• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania interakcji żywiciel ludzki - mikrobiom w zdrowiu i chorobie, Cambridge, Wlk. Brytania

  16.02.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 10 maja 2012 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Badania interakcji żywiciel ludzki - mikrobiom w zdrowiu i chorobie".

  Przez długi czas panowało przekonanie, że okrężnica wnosi niewielki wkład w żywienie człowieka. Ostatnie badania wykazały jednak, że mikroflora okrężnicy wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia. Wydaje się również, że niedoceniana była również waga jelita grubego dla zdrowia. Poznanie roli ekologii mikroorganizmów jelitowych i mikrobiomu przełoży się na nową wiedzę na temat głównych procesów chorobowych i odkrycie nowych strategii terapeutycznych, których celem będzie bezpośrednio mikrobiom lub wykorzystanie tych informacji w nowych, wielopoziomowych podejściach medycznych.

  Konferencja zgromadzi naukowców i badaczy z dziedziny immunologii, mikrobiologii, ekologii, gastroenterologii i pediatrii, aby dyskutować nad najnowszymi osiągnięciami w tym zakresie. Poruszane będą takie tematy jak:
  - rozwój i różnorodność mikrobiomu;
  - oddziaływanie mikrobiomu na choroby;
  - interakcje metaboliczne;
  - modulowanie mikrobiomu (probiotyki i prebiotyki);
  - metagenomika funkcjonalna i zintegrowana biologia systemów;
  - terapie farmakologiczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Mixotricha paradoxa – gatunek pierwotniaka z rodziny Devescovinidae. Wiciowiec zaliczany do supergrupy Excavata. Żyje symbiotycznie w płynnej treści pokarmowej jelita tylnego australijskiego termita Mastotermes darwiniensis, będąc jednym z największych organizmów jego mikrobiomu. Mikroflora – ogół mikroorganizmów (bakterii i drobnych grzybów lub grzybopodobnych protistów, czyli grup zaliczanych w dawnych ujęciach taksonomicznych do roślin) żyjących w danym środowisku np.: w ciele człowieka (flora fizjologiczna człowieka), przewodzie pokarmowym (flora bakteryjna jelita), glebie, zbiorniku wodnym (mikroflora autochtoniczna wód). Pojęcie to funkcjonuje głównie w kontekście medycznym, w języku biologicznym ze względu na zmiany taksonomiczne bywa zastępowane nazwą mikrobiom lub mikrobiota. Mikroflora autochtoniczna wód – mikrobiom tworzony przez drobnoustroje naturalnie bytujące i rozmnażające się w środowisku wodnym.

  Flora bakteryjna jelit, mikroflora jelitowa – zespół mikroorganizmów (mikrobiom), głównie bakterii, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem; u człowieka jeden z elementów jego flory fizjologicznej. Mikrobiom, mikrobiota – ogół mikroorganizmów występujących w danym siedlisku. Termin mikrobiom zaproponował Joshua Lederberg na przełomie XX i XXI w., nawiązując zwłaszcza do słów genom i proteom. Ponieważ większość organizmów mikrobioty (zwłaszcza bakterie, mikroskopijne grzyby i niektóre protisty) niegdyś zaliczano do roślin, termin ten jest bliskoznaczny z terminem mikroflora. Z kolei w przypadku mikrobioty glebowej odnosi się w znacznej mierze do mikrofauny. W odróżnieniu od pojęcia mikroflory fizjologicznej, obejmuje on wszystkie mikroorganizmy, nie wyłączając chorobotwórczych. W pewnych ujęciach mikrobiom stosowany jest nie tyle do zespołu organizmów, ile raczej do zespołu ich genomów.

  Flora fizjologiczna człowieka – tradycyjna nazwa mikroorganizmów występujących naturalnie w organizmie człowieka bez wywoływania objawów chorobowych. W związku z tym, że bakterie nie należą do królestwa roślin bardziej odpowiednią nazwą byłaby tutaj "biota fizjologiczna człowieka". U człowieka prawidłowo występuje około 10 bakterii, w większości beztlenowych. Niektóre grzyby także mogą stanowić skład prawidłowej flory, natomiast wirusy, pasożyty i priony do niej nie należą i zawsze są uznawane za chorobotwórcze. U osób z osłabioną odpornością flora fizjologiczna może powodować zakażenia, które nazywane są oportunistycznymi. Szerszym pojęciem jest mikrobiom, który obejmuje nie tylko mikroorganizmy komensalne i wpływające pozytywnie na organizm ludzki, ale również chorobotwórcze. Jego poznaniem zajmuje się Human Microbiome Project. Poprzecznica, okrężnica poprzeczna (łac. Colon transversum) - część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby. Biegnie poprzez całą szerokość ciała w kierunku lewego zagięcia okrężnicy w pobliżu śledziony. Jest to najdłuższy i najbardziej ruchomy odcinek jelita grubego, którego długość wynosi około 45 cm. Zwisa on zawieszony w fałdzie otrzewnej (lub krezce).

  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak: Uniwersologia - według W.A. Polakowa interdyscyplinarna wiedza o przyczynowo–systemowej naturze świata, o uniwersalnych prawidłowościach zjawisk i procesów w nim przebiegających oraz systemowym sposobie logicznego myślenia, jako niezbędnym elemencie rozwoju człowieka. Rozwija się dynamicznie od końca XX wieku i zdaniem jej zwolenników umożliwia kształtowanie nowych teoretycznych i praktycznych dyscyplin wiedzy. Obejmuje również szereg badań nad zasadami i prawidłowościami, które łączą wszystkie dziedziny ludzkiej wiedzy.

  Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Dodano: 16.02.2012. 17:37  


  Najnowsze