• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Analiza łączy w heterogenicznych sieciach informacyjnych, Barcelona, Hiszpania

  11.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 18 lipca 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się konferencja pt. "Analiza łączy w heterogenicznych sieciach informacyjnych".

  Ostatnie badania nad przeszukiwaniem łączy i portalami społecznościowymi doprowadziły do konwergencji metodologii modelowania sieci, łącząc m.in. klasyfikowanie, uczenie się i wnioskowanie z modelami graficznymi, częstym przeszukiwaniem podgrafów, reprezentacją relacyjną i przewidywaniem łączy.

  Wiele inteligentnych aplikacji systemowych do ekstrakcji informacji, przeszukiwania sieci i rekomendacji wymaga wnioskowania dotyczącego istnienia, typu czy atrybutów łączy. Niektóre zadania, takie jak odpowiadanie na pytania za pomocą sieci informacyjnych, może wymagać, aby wnioskowanie było oparte na częściowej informacji o łączu i przeprowadzane w niepewności co do uczestniczących podmiotów i relacji.

  Podczas warsztatów nacisk zostanie położony na podejścia oparte na ekstrakcji relacji ze źródeł heterogenicznych, takich jak literatura techniczna, artykuły informacyjne, dane profilu społecznościowego i portale społecznościowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Światowa Konferencja – stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Społeczności Chrystusa, które jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu całego Kościoła. Jej działanie oparte jest o tzw. zasadę „wspólnej zgody” i jest nadzorowane przez Pierwsze Prezydium. Światowa Konferencja odpowiada również za odpowiednie funkcjonowanie rad, kworów i porządków Kościoła.

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media).

  Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane media społecznościowe (ang. social media).

  Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu - jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Dodano: 11.01.2011. 16:26  


  Najnowsze