• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Angiogeneza, metabolizm i nowotwory, Leuven, Belgia

  19.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 lipca 2012 r. w Leuven, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Angiogeneza, metabolizm i nowotwory".

  Tworzenie się, funkcja i przebudowa układu naczyniowego (naczyń krwionośnych czy ich organizacji w organie lub części organizmu) ściśle wiążą się z potrzebami metabolicznymi obsługiwanych tkanek. Narzędzia do badania in vivo złożoności interakcji molekularnych, komórkowych i metabolicznych między różnymi tkankami pojawiły się dopiero niedawno. Dzięki temu w dziedzinach, takich jak angiogeneza, biologia nowotworów i metabolizm, poczynione zostały szybkie i fascynujące postępy.

  W czasie wydarzenia nacisk zostanie położony na najnowsze postępy medyczne w poznawaniu konwergencji sygnalizacji molekularnej, dynamiki komórkowej i regulacji metabolicznej w czasie normalnego rozwoju i przebudowy. Omówione zostaną też bezprecedensowe możliwości opracowywania nowych strategii terapeutycznych dzięki badaniu regulacji angiogenetycznej, plastyczności podścieliskowej i mikrośrodowiska śródnabłonkowego. Poruszane będą takie tematy jak:
  - rozgałęzianie naczyń;
  - nieprawidłowości i metabolizm naczyń;
  - metabolizm nowotworów;
  - regulacja zwrotna angiogenezy;
  - plastyczność podścieliskowa i mikrośrodowisko nowotworu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mukopolisacharydoza (MPS) – jest bardzo rzadko występującą chorobą przemiany materii, dziedziczną i bardzo trudną do zdiagnozowania. Występuje raz na 100 tysięcy urodzeń. Jej przyczyną jest wada metabolizmu, polegająca na gromadzeniu się w organizmie mukopolisacharydów, które uszkadzają komórki i narządy ciała. W efekcie prowadzi to do wyniszczenia niemal całego organizmu dziecka. Metabolizm informacyjny (metabolizm sygnalizacyjny) - wymiana informacji żywego ustroju z otoczeniem. Podstawową jednostką tej wymiany jest struktura czynnościowa. U człowieka metabolizm informacyjny odpowiedzialny jest za sferę duchową i psychiczną. Spoczynek bezwzględny, spoczynek głęboki, spoczynek właściwy, spoczynek wrodzony, spoczynek prawdziwy – stan zahamowanej aktywności metabolicznej i wzrostowej spowodowany przez mechanizmy wewnętrzne organizmu.

  Eutermia – stan termiczny związany ze zmianą punktu nastawczego organizmu (set point). Jest on dla organizmu korzystny oraz dobroczynny. Stanem eutermii jest gorączka (dzięki niej rozwija się odpowiedź immunologiczna) i anapireksja (bo zmniejsza straty tlenowe i ogranicza metabolizm w warunkach niedoboru tlenu). Bilans energetyczny - forma przedstawienia Przemiany Materii organizmów żywych; porównuje się w nim ilość energii dostarczonej z pożywieniem z wydatkiem energetycznym danego organizmu.

  RANKL (z ang. Receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand = ligand aktywatora receptora jądrowego czynnika κ B) – białko uczestniczące w metabolizmie kości (aktywacja osteoklastów), należące do rodziny czynników martwicy nowotworów. U ludzi jest kodowane przez gen TNFSF11. Puste kalorie - te składniki pożywienia, które dostarczone organizmowi powodują krótkofalowy przyrost energii, nie prowadząc do jej efektywnego spalania w procesie przemiany materii. W wyniku tego we krwi oraz komórkach narządów, a co za tym idzie w tkankach i samych narządach gromadzą się wszelkie związki, które najprościej można nazwać ubocznymi skutkami przemiany materii lub złogami. Organizm po pewnym czasie je wydala, ale często takie niespożytkowane kalorie mogą prowadzić do zaburzeń w pracy wielu narządów, między innymi trzustki, wątroby, także serca i układu wieńcowego. Puste kalorie występują m.in. w produktach zawierających sacharozę (np. słodycze), a także w alkoholu.

  Prolek (ang. pro-drug) - prekursor leku, substancja o działaniu farmakologicznym, która rozwija w pełni swoje działanie dopiero w chwili, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w organizmie (in vivo), natomiast sama nie jest aktywna lub jest wielokrotnie mniej aktywna od powstałej substancji. VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) - grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie.

  Hipoteza maksitermii - wraz ze wzrostem względnych rozmiarów ciała, wzrasta intensywność przemian metabolicznych, prowadzących do wzrostu ciepłoty ciała.

  VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) – grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie.

  Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię. Jest to ta część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Często procesy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne (związane z rozkładem i zanikaniem materii organicznej).

  Dodano: 19.01.2012. 16:26  


  Najnowsze