• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Jagiellońska prezentuje swoje skarby

  31.12.2009. 12:13
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  176 najcenniejszych obiektów Biblioteki Jagiellońskiej można zobaczyć w albumie "Skarby Biblioteki Jagiellońskiej". Wydawnictwo poświęcone dziełom przechowywanym w Bibliotece zaprezentowano w grudniu w BJ.

  Jak informuje Uniwersytet Jagielloński na swojej stronie internetowej, album prezentuje największe skarby piśmiennictwa, nauki i kultury, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej. Wśród nich można znaleźć rękopisy, stare druki, grafiki, mapy i atlasy, muzykalia, wydawnictwa rzadkie i dokumenty życia społecznego, które stanowią zaledwie cząstkę zbiorów gromadzonych przez wieki w najstarszej polskiej książnicy.

  "Dzieje Biblioteki od jej zarania nierozerwalnie związane są z historią uniwersytetu krakowskiego, a jej księgozbiór narastał dzięki darom i legatom profesorów, uczniów, możnych protektorów, a także przyjaciół krakowskiej Almae Matris" " podaje UJ.

  Zgromadzone publikacje podzielono tematycznie tak, by odzwierciedlić zarówno ich związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukazać znaczenie dla nauki i kultury, jak i uwidocznić wartość artystyczną. Ilustracje przedstawione w albumie opatrzono opisami, które pomagają zwrócić uwagę na najistotniejsze cechy prezentowanego dzieła.

  Najcenniejsze zbiory Biblioteki przedstawiono chronologicznie, a cały album podzielono na pięć części. W pierwszej zostały zaprezentowane dokumenty najściślej związane z dziejami Akademii Krakowskiej i jej nauczaniem. Drugą poświęcono historii książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz historii opraw książkowych. Pomniki piśmiennictwa i literatury polskiej przedstawiono w rozdziale trzecim. Czwarta część dotyczy różnych dziedzin sztuki " malarstwa, grafiki i muzyki. Album zamyka rozdział poświęcony kartografii, obejmujący mapy Krakowa, Polski i świata.

  Krótki film na temat wydawnictwa i fotoreportaż z promocji albumu są dostępne na stronie: www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/753

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 31.12.2009. 12:13  


  Najnowsze