• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpłatny warsztat Zła wielozadaniowość - wróg projektów nr 1! Czy można ją pokonać? w CKP Uczelni Łazarskiego

  13.09.2011. 22:39
  opublikowane przez: Katarzyna Kwaniewska

  Realizujesz kilka projektów równocześnie? Toniesz w papierach? Wciąż nie nadążasz z terminami? Masz niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się jak efektywnie zarządzać zespołem, firmą czy realizacją projektów. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wraz z MANDARINE Project Partners zaprasza 24 września na bezpłatny warsztat pod tytułem "Zła wielozadaniowość - wróg projektów nr 1! Czy można ją pokonać?".


  Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co to jest zła wielozadaniowość, czym jest ona spowodowana oraz jak zastąpić ją dobrą praktyką. Będą mieli szansę poznać zastosowanie oryginalnej japońskiej metody "kanban" do zwalczania złej wielozadaniowości. Warsztat organizowany jest przy okazji dnia otwartego kierunku "Zarządzanie portfelem projektów " praktyka zastosowania metody łańcucha krytycznego". Prowadzącym będzie Marek Kowalczyk, kierownik studiów i Prezes Zarządu MANDARINE Project Partners. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz przybycie 24 września o godzinie 10:00 do siedziby Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43), gdzie odbędzie się warsztat.


  Podczas dnia otwartego będzie można również poznać wybitnych ekspertów. Uczestnicy mają szansę zdobyć konkretną wiedzę na temat wielozadaniowości oraz sprawdzić jak zorganizowane są studia podyplomowe w CKP Uczelni Łazarskiego. Warto wspomnieć, że organizatorzy kierunku "Zarządzanie portfelem projektów " praktyka zastosowania metody łańcucha krytycznego" stawiają przede wszystkim na praktykę. Ze 180 godzin przeznaczonych na zajęcia, aż 160 realizowanych jest w formie warsztatów i ćwiczeń. Ich wartość edukacyjną można sprawdzić biorąc udział w bezpłatnym warsztacie organizowanym podczas dnia otwartego w CKP Uczelni Łazarskiego. Jest to znakomita okazja, aby przekonać się jak wyglądają przykładowe sesje zjazdowe w ramach tego kierunku.


  Więcej informacji na stronie
  internetowej:http://www.lazarski.pl/wielozadaniowosc

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Foster and Partners – firma architektoniczna w Wielkiej Brytanii. Praktyka architektoniczna jest ściśle powiązana z założycielem Lordem Fosterem. W biurze tym powstało wiele słynnych projektów architektonicznych, m.in. wieżowców. Szczególnie znana jest z projektów terminali lotniczych. Alina Majchrzycka-Guzowska (ur. 1942) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, kierownik Zakładu Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania. Jest kierowniczką Katedry Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz profesorem Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w dziedzinie finansów, prawa finansowego i podatkowego. Jest autorką ponad 100 prac z zakresu szeroko rozumianych finansów i prawa podatkowego. Pilotaż - to realizacja projektu wstępnego mającego na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie.

  Biuro projektów (ang. Project Management Office, PMO) jest to jednostka mająca na celu wspieranie zarządzania projektami w organizacji. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Extreme Project Management (ang.), XPM - metodyka zarządzania projektami zaliczana do tzw. metodyk żwawych (zwinnych, ang. Agile Project Management). Wykorzystywana przy realizacji projektów np. o wysokim stopniu ryzyka. Termin z dziedzin ekonomii i zarządzania. Extreme Project Management stosowany jest najczęściej przy projektach informatycznych, np. tworzeniu oprogramowania. Uczelnia Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – uczelnia niepubliczna założona przez Ryszarda Łazarskiego w 1993 roku.

  Jolanta Mazur – profesor zw. doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalności: marketing, marketing międzynarodowy, marketing usług, zarządzanie marketingiem. Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Kierownik Zakładu Marketingu Usług w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH, Kierownik Katedry Marketingu Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (WSEH) – utworzona w 1996 roku niepubliczna uczelnia wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej. Uczelnia prowadzi studia licencjackie oraz magisterskie na kierunkach filologia angielska, filologia niemiecka oraz zarządzanie. Ponadto w ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się studia licencjackie na kierunku politologia oraz studia podyplomowe z zakresu języków obcych i zarządzania. WSEH jest jedyną niepubliczną uczelnią na Podbeskidziu, posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunkach filologia (angielska i niemiecka) oraz zarządzanie. Współpracuje z Prywatnym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych College THE TOP. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną. W Uczelnia działa na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do rejestru MEN pod numerem 126. Siedziba Uczelni mieści się w budynkach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 4.

  Krystyna Iglicka-Okólska – polski demograf, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uczelni Łazarskiego, polityk, wiceprezes Polski Razem.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (WSZiP) ( do 2004 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu ) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą główną w Warszawie, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. Patronem uczelni od 25 października 2006 jest jej założycielka i wieloletni Kanclerz Helena Chodkowska. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu Szkole Jej imienia, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna uczelni ukierunkowana jest na szeroko rozumiane nauki ekonomiczno-prawne. Od 2000 roku Uczelnia kształci na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, od 2010 na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W Uczelni funkcjonuje Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Języków Obcych, Akademickie Biuro Karier, Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej, Studenckie Biuro Porad Prawnych, Biuro Projektów, Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Wydawnictwo.

  Wielozadaniowość – cecha systemu operacyjnego umożliwiająca mu równoczesne wykonywanie więcej niż jednego procesu. Zwykle za poprawną realizację wielozadaniowości odpowiedzialne jest jądro systemu operacyjnego.

  Dodano: 13.09.2011. 22:39  


  Najnowsze