• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Archeologowie UMCS pokażą skarby z grodziska w Czermnie

  09.12.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Srebrne i złote precjoza odkryte w czasie badań wykopaliskowych w Czermnie (Lubelskie), gdzie według archeologów prawdopodobnie znajdował się główny ośrodek dawnych Grodów Czerwieńskich, pokaże 14 grudnia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  ,,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na zakończenie obchodów Roku patronki zaprezentuje sensacyjne odkrycie naszych archeologów" - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa UMCS Anna Guzowska.

  Najbardziej efektowne elementy znaleziska zostaną po raz pierwszy zaprezentowane 14 grudnia na uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni w Muzeum UMCS (w gmachu Biblioteki Głównej UMCS). Tego dnia po południu planowane jest też udostępnienie ich dla wszystkich zainteresowanych.

  Jak zaznaczyła Guzowska, do czasu prezentacji uniwersytet nie ujawnia wszystkich szczegółów dotyczących znaleziska. Mają one być podane na konferencji prasowej, która będzie towarzyszyć prezentacji.

  Dyrektor Instytutu Archeologii UMCS prof. Andrzej Kokowski ujawnił, że odkrycie miało miejsce wiosną tego roku. W trakcie badań kompleksu osadniczego w Czermnie dwaj archeologowie Marcin Piotrowski i Artur Troncik znaleźli dwa skarby, czyli - jak tłumaczył Kokowski - gromadne znaleziska kosztowności. Według profesora znalezione w Czermnie precjoza są przykładem najwyższego kunsztu złotniczego rusko-bizantyjskich jubilerów.

  Kokowski uważa, że skarby te ukryto pośpiesznie prawdopodobnie w czasie najazdu Tatarów na Grody Czerwieńskie w połowie XIII wieku. ,,Klasa zabytków wskazuje, że posiadaczkami srebrno - złotych precjozów były przedstawicielki elit rządzących grodem i systemem obronnym pogranicza ruskiego" - dodał Kokowski.

  Znalezione dawne kosztowności i biżuteria zostały poddane różnym zabiegom konserwatorskim i szczegółowym badaniom specjalistycznym.

  Archeolodzy UMCS prowadzą badania w Czermnie (w gminie Tyszowce) od wielu lat. W ubiegłym roku potwierdzili tam istnienie fundamentów romańskiego kościoła, co może świadczyć, że znajdował się tam główny ośrodek średniowiecznych Grodów Czerwieńskich. Odkryty w Czermnie kompleks osadniczy powiązany z grodem to - zdaniem archeologów - najprawdopodobniej znany ze źródeł ruskich Czerwień.

  O Grody Czerwieńskie toczyli walki polscy Piastowie z władcami ruskiego Kijowa. Czerwień był wówczas jednym z największych ośrodków w tej części Europy. Grodzisko w Czermnie, wsi nad rzeką Huczwą, przy granicy z Ukrainą, jest przedmiotem zainteresowania badaczy już od XIX w.

  Na nadrzecznych łąkach zachował się tam masyw wału obronnego, wyniesienia podgrodzi i chrześcijańskie cmentarzyska. Przez łąki, od grodu w stronę rzeki, ciągnęły się dwa pomosty, szerokie na trzy metry, ułożone na potężnych dębowych palach. Jeden z nich miał około 100 m długości, drugi znacznie więcej. Prowadziły one najpewniej do przystani. Próbki drewna pobrane z tych konstrukcji pozwoliły stwierdzić, że gród budowano z drzew ściętych w XI wieku, zaś drzewa użyte na pomosty ścięto w XII i pierwszych latach XIII wieku naszej ery.

  PAP - Nauka w Polsce

  ren/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Czerwień – jeden z Grodów Czerwieńskich. Obecnie uznaje się, że Czerwieniem była wieś Czermno w gminie Tyszowce. Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997. Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Biblioteka Główna UMCS – Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona w 1944 wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944). Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 550 tys. woluminów (stan na koniec 2008 roku) i ma charakter interdyscyplinarny. Wraz z 20 specjalistycznymi bibliotekami wydziałowymi i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy centrum informacyjno-biblioteczne uczelni. Oprócz udostępniania własnych zasobów, umożliwia czytelnikom dostęp z kilkudziesięciu komputerów do bibliotek, katalogów i serwisów informacyjnych całego świata. Od 1968 roku jej główna siedziba mieści się w gmachu przy ul. Radziszewskiego. Na początku wieku został on rozbudowany o nowe skrzydło.

  Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Wydawnictwo UMCS - uczelniana oficyna wydawnicza powstała jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka publikacji jest bardzo rozległa i różnorodna - odpowiada dziedzinom naukowym reprezentowanym przez pracowników Uczelni. Wśród tytułów przeważają monografie publikowane jako wydawnictwa zwarte lub w licznych seriach o wieloletniej ciągłości. Oficyna wydaje też prace zbiorowe, informatory, materiały pokonferencyjne oraz podręczniki. Część publikacji to książki wydawane we współpracy z instytucjami spoza UMCS, zwykle odbiegające charakterem od wydawnictw naukowych. Wydawnictwo wydaje około 160 tytułów rocznie.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Andrzej Kokowski (ur. 1953 w Złotowie) – prof. dr hab., archeolog, absolwent UAM, specjalista w zakresie archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego (Goci, Wandalowie, Sarmaci). Dyrektor Instytutu Archeologii UMCS.

  Henryk Kardela (ur. 9 marca 1951 w Kopernikach w woj. opolskim) - profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyrektor Instytutu Anglistyki UMCS.

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.

  Paweł Frelik (ur. 29 maja 1969) – polski amerykanista i tłumacz, wykładowca akademicki, a także autor tekstów, publicysta i dziennikarz. Studiował w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), gdzie w roku 1994 uzyskał tytuł magistra, a w 2002 stopień doktora. Od 2002 roku pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Riverside (2011-2012). Od 2008 roku wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich (OSA) Uniwersytetu Warszawskiego. Marek Wiesław Mądzik (ur. 1946) - profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie, specjalność - historia nowożytna, jednostka - Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej. W latach 2005-2012 prodziekan ds. ogólnych Wydziału Humanistycznego UMCS.

  Czerwieńsk (Czerwieńsk Odrzański, niem. Rothenburg an der Oder) – miasto położone na Wysoczyźnie Czerwieńskiej, w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim. Według danych z 31 grudnia 2007 miasto miało 4141 mieszkańców. Ławeczka Henryka Raabego, pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, znajduje się w Lublinie na placu noszącym imię patronki Uniwersytetu, na terenie miasteczka akademickiego UMCS. Autorem rzeźby pomnikowej jest rzeźbiarz Benedykt Popek z Mazur w województwie podkarpackim.

  Irena Kutyłowska - polska archeolog. Specjalizuje się w archeologii średniowiecza. Pracowała w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje na UMCS w Lublinie. W 1991 roku uzyskała habilitację na Uniwersytecie Warszawskim (praca pt. Rozwój Lublina w VI - XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu). W 1990 roku w swojej rozprawie habilitacyjnej przedstawiła hipotezę, że lubelski kościół pw. św. Michała pochodził z połowy dziesiątego wieku. Oznaczało to, że chrześcijaństwo do Lublina przyszło - prawdopodobnie z Moraw - wcześniej, niż do Polski. Wierzbianie, inna nazwa "Wierwianie" (ros. вервяне) – plemię zachodniosłowiańskie, poświadczone w połowie X wieku, prawdopodobnie zasiedlające obszar tzw. Grodów Czerwieńskich nad górnym Bugiem. Plemię zostało wspomniane tylko w dziele cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII Porfirogenety (905-959) w formie Βερβίανοι. Do tego plemienia trybutarnego udawał się władca Rusi w ramach tzw. poludzia czyli objazdu okrężnego. Wierzbianie zamieszkiwali obszary, o które rywalizowała Ruś Kijowska z państwem polskim, dlatego wcześnie utracili niezależność i w późniejszym czasie nie są już wymieniani jako osobne plemię.

  Jan Matysik (ur. 1973 w Lublinie) – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Studium Podyplomowego Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Miasteczko akademickie w Lublinie – baza budynków uczelni oraz kompleks domów studenckich UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Dodano: 09.12.2011. 00:19  


  Najnowsze