpowiedź na rosnącą potrzebę dostosowywania się do stale zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie liczne społeczności naukowców i praktyków biznesowych wspierają kilka form współpracy. Stało się to źródłem rozwoju badań nad tym zagadnieniem, często określanym jako "sieci współpracy".

  Sieci współpracy stanowią warunkujący induktor tworzenia wartości nie tylko dla społeczności biznesowych, ale również dla innych podmiotów w społeczeństwie. Poznanie i modelowanie procesów, ocena oraz rozwój metod i narzędzi wspierających tworzenie wartości w ramach sieci współpracy to ogromne wyzwania stojące przed badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, wymagające interdyscyplinarnego podejścia.

  Wydarzenie jest ostatnim z serii, a jego wcześniejsze edycje odbyły się w takich miastach jak Porto w Portugalii, Lugano w Szwajcarii, Tuluza we Francji, Poznań w Polsce i Saloniki w Grecji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  EuroregionBałtyk (ERB) – zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części region bałtyckiregionu Morza Bałtyckiego, obejmującą osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich. We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są zarówno władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego jak i organizacje pozarządowe.

  Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC) – jest aktywną siecią współpracy  ponad 100 miast członkowskich, powstałą w celu  rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi. Nadrzędnym celem ZMB jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i  przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.

  Zbieractwo – zbieranie płodów dziko rosnących roślin, między innymi runa leśnego, stanowiące podstawę utrzymania społeczeństw pierwotnych, jedna z najstarszych form gospodarki, występowało zwykle w połączeniu z łowiectwem, tworząc wraz z nim podstawę pierwotnego podziału pracy. Jako forma utrzymania niektórych społeczeństw zachowało się do czasów współczesnych.

  Zbieractwo – zbieranie płodów dziko rosnących roślin, między innymi runa leśnego, stanowiące podstawę utrzymania społeczeństw pierwotnych, jedna z najstarszych form gospodarki, występowało zwykle w połączeniu z łowiectwem, tworząc wraz z nim podstawę pierwotnego podziału pracy. Jako forma utrzymania niektórych społeczeństw zachowało się do czasów współczesnych.

  Interoperacyjność sieci – termin prawniczy, którego definicja jest zawarta w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Termin ten oznacza zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach.

  Dodano: 28.02.2011. 16:37  


  Najnowsze