• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • AGH w Krakowie udostępniła zasoby edukacyjne w internecie

  23.01.2010. 10:06
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) jako pierwsza instytucja naukowa w Polsce udostępniła swoje zasoby edukacyjne w internecie. Materiały mogą być wykorzystywane przez wszystkich pod warunkiem zachowania praw autorskich i używania w celach niekomercyjnych.

  "Chcemy wejść do tej wielkiej rodziny uniwersytetów świata, które mają takie rozwiązanie" - powiedział 21 stycznia rektor AGH prof. Antoni Tajduś.

  Projekt AGH wzorowany jest na pierwszym i jednym z najlepszych tego typu rozwiązań na świecie, uruchomionym przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku.

  Na stronie internetowej: http://open.agh.edu.pl/ zainteresowani znajdą 69 kursów obejmujących wszystkie kierunki i specjalności, w których kształci krakowska uczelnia. Zdaniem jej przedstawicieli, przerobienie tych materiałów zajęłoby 1-1,5 tys. godzin.

  "To nie są tylko zasoby książkowe, ale także treści interaktywne i symulacje" - zaznaczył rektor.

  "W tych zasobach znajdą się wszystkie materiały edukacyjne, jakie są w Akademii i które umieszczą nasi pracownicy. Mamy zgodę większości pracowników na to, żeby takie materiały umieszczać. Swoje materiały będą umieszczać również studenci () pod kierunkiem prowadzącego pracownika naukowego" - dodał prof. Tajduś.

  Zasoby są dostępne dla wszystkich, którzy uszanują prawa autorskie i wykorzystają je w celach niezarobkowych. Wszystkie treści są bezpłatne, a dostęp do nich anonimowy bez konieczności rejestracji. Licencja prawna oparta jest na zasadach Creative Commons, które wymagają m.in. podania autora wykorzystywanego materiału oraz umieszczenia w tej samej bazie wszystkich prac powstałych z wykorzystaniem pobranych zasobów.

  "Chcemy pozwolić korzystać każdemu z naszych zasobów edukacyjnych (). Każdy profesor, pracownik, student czy uczeń, który jest zainteresowany jakimś wykładem, doświadczeniami, które są w naszych zasobach, może z nich skorzystać, tylko musi napisać, że zostało to wykonane na AGH przez taką czy inną osobę" - wyjaśnił prof. Tajduś.

  Zasoby edukacyjne AGH są dostępne w sieci od 8 stycznia tego roku. W ciągu tego czasu strona odnotowuje już po kilkaset wejść dziennie.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Open AGH to repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przygotowanych przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa oficjalnie włączyła się do ruchu otwartych zasobów edukacyjnych. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum e-Learningu AGH. Klasyfikacja ABC (ang. ABC classification) jest klasyfikacją zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów (okresu przechowywania, długości czasu dostawy, podatności na kradzieże itp.). Dokonuje się podziału na trzy klasy: A, B i C. Klasa A obejmuje pozycje najdroższe wymagające szczególnej uwagi, do klasy B zaliczane są zasoby o mniejszej wartości, natomiast klasa C - to wszystkie pozostałe. Istotą klasyfikacji ABC jest, aby wysiłek zaoszczędzony przy kontroli i ewidencji zasobów grupy C, skierować na pozycje o większej ważności, czy też ważniejszych z punktu widzenia przydatności. Metoda ABC stosowana jest przy normowaniu i kontroli zapasów materiałowych, zaopatrzeniu materiałowym, sprzedaży i dystrybucji, itp. Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu.

  Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) (ang. Open Educational Resources – OER) – wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty.

  Zasoby przemysłowe: zasoby kopaliny spełniające kryterium przemysłowości. Do zasobów tych kwalifikowane są geologiczne zasoby bilansowe, które spełniają następujące warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Regulacją nadrzędną w tym zakresie jest Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze . Biblioteka naukowa pełni funkcję naukową i kształceniową, zapewnia dostęp do materiałów i zasobów które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo badawczych, zarówno samemu prowadząc taką działalność w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych.

  Materiał rodny jest terminem używanym w odniesieniu do nuklidów które generalnie nie podlegają wymuszonemu rozszczepieniu (nie są rozszczepialne przez neutrony termiczne) ale z których materiał rozszczepialny jest generowany przez absorpcję neutronów i kolejne po niej przemiany jądrowe. Materiały rodne które występują naturalnie i mogą zostać przekształcone w materiał rozszczepialny przez promieniowanie neutronowe w reaktorze jądrowym obejmują: Polityka bezpieczeństwa informacji (ang. information security policy) – jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

  Dodano: 23.01.2010. 10:06  


  Najnowsze