• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Architektura socrealizmu w Warszawie - wystawa i spacery po zabytkach

  23.09.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Spacery po zabytkach socrealizmu w stolicy odbędą się w weekend w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Z kolei na pokazywanej na skwerze przed Domem Spotkań z Historią wystawie zestawione zostaną dwa socrealistyczne kompleksy Berlina i Warszawy.
  W sobotę zainteresowani warszawską architekturą socrealistyczną mogą wybrać się na spacer po placu Hallera. W niedzielę odbędą się dwie wycieczki - po wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki oraz po placu Konstytucji. Po socrealistycznych obiektach warszawiaków oprowadzą architekci i varsavianiści. Także w sobotę, w Pałacyku Szustra w Warszawie będzie można posłuchać dyskusji specjalistów na temat sposobów i potrzeby ochrony architektury i urbanistyki socrealizmu.

  Na wycieczki i debatę zaprasza Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Odbędą się one w ramach ogólnopolskich Europejskich Dni Dziedzictwa, realizowanych pod hasłem "Kamienie milowe".

  Europejskie Dni Dziedzictwa, międzynarodowe święto zabytków, odbywają się w kilkuset zabytkowych miejscach w całej Polsce. W muzeach, skansenach, zabytkowych parkach i ogrodach realizowane są liczne edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia.

  Na wystawie "Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM / KMA", którą będzie można oglądać od środy 28 września w galerii plenerowej Domu Spotkań z Historią, zostaną zaprezentowane dwa zabytki socrealizmu wzniesione w latach 50. XX wieku: Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową w Warszawie i Aleję Karola Marksa w Berlinie.

  Na ekspozycję składa się kilkadziesiąt fotografii archiwalnych i współczesnych, ukazujących najważniejsze budowle, detale architektoniczne, rzeźby, małą architekturę oraz założenia urbanistyczne warszawskiej MDM i berlińskiej KMA. Na wystawie będzie można też przeczytać o kontekście historycznym, politycznym i społecznym powstania obu założeń. Autorką scenariusza wystawy jest architekt Maria Wojtysiak, autorem projektu graficznego - Łukasz Kamieniak.

  Socrealistyczne kompleksy w Berlinie i Warszawie wzniesiono po wojnie w ramach odbudowy obu stolic. Karl-Marx-Allee położona jest w dzielnicach Friedrichshain i Mitte, MDM - w południowej części śródmieścia Warszawy. Zarówno kompozycja i forma architektoniczna obu dzielnic, warszawskiej i berlińskiej, jak i zdobnictwo oraz detale wchodzących w ich skład budynków zostały podporządkowane zasadom socrealizmu.

  Choć zaprojektowane przez innych architektów i wzniesione w innych miejscach, te dwa zespoły, z powodu doktryny obowiązującej wówczas w sztuce, są do siebie bardzo podobne - powiedziała PAP kuratorka wystawy, architekt Maria Wojtysiak.

  Prezentacja tych dwu zabytków ma też na celu przekonanie o potrzebie ochrony spuścizny okresu socrealizmu - podkreśliła Wojtysiak. Jej zdaniem, należy opiekować się architekturą i urbanistyką tamtej epoki, bo one wiele mówią o tamtych czasach.

  Jak zauważyła Wojtysiak, nie można też zapominać, że realizowane zgodnie z doktryną socrealizmu obiekty były często projektowane przez wybitnych architektów i mają liczne zalety architektoniczne i urbanistyczne.

   

  Wystawę "Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie. MDM / KMA" zaprezentowano najpierw w Berlinie w ramach obchodów dwudziestolecia partnerstwa Berlina i Warszawy. W galerii plenerowej Domu Spotkań z Historią na skwerze im. ks. Twardowskiego ekspozycję będzie można oglądać do 27 listopada.

