• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia przedsiębiorczości i forum inwestycyjne rynku finansowego w sektorze TIK, Bruksela, Belgia

  17.05.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 i 16 czerwca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Akademia przedsiębiorczości i forum inwestycyjne rynku finansowego w sektorze TIK".

  Dwudniowe wydarzenie skoncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i sposobom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami strategicznymi. Skupiając się na sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), konferencja zostanie podzielona na akademię przedsiębiorczości i forum inwestycyjne.

  Akademia przedsiębiorczości będzie jednodniowym wydarzeniem coachingowym, w czasie którego doświadczeni szkoleniowcy z odpowiednich obszarów będą pomagać MŚP w praktycznym rozwijaniu umiejętności pozyskiwania potencjalnych inwestorów.

  Forum inwestycyjne zaoferuje przedstawicielom MŚP okazję do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa przed międzynarodową siecią inwestorów korporacyjnych i kapitału podwyższonego ryzyka, strategicznymi partnerami oraz ekspertami.

  Współsponsorem i współorganizatorem wydarzenia są: finansowany ze środków unijnych projekt Access ICT (Dostęp do inwestorów TIK), projekt Ymir (Poprawa dostępu do finansowania dla innowacyjnych MŚP) oraz projekt ICT VentureGate.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Festiwal Przedsiębiorczości BOSS – wydarzenie studenckie odbywające się w Polsce od 2004 roku. Podczas VI Edycji w 2009 roku, studenci z 21 miast organizują szkolenia z umiejętności menedżerskich, spotkania z przedsiębiorcami, ludźmi biznesu, politykami i dziennikarzami. Dodatkowo w ramach festiwalu można zobaczyć i usłyszeć twórczość studencką podczas organizowanych imprez w klubach studenckich oraz w centrach handlowych. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

  Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Dodano: 17.05.2011. 17:17  


  Najnowsze