• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ASEPS 2011 - konferencja fizyków z Europy i Azji

  26.10.2011. 16:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przegląd najważniejszych tematów współczesnej fizyki oraz opracowanie zasad współpracy naukowców w ramach dużych ośrodków badawczych to główne tematy konferencji naukowej ASEPS 2011, która rozpoczęła się w środę we Wrocławiu.  W konferencji bierze udział kilkudziesięciu wybitnych fizyków z Europy i Azji. Jak powiedział w rozmowie z PAP prof. Maciej Kolwas z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, cześć dyskusji zaplanowanych podczas konferencji zostanie poświęconych przeglądowi najważniejszych tematów współczesnej fizyki.

  ,,Następnie chcemy zastanowić się nad formami współpracy w dużych instytucjach badawczych. Znajdujące się tam urządzenia badawcze należy wykorzystywać efektywniej. W tym celu trzeba nawiązać bardzo szeroką współpracę, nie tylko pomiędzy sąsiadującymi państwami, ale również w skali globalnej" - tłumaczył naukowiec.

  W części warsztatowej konferencji jej uczestnicy mają dyskutować nad problemami związanymi ze szkoleniem nowej kadry fizyków. ,,Z różnych powodów naukowców w tej dziedzinie jest coraz mniej" - zauważył Kolwas.

  Pytany o główne obszary badawcze współczesnej fizyki naukowiec wskazał fizykę ciała stałego, która - jak mówił - stworzyła podstawy pod technologię informatyczną. Drugim ważnym zagadnieniem są - według niego - tzw. badania wyprzedzające. ,,Chodzi o badania, które prowadzą ośrodek CERN (ośrodek naukowo-badawczy położony na przedmieściach Genewy - PAP) i duże instytuty w Azji. Interesujące, że w tych ośrodka można przeprowadzać bardzo skomplikowane doświadczenia, a naukowcy potrafią zapanować nad tzw. układami złożonymi. Fizyka układów złożonych to jest wielkie wyzwanie dla ludzkości. Przy pomocy fizyki układów złożonych możemy poznać nie tylko strukturę materii i próbować poznać historię wszechświata, ale również możemy spojrzeć bardzo daleko w kosmos. Możemy też modelować bardzo złożone procesy, np. socjologiczne, i próbować modelować procesy finansowe" - wyjaśnił naukowiec.

  Konferencję ASEPS 2011 zorganizowało Wrocławskie Centrum Badań EIT+ wspólnie z francuskimi, niemieckimi i polskimi towarzystwami fizyków. Konferencja, która zakończy się w sobotę, wpisuje się w kalendarz wydarzeń organizowanych w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

  PAP - Nauka w Polsce

  pdo/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Robert Rafał Gałązka (ur. 1937 w Warszawie) – współczesny polski naukowiec, profesor nauk fizycznych ze specjalnością fizyka ciała stałego, profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej (ang. International Society for Contemporary Music (ISCM)) – najstarsza organizacja ponadnarodowa mająca na celu upowszechnianie Nowej Muzyki. Jest uważane za jedną z najważniejszych organizacji kulturalnych świata. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej jest jednym z członków tej organizacji.

  Jerzy Andrzej Przystawa (ur. 29 kwietnia 1939 w Czortkowie, zm. 3 listopada 2012 we Wrocławiu) – polski naukowiec, fizyk, profesor dr hab., specjalista kwantowej teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim (były kierownik Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej i Teorii Wielu Ciał w Instytucie Fizyki Teoretycznej). Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów. Operacjonizm - ruch w filozofii nauki, którego tezy zostały sformułowane i były bronione przez Bridgmana. Wyrósł na gruncie tego, co było traktowane jako praktyka i poglądy fizyków w tym mniej więcej czasie, gdy tworzyła się teoria względności i mechanika kwantowa. Podobnie jak pozytywizm "logiczny, operacjonizm kładzie nacisk na ścisły związek z eksperymentem jako rzeczą konieczną do obiektywnych rozważań, ale skupia się raczej na pojęciach niż na zdaniach, szukając dla nich zabezpieczenia przed bezsensownością przez definiowanie ich przez odwołanie się wyłącznie do precyzyjnie zdefiniowanych operacji eksperymentalnych. Na przykład „długość stołu" można potraktować jako liczbę wskazującą, ile razy ustalony pręt mierniczy należy przykładać do krawędzi stołu - od początku do końca tej krawędzi. Jeśli istnieje więcej niż jeden sposób mierzenia długości, na przykład czas, w którym światło biegnie od początku do końca krawędzi stołu i wraca, to istnieje więcej pojęć „długości". Ponadto pytania, na które nie można odpowiedzieć w sposób rozstrzygający przez odwołanie się do operacji, są eliminowane z nauki, takie na przykład jak: „Czy wszystko w świecie jest dwa razy większe w nocy niż w dzień?" Z uwagi na to, że było to radykalne odejście współczesnej fizyki od uświęconych idei, takich jak geometria euklidesowa, nie jest trudno wyjaśnić, dlaczego Bridgman próbował oczyszczać pojęcia fizyczne operacyjnie, tak aby uniknąć dalszych przeszkód w rozwoju fizyki.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Andrzej Wiśniewski (ur. 27 listopada 1955 w Warszawie) – współczesny polski naukowiec, profesor nauk fizycznych ze specjalnością fizyka magnetyków, profesor nadzwyczajny w Instytucie Fizyki PAN, członek Rady Naukowej Instytutu.

  Fizyka ciała stałego - dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową.

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – jeden z ośrodków badań z dziedziny fizyki Polskiej Akademii Nauk, znajduje się w dzielnicy Krakowa Bronowicach przy ulicy Walerego Eliasza-Radzikowskiego 152. Został utworzony w roku 1955 dzięki staraniom prof. Henryka Niewodniczańskiego. W roku 1988 Instytutowi nadano imię prof. Henryka Niewodniczańskiego. Współtwórcą Instytutu w jego obecnym kształcie był prof. Marian Mięsowicz. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Muzeum Współczesne Wrocław (MWW) — miejska, samorządowa instytucja kultury powołana przez Radę Miejską Wrocławia 10 lutego 2011 roku, a otwarta 2 września 2011 roku mająca na celu wystawianie, popularyzowanie i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej. Obecna, tymczasowa siedziba mieści się przy Placu Strzegomskim, w schronie przeciwlotniczym wybudowanym dla ludności cywilnej w 1942 według projektu Richarda Konwiarza. Działalności wystawiennicza MWW skupia się na przedstawianiu sztuki współczesnej i sztuki wrocławskiej II połowy XX wieku. MWW koncentruje się także na edukacji i programach społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia.

  Dodano: 26.10.2011. 16:47  


  Najnowsze