  PAP - Nauka w Polsce

  mce/ abe/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tadeusz Tołwiński (ur. 18 stycznia 1887 w Odessie, zm. 13 stycznia 1951 w Warszawie) – polski architekt i urbanista, historyk i teoretyk urbanistyki, reprezentant neobaroku i modernizmu, profesor Politechniki Warszawskiej; autor planów regulacyjnych Warszawy (1916), planu odbudowy Kalisza (1916), projektu gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie (1924), przewodniczący Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Wawel Zaginiony – rezerwat archeologiczno-architektoniczny i stała ekspozycja, mieszczące się w poniemieckim budynku z lat 40. XX wieku, wzniesionym na miejscu dawnych kuchni królewskich na Wawelu. Ukazuje ona architekturę oraz historię średniowiecznego Wzgórza Wawelskiego. Oprócz szczątek dawnych budowli można spotkać tu liczne zabytki odnalezione podczas prac wykopaliskowych. Bohdan Jezierski (ur. 1935 r. w Częstochowie) - polski architekt, urbanista. Uczęszczał do szkół w rodzinnej Częstochowie, po czym po pomyślnie zdanym egzaminie maturalny, studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Bezpośrednio po studiach związał się z Biurem Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie oraz pracownią architektoniczną Miastoprojekt w Częstochowie. Zajmował się projektowanie budynków użyteczności publicznej, prywatnych domów mieszkalnych oraz osiedli mieszkaniowych. Wiele zaprojektowanych przez niego obiektów nosi cechy socrealistyczne.

  Józef Pius Dziekoński (ur. 5 maja 1844 w Płocku, zm. 4 lutego 1927 w Warszawie) – architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1893 był współpracownikiem Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce. Andrzej Gruszecki (ur. 30 stycznia 1928 w Warszawie, zm. 11 września 2008 r.) – prof. dr. hab. inż., architekt i urbanista specjalizujący się w historii architektury i problematyce ochrony i konserwacji zabytków. Kierował Zakładem Konserwacji Zabytków Politechniki Warszawskiej. W latach 1983-1987 Generalny Konserwator Zabytków. Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. W latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

  Pomnik – w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. Srebrny wiek (ros. Серебряный век) – okres w historii kultury rosyjskiej przypadający na przełom XIX i XX wieku. Często przyjmowaną umowną datą otwierającą srebrny wiek jest wydanie pierwszego numeru pisma Mir iskusstwa (1898), zaś datą końcową wprowadzenie w Związku Radzieckim socrealizmu jako obowiązującej doktryny artystycznej.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Rada Ochrony Zabytków – istniejący od początku lat 90. XX w. organ opiniodawczo-doradczy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2003 r. powoływany i działający na mocy art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawą do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących: założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony pomników historii, projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

  Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Rewaloryzacja - działanie konserwatorskie mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego zarówno zabytków architektury jaki i zespołów urbanistycznych. Piotr Biegański (ur. 8 maja 1905, zm. 12 stycznia 1986) – polski architekt, laureat nagrody honorowej SARP, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, współtwórca odbudowy Starego i Nowego Miasta w Warszawie. Autor projektu odbudowy i rozbudowy Pałacu Staszica w Warszawie. 29 X 1947 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

  Lew Władimirowicz Rudniew ros. Лев Владимирович Руднев (ur. 13 marca 1885 w Nowogrodzie Wielkim, zm. 19 listopada 1956 w Moskwie) — radziecki architekt, przedstawiciel socrealizmu. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

  Felix August Helfgott Genzmer - ur. 22 listopada 1856 w Łobzie, zm. 06 sierpnia 1929 w Berlinie-Dahlem, niemiecki architekt i wykładowca. Był ważnym przedstawicielem późnego historyzmu i pracował głównie w Wiesbaden i Berlinie. Był wykładowcą inżynierii lądowej i urbanistyki w Technischen Hochschule Charlottenburg (Uniwersytet Techniczny w Berlinie). Najważniejsze projekty to projekt wnętrza Teatru Królewskigo i Opery Królewskiej w Berlinie, oraz Teatru Miejskiego w Wiesbaden .

  Dodano: 23.09.2011. 16:19  


  Najnowsze