• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biologia chemiczna 2012, Heidelberg, Niemcy

  14.09.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 29 września 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia chemiczna 2012" (Chemical Biology 2012).

  Biologia chemiczna to szybko rozwijająca się dyscyplina, której przedmiotem jest analiza problemów biologicznych za pomocą strategii i narzędzi chemicznych. Choć sama w sobie ważna, uzupełnia też takie dziedziny jak chemia medyczna, farmakologia, biologia komórki, biologia strukturalna i biochemia.

  Wydarzenie poświęcone będzie przeglądowi obecnego statusu biologii chemicznej i przyjrzeniu się przyszłemu rozwojowi dziedziny. Konferencja stworzy naukowcom, stosującym różne podejścia i metody badawcze, unikalną okazję do spotkania i sieciowania. Celem jest pobudzenie wymiany i dyskusji między naukowcami z korzyścią dla ich własnych prac badawczych, jak i dla postępów w szerzej pojętej biologii chemicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Cell (ang. komórka) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Główne dziedziny biologii reprezentowane w czasopiśmie to m.in. biologia molekularna, genetyka, biologia strukturalna, biologia komórki, biochemia, rozwój, neurobiologia oraz immunologia. PLOS Biology (do 2012 r. PLoS Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię, od poziomu biologii molekularnej po ekologię, z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki. Publikowane artykuły indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, MEDLINE, CAS, Web of Science. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim. PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Traffic – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biologii komórki i biochemii procesów transportu wewnątrzkomórkowego z uwzględnieniem związanych z tym zagadnieniem chorób i dysfunkcji. Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mającej zastosowanie w działach związanych z biologią medyczną takich jak: biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia komórki, bioinżynieria, biologia systemowa, bioinformatyka, nanotechnologia, terapia genowa. Rozwój nowej dziedziny został zapoczątkowany publikacją Linusa Pulinga z roku 1949, dotyczącą różnic miedzy hemoglobiną osób zdrowych i hemoglobiną u chorych na anemię sierpowatą.

  Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących). Genetyka molekularna – dział biologii zajmujący się genetyką na poziomie biologii molekularnej. Genetyka molekularna bada złożone procesy biokatalitycznych reakcji chemicznych, dzięki którym powstają geny, dochodzi do ich ekspresji i przekazywana jest informacja genetyczna.

  Chemia fizyczna, fizykochemia – jeden z głównych działów chemii zajmujący się poznaniem zjawisk fizycznych występujących w trakcie i na skutek przemian (reakcji) chemicznych. Chemia fizyczna zajmuje się także własnościami fizycznymi związków chemicznych wynikającymi bezpośrednio z ich struktury chemicznej. Ze względu na najwyższy spośród głównych działów chemii stopień użycia metod matematycznych jest też działem najbliższym fizyce. Zob. też fizyka chemiczna. Równowaga reakcji chemicznych – stan, gdy reakcja chemiczna zachodzi z jednakową szybkością w obu kierunkach, a więc stężenia reagentów nie zmieniają się w czasie. Potencjały termodynamiczne układu, jakim jest środowisko reakcji, osiągają wartości minimalne (charakterystyczne dla określonych warunków). Minimum osiągają też odpowiednie funkcje termodynamiczne reakcji.

  Dodano: 14.09.2012. 18:26  


  Najnowsze