• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analityka portali społecznościowych w celu wykrywania trendów, Pafos, Cypr

  02.10.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 30 listopada 2013 r. w Pafos na Cyprze odbędą się warsztaty pt. "Analityka portali społecznościowych w celu wykrywania trendów" (Social Web Analytics for Trend Detection).

  Sieci społecznościowe szybko się rozwijają, oferując żyzny grunt dla przeszukiwania i analizy danych. Dostarczają one unikalnych informacji na temat interakcji i zainteresowań ludzi, a ich analiza jest cenna w wykrywaniu trendów, wydarzeń i zjawisk online.

  Metodologie i techniki wyszukiwania informacji, bazy danych, modelowanie preferencji, teoria grafów itp. już zostały wykorzystane i przystosowane do sieci web 2.0. Aczkolwiek pozostają nadal otwarte pytania dotyczące wprowadzania nowych metodologii, które ułatwią wykrywanie trendów. Tego typu metodologie można by wykorzystać w różnych sektorach, takich jak marketing, bezpieczeństwo i przeszukiwanie sieci web.

  W czasie warsztatów nacisk zostanie położony na różne zagadnienia: od modelu danych sieci web, poprzez metrykę i wydajność sieci web, przeszukiwanie sieci web i magazynowanie, po monitorowanie sieci web i zarządzanie nią. Naukowcy i praktycy będą mogli wymienić się poglądami na temat powstającej analityki danych społecznościowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kanały logiczne, transportowe i fizyczne używane w UMTS to pojęcia wykorzystywane dla potrzeb projektowania i opisu sieci radiowych budowanych w tym standardzie. Są one traktowane jako interfejsy pomiędzy warstwami protokołów służącymi do przygotowania danych do wysłania w sieci radiowej (lub do odzyskania danych z informacji, która została odebrana z sieci radiowej). MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Marketing internetowy – forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-mail spam. Analiza sieciowa lub społeczna analiza sieciowa (ang. social network analysis) to określenie badań sieci społecznej i stosunków społecznych. Badania te wykorzystują teorię sieci (ang. network theory) i koncentrują się na analizie stosunków pomiędzy elementami sieci (jednostkami, organizacjami, itp.).

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych. MyHeritage – portal społecznościowy skupiający się na rodzinie i genealogii. Pozwala członkom na budowę swojej własnej witryny rodziny, ładowanie zdjęć i filmików, organizowanie wydarzeń rodzinnych, budowę drzewa genealogicznego, jak również szukanie przodków. Z ponad 72 milionami użytkowników MyHeritage jest jednym z największych portali społecznościowych o tematyce genealogicznej.

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  SCC - program komputerowy, którego zadaniem jest wykonywanie obliczeń zwarciowych dla różnych konfiguracji sieci systemu elektroenergetycznego. Został opracowany na Politechnice Lubelskiej przez P. Kacejko, P. Millera oraz M. Wancerza w Katedrze Sieci i Zabezpieczeń elektrycznych. Informacje o konfiguracji analizowanej sieci program czerpie z zewnętrznych zbiorów dyskowych. Potrafi także korzystać z danych generowanych przez bazę danych zwarciowych. Ponadto posiada wbudowany moduł edycyjny pozwalający na kompleksowe zarządzanie danymi poszczególnych wariantów sieci.

  Dodano: 02.10.2012. 16:37  


  Najnowsze