• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatny kurs z matematyki dla poprawkowych maturzystów

  12.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Bezpłatny, interaktywny kurs z matematyki, dzięki któremu można rozwiązywać zadania zbliżone do tych na egzaminach maturalnych uruchomiła Uczelnia Łazarskiego. Od 6 sierpnia jest on dostępny na stronie: www.matematyka.lazarski.pl.

  Jak przypomina Uczelnia, w 2011 roku do matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło ponad 343 tysiące absolwentów. Zdało ją tylko 75,5 proc. osób. Prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego pod koniec sierpnia uzyskało blisko 60 tysięcy osób.

   

  "Większość maturzystów miała kłopoty na egzaminie z matematyki, a średni wynik tych, którzy go zdali, wyniósł zaledwie 48,24 proc. punktów. Po ogłoszeniu wyników maturalnych, w mediach rozpoczęła się dyskusja na temat poziomu i metod nauczania w szkołach. Z tego powodu Uczelnia Łazarskiego postanowiła wesprzeć osoby, które mają trudności z matematyką, proponując wszystkim zainteresowanym darmowy kurs on-line" - czytamy w przesłanym przez uczelnię komunikacie.

  "Ze względu na wcześniejszą zapowiedź MEN, że tegoroczny egzamin będzie trudniejszy i bardzo słabe wyniki próbnego egzaminu, spodziewaliśmy się, że wiele osób może mieć problemy na maturze i postanowiliśmy im pomóc. Wykorzystujemy do tego celu nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu na odległość - mówi Agnieszka Brzezińska, Koordynator ds. marketingu Uczelni Łazarskiego.

  Wyjaśnia, że kurs jest skonstruowany tak, aby osoba mająca problemy z przyswojeniem zagadnień matematycznych, mogła w sposób zrozumiały i kompleksowy powtórzyć najważniejsze działy, z puli tematów pojawiających się na maturze.

  "Bardzo zależało nam na tym, żeby kurs był dobrym narzędziem, uczył odpowiedniego podejścia do problemów i myślenia przy rozwiązywaniu zadań. Dlatego poprosiliśmy o pomoc w jego przygotowaniu Dariusza Kulmę - Nauczyciela roku 2008" - podkreśla Brzezińska.

  Choć kurs przygotowano w związku ze zbliżającym się terminem poprawkowych egzaminów maturalnych, to mogą z niego skorzystać również uczniowie, którzy w kolejnych latach staną przed tym wyzwaniem.

  Kurs jest całkowicie bezpłatny - wystarczy zalogować się na stronie projektu przez wpisanie swojego adresu mailowego. Do tej pory w serwisie zalogowało się ponad 11 tysięcy osób, które rozwiązały w sumie ponad 1400 zadań.

  Materiał obejmuje 10 działów, od liczb rzeczywistych, poprzez funkcje, równania i nierówności, ciągi liczbowe oraz trygonometrię, planimetrię i geometrię, aż po teorię prawdopodobieństwa i kombinatorykę.

  PAP - Nauka w Polsce

   

  ekr/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – uczelnia niepubliczna założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku. Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym. Kurs bojowy - kurs, na jakim okręt lub samolot może strzelać lub odpalać torpedy, zrzucać bomby, stawiać miny. Kurs bojowy ustala się w zależności od celów taktycznych, broni, zadania i sytuacji. Wejście na kurs bojowy stanowi najważniejszy etap ataku.

  I Kurs Normalny Wyższej Szkoły Wojennej (II Kurs Wojenny Szkoły Sztabu Generalnego) - kurs Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Stały kurs walutowy – określany również kursem stabilnym. Występuje wówczas, gdy kursy walut zmieniają się pod wpływem popytu i podaży, lecz tylko w pewnych granicach. Granice te mogą być określone przez władze finansowe danego kraju lub mogą wynikać z porozumień międzynarodowych. Jeżeli kurs waluty odchyla się znacznie lub zbyt gwałtownie od uzgodnionego poziomu, tak że zachodzi obawa przekroczenia wyznaczonej granicy wahań, to następuje interwencja władz finansowych danego państwa.

  Efektywny kurs walutowy - jest indeksem średnich ważonych kursu waluty krajowej, względem walut krajów będących partnerami handlowymi, udział poszczególnych kursów zależny jest od udziału danych krajów w wymianie handlowej, wagami są względne rozmiary handlu z danym krajem. W zależności od wyboru roku bazowego, wolumenu wymiany, czy też partnerów handlowych kurs ten będzie się różnił. Kurs żyrokompasowy – kurs statku wskazywany przez żyrokompas (kąt między kierunkiem północnym wskazywanym przez dany kompas a linią symetrii statku).

  Kurs magnetyczny - kąt zawarty między północną częścią linii magnetycznej N-S, a dziobową częścią diametralnej statku. Z algebraicznego punktu widzenia kurs magnetyczny jest sumą kursu kompasowego i dewiacji. Zatem różnica między kursem kompasowym a magnetycznym związana jest z rodzajem materiałów, z których wykonany jest statek oraz z danym kursem, którym statek płynie. Analiza ruchu celu – (ang. Target Motion Analysis - TMA). Zestaw technik używanych do oceny kursu, prędkości i odległości celów wojskowych, a także ustalenia prędkości, kursu i odległości przewidywanych. Po dokonaniu tych szacunków, w ramach procedur TMA opracowywane są decyzje o związanych celem optymalnych działaniach własnych.

  Grandes écoles – kategoria francuskich uczelni, publicznych i prywatnych, które funkcjonują w sposób nieco odrębny od uniwersytetów. Niektóre są bardziej sprofesjonalizowane od uniwersytetów, inne organizują studia w trybie bardzo interdyscyplinarnym, prowadzą nabór zazwyczaj dwa lata po maturze i wymagają egzaminu wstępnego (matura pozwala na bezpośredni wstęp na uniwersytety, w niektórych ma miejsce konkurs świadectw z ostatnich lat liceum). Grande Ecoles zazwyczaj mają swoją specjalność, choć istnieje kilka o programie ogólnym, gdzie specjalizacja odbywa się np. tylko na ostatnim roku.

  Naprowadzanie okrętów na cel - jeden ze sposobów kierowania siłami marynarki wojennej w toku działań bojowych polegający na kierowaniu uderzeniowych sił morskich na ustalony obiekt przeciwnika na odległość bezpośredniej styczności lub na kurs jego ruchu.

  University Athtetic Association (UAA) - jedna z konferencji wchodzących w skład NCAA Division III. Powstała w 1986 roku i składa się z ośmiu uniwersytetów, które choć są znane ze swojego wysokiego poziomu badań naukowych i nauczania, nie zdecydowały się na szersze rozwijanie swojego potencjału sportowego, stąd rywalizują w najniższej dywizji NCAA. Zdecydowanie największym z członków konferencji jest New York University, liczący blisko 55 tysięcy studentów. Najmniejsza uczelnia w tej grupie to Brandeis University, gdzie studiuje nieco ponad 5 tysięcy osób. Wszystkie osiem uczelni ma status uniwersytetów prywatnych.

  Dodano: 12.08.2011. 00:33  


  Najnowsze