• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Antyk we współczesności - konferencja na UW

  11.03.2010. 23:07
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  O tym, jak kultura antyku wpłynęła na różne dziedziny współczesnego życia będą rozmawiać uczestnicy konferencji "Antyk, antyk! Kulturowa recepcja tradycji antyku w epoce postmodernistycznej". Spotkanie odbędzie się 12 marca na Uniwersytecie Warszawskim.

  Interdyscyplinarną konferencję organizuje Koło Naukowe Recepcji Antyku "Ars Antica". Wezmą w niej udział młodzi badacze z wydziałów archeologii, polonistyki, psychologii z Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego i UAM w Poznaniu.

  Konferencja podzielona będzie na cztery panele: psychologiczno-społeczny, literacko-historyczny, filmowy oraz artystyczny.

  "Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo tradycja kultury antycznej jest zakorzeniona w naszym codziennym życiu" - zauważa Anna Bińkowska, prezes Koła Naukowego Recepcji Antyku "Ars Antica".

  Jej zdaniem, poznanie źródeł i motywów antycznych jest bardzo istotnym elementem w rozumieniu kultury nowożytnej. "Recepcja antyku odgrywa również niebagatelną rolę w kulturze Warszawy. Chcemy zaciekawić słuchaczy kulturą antyczną, uświadomić, jak bardzo jest nam ona bliska oraz zachęcić do samodzielnego poszukiwania motywów antycznych we współczesnym świecie" - dodaje Bińkowska.

  Program konferencji jest dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.uw.edu.pl/strony/aktualnosci/antyk.pdf

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Piotr Dyczek (ur. w 1956 r.) - polski archeolog, doktor hab. nauk historycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku w tymże Instytucie oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził liczne archeologiczne misje badawcze (m.in. w Egipcie, Sudanie, Bułgarii). Nowy Filomata – kwartalnik redagowany w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasopismo poświęcone jest kulturze antycznej; zajmuje się literaturą starożytnej Grecji i Rzymu, językiem greckim i łacińskim, historią starożytną, archeologią śródziemnomorską, recepcją kultury antycznej, dydaktyką języków klasycznych i kultury antycznej. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 2 zakłady i 2 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią refleksji nad kulturą, filozoficznymi i teoretycznymi podstawy tej refleksji oraz współczesnymi nurtami filozofii i teorii kultury. Prace badawcze Instytutu obejmują także wybrane problemy historii kultury (zwłaszcza najnowszej) oraz kultury współczesnej i jej wyspecjalizowanych dziedzin (komunikacji, sztuki, religii, obyczaju).

  Jan Iluk (ur. 1947) - polski historyk, badacz dziejów imperium rzymskiego i antyku chrześcijańskiego. Profesor zwyczajny. Kierownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN. Adaptacja kulturowa (ang. cultural adaptation) – proces ewolucyjny, poprzez który jednostka modyfikuje swoje osobiste nawyki i zwyczaje, aby dopasować się do danej kultury. Może również odnosić się do stopniowych zmian w kulturze i społeczeństwie, które występują, gdy ludzie z różnych środowisk dzielą swoje praktyki i światopogląd. Adaptacja odnosi się do miejsca zamieszkania, zmian i ewolucji. Kultura obejmuje obszary języka, historii, ubioru, jedzenia, świąt, tradycji, religii, muzyki i innych form sztuki. Adaptując się kulturowo możemy zmienić nasz sposób życia w subtelny lub bardziej drastyczny sposób. Adaptacja kulturowa może wzbogacić kulturę poprzez dodanie do jego tradycji i praktyk z zewnętrznych źródeł . Niektórzy puryści kulturalni i separatyści obawiają się, że adaptacja kulturowa prowadzi do utraty tożsamości kulturowej . Separatyści kulturalne i puryści muszą uświadomić sobie, że wszystkie kultury zostały poddane adaptacji i są w ciągłej transformacji .

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

  Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia. Michał Stachura (ur. 1968) - polski historyk, badacz dziejów antyku, bizantynolog. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Wydawnictwo Marek Derewiecki powstało na bazie podziemnego (od roku 1990 legalnego) Wydawnictwa Antyk. Od 1990 roku nastąpił podział Wydawnictwa Antyk na Wydawnictwo Antyk-Marcin Dybowski wydające literaturę religijną i polityczną oraz Wydawnictwo Antyk-Marek Derewiecki parające się wydawaniem książek o tematyce filozoficznej. Od 1 maja 2006 roku wydawnictwo Antyk-Marek Derewiecki zmieniło nazwę na Wydawnictwo Marek Derewiecki.

  Stanisław Strasburger, pseud. Jan Subart, Jonasz Ryba (ur. 1975 w Warszawie) – polski pisarz, reportażysta i operator kultury. Współtwórca międzynarodowych projektów z dziedziny kultury i literatury, pedagogiki oraz integracji emigrantów. Jako autor koncentruje się na zagadnieniach związanych ze Światem Arabskim i Niemcami. Tematami jego publikacji jest dialog międzykulturowy oraz przenikanie się tradycji i współczesności w społeczeństwach wielokulturowych.

  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF.

  Dodano: 11.03.2010. 23:07  


  Najnowsze