• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja: Rowerem na uczelnię!

  09.04.2010. 17:45
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Akcja "Rowerem na uczelnię" ma przekonać studentów i pracowników Politechniki Wrocławskiej, że jazda rowerem to zdrowie, oszczędność czasu i pieniędzy. Ma również przekonać władze uczelni i miasta do ustawienia dodatkowych stojaków rowerowych w kampusie w miejscach, gdzie codziennie pojawia się najwięcej studentów.

  W ramach kampanii organizowanej Samorząd Studencki Politechniki i Koło Naukowe Wydziału Architektury Humanizacja Środowiska Miejskiego w dniach 12-13 kwietnia br. (wtorek-środa) w bud C-13 (wyb. Wyspiańskiego 23-25) organizatorzy będą mówić, jak bezpiecznie jeździć po mieście i za co można dostać mandat. Zaprezentują również niezbędne wyposażenie roweru i pokażą jak go przypiąć, żeby nie został skradziony.

  20 kwietnia br. (wtorek) w klubie "Dziekanat" zaplanowano spotkanie z oficerem rowerowym Wrocławia, który opowie jak poruszać się rowerem po stolicy Dolnego Śląska. Studenci przedstawią swoją propozycję umiejscowienia dodatkowych stojaków na jednoślady w kampusie Politechniki. Obecnie do dyspozycji studentów jest ponad 800 stanowisk na rowery, w tym 400 w zadaszonej rowerowni.

  Uczestnikiem dyskusji będzie również Kamil Bocian z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, członek Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych, który poprowadzi wykład pt. "Miasto, Piesi, Rowerzyści. Gra o Przestrzeń".

  Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rower.samorzad.pwr.wroc.pl/.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. Andrzej Ziemiański (ur. 17 lutego 1960 we Wrocławiu) – polski pisarz science fiction i fantasy, z zawodu architekt. W roku 1983 ukończył Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1984–1985 pracował w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, zaś od 1985 do 2005 w Instytucie Budownictwa Rolniczego Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Oprócz pisania, prowadzi zajęcia dla studentów z creative writing w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W Internecie posługuje się pseudonimem GIN.

  Wydział Elektroniki (W-4) Politechniki Wrocławskiej – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, powstała 28 września 1968 roku. Wcześniej istniał jako Wydział Łączności, który to w 1952 roku został wydzielony z Wydziału Elektrycznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 198 osób ze stopniami i tytułami naukowymi, w tym: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W-12) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 2002 roku. Wydział został powołany w wyniku wydzielenia Instytutu Techniki Mikrosystemów (dawniej: Instytut Technologii Elektronowej) z Wydziału Elektroniki.
  Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A+".

  Władysław Tumkiewicz (ur. 1922 w Wilnie, zm. 1977 we Wrocławiu) – polski rzeźbiarz, absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykładowca rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wydział Architektury (W-1) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie architektury została zapoczątkowana już w 1945 roku w ramach Wydziału Budownictwa. Katedry uruchomione na tym wydziale w 1946 roku zostały połączone w dwa oddziały: Architektury oraz Inżynierii Lądowej. Pierwszego września 1949 roku Oddział Architektury został przekształcony w samodzielny Wydział Architektury. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających. Krakersy – grupa muzyczna powstała na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu. Utworzyli ją studenci i absolwenci Wydziału Elektrycznego, Elektroniki, Mechanicznego i Architektury Politechniki Wrocławskiej.

  Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej - jeden z trzech instytutów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki.

  Wydział Inżynierii Środowiska (W-7) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1950 roku, początkowo jako Wydział Inżynierii Sanitarnej. W roku 1990 nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".


  Szkoła architektury w Polsce odnosi się do uczelni, które kształcą studentów w dziedzinie architektury i urbanistyki. Najstarszą istniejącą jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, powstały w 1904 roku. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu (ZOD PWr w Wałbrzychu) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Wałbrzychu, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1968 roku. Kształci studentów na czterch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej – jeden z czternastu wydziałów Politechniki, utworzony 24 maja 1945 na mocy dekretu powołującego do życia uczelnię, jako jeden z czterech pierwszych jej wydziałów (jako jedyny zachował niezmienioną nazwę od chwili utworzenia). Wydział zlokalizowany jest w kampusie głównym w Gliwicach, przy ulicach Krzywoustego i Akademickiej. Wydział zatrudnia ponad 20 samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilitowanych) oraz około 80 pracowników ze stopniem doktora. Strukturę wydziału stanowi współcześnie 6 jednostek - 3 instytuty i 3 katedry. Wydział kształci studentów na wszystkich stopniach kształcenia (inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) w 5 kierunkach, w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Wydział Mechaniczny (W-10) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna w dziedzinie mechaniki została zapoczątkowana już w 1945 roku jako Oddział Mechaniczny w ramach Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".
  Wydział zatrudnia 210 nauczycieli akademickich, w tym:

  Wydział Mechaniczno-Energetyczny (W-9) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1954 roku poprzez wydzielenie z Wydziału Mechanicznego, powstałego w 1949 roku. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B".
  Wydział zatrudnia 84 nauczycieli akademickich, w tym: Jan Kosendiak (ur. 1953 we Wrocławiu) – inżynier informatyk (absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej), doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, autor ponad 50 prac naukowych i metodyczno-naukowych opublikowanych w sześciu krajach.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze (ZOD PWr w Jeleniej Górze) – jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Jeleniej Górze-Cieplicach, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1975 roku. Kształci studentów na pięciu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych i jednym zaliczanym do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych. Wydział Elektryczny (W-5) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w 1949 roku poprzez wydzielenie z Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego, powstałego w 1945 roku. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".


  Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A".

  Dodano: 09.04.2010. 17:45  


  Najnowsze