• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Białka inherentnie nieuporządkowane, York, Zjednoczone Królestwo

  27.02.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-27 marca 2012 r. w Yorku (Zjednoczone Królestwo) odbędzie się konferencja pt. "Białka inherentnie nieuporządkowane".

  Nawet połowa ludzkich białek zawiera regiony, które są inherentnie nieuporządkowane. Białka inherentnie nieuporządkowane (IDP) pozbawione są stabilnej struktury trzeciorzędowej w warunkach fizjologicznych in vitro, dlatego tak ważne jest, by lepiej je poznać. Tego rodzaju białka występują w przyrodzie bardzo powszechnie, a ich funkcje są uzupełnieniem funkcji białek uporządkowanych.

  Wiele IDP łączonych jest z ludzkimi schorzeniami, takimi jak nowotwory, choroby układu krążenia, amyloidoza, choroby neurodegeneracyjne i cukrzyca. Intrygujące zależności pomiędzy inherentnym nieuporządkowaniem, sygnałowaniem komórek i chorobami ludzkimi wskazują, że zaburzenia konformacyjne białek mogą wynikać nie tylko z wadliwego składania białek, ale także nieprawidłowej identyfikacji, nieprawidłowego sygnałowania oraz nienaturalnego lub nierodzimego składania.

  Uczestnikami konferencji będą naukowcy zainteresowani IDP. Przykładowe tematy sesji:
  - nowe metody badania białek inherentnie nieuporządkowanych;
  - zaburzenia dotyczące inherentnego nieuporządkowania białek;
  - inherentne nieuporządkowanie i regulacja funkcjonalna;
  - interakcje białko-białko i inherentne nieuporządkowanie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Graf mieszany – graf, który w teorii grafów definiowany jest jako zbiory tworzące uporządkowaną trójkę. Pierwszy z nich zawiera wierzchołki grafu, drugi składa się z krawędzi nieskierowanych mających postać par nieuporządkowanych oraz trzeci obejmujący krawędzie skierowane czyli pary uporządkowane. Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej (ang. intrinsically unstructured proteins) – klasa białek w całości lub częściowo pozbawionych struktury trzeciorzędowej. Stan ten dotyczy białek w pełni funkcjonalnych i występuje w fizjologicznych warunkach. Zjawisko to jest obserwowane w 2-33% przypadków (w zależności od organizmu). Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia.

  Białka bogate w prolinę (PRP) to klasa białek pozbawionych struktury trzeciorzędowej (IUP) zawierającej kilka powtórzeń krótkich sekwencji bogatych w prolinę. Filozofia historii (historiozofia, filozofia dziejów, filozofia historii) – nauka filozoficzna zajmująca się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.

  Sygnałosom CSN (ang. "CSN signalosome") - kompleks białkowy uczestniczący w regulacji proteasomalnej degradacji białek. Białoruskie Towarzystwo Naukowe (biał. Беларускае навуковае таварыства) – białoruska instytucja naukowa działająca w okresie międzywojennym, reaktywowana podczas niemieckiej okupacji.

  Białka fibrylarne (białka włókniste, włókienkowe lub włókiennikowe, skleroproteiny, skleroproteidy, albuminoidy) - białka proste o strukturze włókienkowej stanowiące podstawowy materiał budulcowy organizmów zwierzęcych. Białoruska Partia Wolności (biał. Беларуская Партыя Свабода, БПС) - białoruskie ugrupowanie polityczne o charakterze nacjonalistycznym.

  Superpuchar Białorusi w piłce nożnej (biał. Суперкубак Беларусі па футболе) – mecz piłkarski pomiędzy aktualnym Mistrzem Białorusi oraz zdobywcą Pucharu Białorusi w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu Białorusi).

  Białoruski Komitet Narodowy (biał. Беларускі Нацыянальны Камітэт) – reprezentacja białoruskich partii konserwatywno-prawicowych, istniejąca w okresie od 25 marca do 8 lipca 1917 roku.

  Folding@home jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". "Białorusin na Straży" (biał. "Беларус на варце") – białoruskie pismo wydawane na okupowanej Białorusi podczas II wojny światowej na terenie Białorusi.

  Drogi na Białorusi – sieć dróg krajowych, republikańskich oraz lokalnych na terenie Białorusi przeznaczonych dla ruchu samochodowego. Zarządcą większości dróg jest Bieławtodor (biał. Белавтодор) podlegający pod Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś (biał. Міністэрство транспарта і камунікацый Рэспублікі Беларусь). Towarzystwo Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny (biał. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, ТБМ) — białoruska organizacja społeczna i kulturalna mająca za cel ochronę i popularyzację języka białoruskiego wśród mieszkańców Białorusi.

  Dodano: 27.02.2012. 16:26  


  Najnowsze