• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Architektura systemów komputerowych, Monachium, Niemcy

  22.11.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 lutego - 3 marca 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie poświęcone architekturze systemów komputerowych.

  Architektura komputera zajmuje się wybieraniem i łączeniem elementów sprzętu komputerowego w celu tworzenia komputerów spełniających cele funkcjonalne, wydajnościowe i kosztowe oraz formalnym modelowaniem tych systemów. W sztuce architektury komputera wyróżnia się trzy główne podkategorie: architekturę zbioru instrukcji, mikroarchitekturę i projektowanie systemów.

  Konferencja położy nacisk na platformy dla osadzonych systemów komputerowych. Omawiane będą następujące tematy:
  - architektury i metody/narzędzia projektowania solidnych, odpornych na uszkodzenia systemów osadzonych w czasie rzeczywistym;
  - systemy cyber-fizyczne i rozproszone architektury komputerowe;
  - multi-/wielordzeniowe architektury, podsystemy pamięci i architektury komunikacyjne na potrzeby niezawodnych systemów;
  - wsparcie narzędziowe systemów wielordzeniowych;
  - akceleratory generyczne i aplikacyjne na potrzeby architektur wielordzeniowych;
  - architektury systemów adaptacyjnych, takie jak rekonfigurowalne systemy w sprzęcie i oprogramowaniu;
  - organiczna i autonomiczna technika komputerowa;
  - energo-świadoma technika komputerowa, sprawne energetycznie architektury komputerowe;
  - aspekty systemowe wszechobecnej i wszechogarniającej techniki komputerowej, takie jak węzły czujników pomiarowych, nowe urządzenia wejściowe/wyjściowe, nowe platformy komputerowe, modelowanie architektury i pośrednie warstwy oprogramowania;
  - zastosowania wielordzeniowych systemów osadzonych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. PowerPC Reference Platform (PReP) jest referencyjną architekturą sprzętową mikroprocesora PowerPC stworzoną w tym samym czasie, co sama mikroarchitektura procesora PowerPC. Architektura ta miła pozwolić producentom sprzętu na stworzenie własnych rozwiązań, które pozwoliłyby na uruchomienie różnych systemów operacyjnych, takich jak Mac OS, Windows NT oraz systemów operacyjnych z rodziny UNIX, w szczególności Sun Solaris i AIX. Systemy zgodne z architekturą PReP nigdy nie zdobyły zakładanej przez twórców popularności, a jedynymi rozwiązaniami z nią zgodnymi były serwery IBM RS/6000 wraz z dostarczanym dla nich systemem operacyjnym AIX. Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  William Stallings (ur. 1945) jest amerykańskim badaczem nauk informatycznych, najbardziej znanym dzięki swoim książkom na temat systemów operacyjnych, sieci komputerowych, architektury komputerów i kryptografii. Architektura harwardzka – rodzaj architektury komputera. W odróżnieniu od architektury von Neumanna, pamięć danych programu jest oddzielona od pamięci rozkazów.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów. Mac 68k - emulator wbudowany we wszystkie wersje systemów Mac OS i Mac OS X przeznaczonych dla architektury PowerPC. Emulator pozwala na uruchamianie programów napisanych dla architektury Motoroli 68k. Emulator działa praktycznie bezproblemowo. Uważa się, że był to pierwszy tak bezproblemowy przypadek wdrożenia obsługi nowej architektury do systemu.

  System oceniania gier komputerowych – system używany do klasyfikacji gier komputerowych według odpowiednich kryteriów. Większość tych systemów jest związanych z rządami odpowiednich państw, czasem będąc częścią lokalnego systemu oceniania filmów. Istnienie tych systemów podawane jest w wątpliwość ze względu na badanie, w którym "90% nastolatków potwierdza, że ich rodzice nigdy nie sprawdzali oceny gry komputerowej przed pozwoleniem im na wypożyczenie lub kupno gry". Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Representational State Transfer – wzorzec architektury oprogramowania wywiedziony z doświadczeń przy pisaniu specyfikacji protokołu HTTP. REST jest wzorcem architektury oprogramowania wprowadzającym dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych.

  Traktat ABM (ABM Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty) traktat między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych (ABM – ‘’Antiballistic Missile’’). Jak wynika z art. I traktatu, jego celem było „ograniczenie systemów antybalistycznych każdej ze stron traktatu (ZSRR i USA) i zapobieżenie rozmieszczeniu przez którakolwiek ze stron systemów ABM na jego terytorium”. Jakkolwiek układ dopuszczał pewne ograniczone rozmieszczenie systemów antybalistycznych, jednakże zapobiegał utworzeniu systemów narodowych, w efekcie czego zapewniał nieskrępowaną możliwość balistycznego ataku jądrowego przez każdą ze stron. Traktat ograniczał możliwość rozmieszczenia systemów antybalistycznych jedynie do określonej w nim liczby rakietowych systemów lądowych oraz umieszczonych na Ziemi systemów radarowych.

  Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.

  Dodano: 22.11.2011. 17:17  


  Najnowsze