• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Baltic Future 2010 i [email protected], Rostok, Niemcy

  09.03.2010. 18:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 4-6 maja 2010 r. w Rostoku, Niemcy, organizowane są trzydniowe targi morskie regionu Morza Bałtyckiego "Baltic Future 2010".

  Wydarzenie poświęcone będzie morskiemu przemysłowi zaopatrzeniowemu, logistyce morskiej, morskim farmom wiatrowym i technologii morskiej. Targi adresowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw morskich zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, oraz do akademików, wiodących przedsiębiorców, właścicieli statków i decydentów.

  Dzień pierwszy poświęcony będzie głównie energii wiatrowej, dzień drugi - technologii morskiej a dzień trzeci - nawigacji i logistyce morskiej. Planowany jest szereg wystaw, sesji konferencyjnych i dyskusyjnych oraz warsztatów.

  Europejska Sieć Przedsiębiorczości będzie gospodarzem sesji kontaktowej zatytułowanej "Contact

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Akademia Morska w Gdyni – uczelnia kształcąca wysoko kwalifikowane kadry na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności przyszłych oficerów marynarki handlowej – specjalistów w zakresie nawigacji i eksploatacji statków, eksploatacji siłowni okrętowych, elektroniki i elektrotechniki okrętowej, również eksploatacji portów i logistyki, eksploatacji lądowych systemów technicznych i remontów, specjalistów ds. gospodarki morskiej oraz kadr menadżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej. Szkoła Morska w Gdyni – niepubliczna szkoła policealna powstała w Gdyni w roku 1998 z połączenia dwóch ośrodków szkoleniowych, Morskiego Ośrodka Szkoleniowego "M&N" założonego 25 lutego 1993 i "AGMOR" Morskiego Centrum Szkolenia powstałego 11 marca 1996 roku. Ośrodek kształci marynarzy i oficerów statków morskich o profilu mechanicznym, nawigacyjnym i elektrycznym oraz pracowników gospodarki morskiej a także prowadzi kursy specjalistyczne. Szkoła jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Polskiego Forum Przemysłów Morskich, Ligi Morskiej i Rzecznej i Partnerstwa dla Morza. Od lipca 1998 Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim. W sierpniu 2008 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej nagrodziła Szkołę Bursztynowym Jajem. Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego.

  Conrady – Indywidualności Morskie – nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki (m.in. oceanografia, biologia morza, geologia morza), gospodarki morskiej (m.in. transport i żegluga morska, obszary morskie i porty morskie, ochrona środowiska morskiego) i popularyzacji problematyki morskiej; jest wręczana ludziom morza z całego świata. Inkubator przedsiębiorczości – instytucja (o różnej formie prawnej), której celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

  Odznaka honorowa "Zasłużony Pracownik Morza" - odznaka będąca zaszczytnym, honorowym cywilnym wyróżnieniem zawodowym i nadawana pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej. Nadawana jest jednokrotnie. Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych.

  Jeppesen (pełna nazwa Jeppesen A Boeing Company) to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w zakresie kartografii i nawigacji lotniczej, morskiej oraz lądowej, jak również organizacja szkoląca w branży awiacyjnej. Linie lotnicze, piloci, operatorzy statków oraz linie kolejowe używają publikowanych przez Jeppesen map i danych nawigacyjnych (tzw. Jeppesen charts) do organizacji lotów i rejsów, planowania załogi i floty oraz usprawniania swojej działalności operacyjnej. Obecnie przedsiębiorstwo jest częścią The Boeing Company. Jeppesen produkuje również oprogramowania na chartplotery i aplikacje nawigacyjne, z których do najbardziej znanych należy Electronic Flight Bag. Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej.

  Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest jednostką Akademii Morskiej w Gdyni. Jego korzenie sięgają roku 1938. Kształci kadry do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno-dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm miedzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.

  Dodano: 09.03.2010. 18:12  


  Najnowsze