• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania, Pułtusk, Polska

  14.06.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 września - 4 października 2012 r. w Pułtusku, Polska, odbędzie się konferencja pt. "Biologia molekularna i innowacyjne terapie mięsaków okresu dzieciństwa i dojrzewania" (Molecular Biology and Innovative Therapies in Sarcomas of Childhood and Adolescence).

  Mięsak to nowotwór, który powstaje z przekształconych komórek pochodzenia mezenchymalnego. Wiele mięsaków jest podatnych na chemioterapię, co radykalnie poprawiło wskaźnik przeżycia chorych.

  Konferencja zgromadzi biologów i klinicystów w celu wdrożenia interdyscyplinarnego podejścia, które jest niezbędne, aby posunąć naprzód badania i terapię rzadkich mięsaków wieku dziecięcego. Tematy dotyczyć będą najnowszych wyników badań molekularnych i biologicznych, identyfikacji nowych czynników ryzyka na potrzeby stratyfikacji oraz nowe modele.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzieciństwo – jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. Osobnika ludzkiego w tym okresie nazywa się dzieckiem. Dokładne granice tego okresu są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. Według S. Baleya dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat. Wtedy pamięć dziecka jest coraz lepsza, zaczyna odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma ogromną chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka. Ewangelia Dzieciństwa Arabska (EwDzArab) jest jednym z apokryfów Nowego Testamentu dotyczących dzieciństwa Jezusa. Mogła ona zostać skompilowana nie wcześniej jak w szóstym wieku, i była oparta na Ewangelii Dzieciństwa Tomasza i Protoewangelii Jakuba. Daktynomycyna (Aktynomycyna D; łac. Dactinomycinum) – antybiotyk z grupy cytostatyków; hamuje syntezę DNA, RNA i białek; stosowany w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego (guz Wilmsa, mięsak Ewinga), mięsaków tkanek miękkich, nowotworów zarodkowych jajników i jądra oraz ciążowej choroby trofoblastycznej.

  Ewangelia Dzieciństwa Ormiańska (EwDzOrm), apokryf Nowego Testamentu z szóstego wieku, przetłumaczony ze starszej, syryjskiej wersji, obecnie nie istniejacej. Należy do gatunku Ewangelii dzieciństwa. Etiologia pogranicznego zaburzenia osobowości: Naukowcy powszechnie uważają, że pograniczne zaburzenie osobowości wynika z połączenia takich czynników jak traumatyczne dzieciństwo, podatność na zranienie oraz stresujące wydarzenia w czasie dojrzewania lub dorosłości. Otto Kernberg sformułował teorię osobowości borderline opartą na założeniu wystąpienia defektów w rozwoju w czasie dzieciństwa. Według Kernberga istnieją 3 cele rozwojowe, które każda osoba musi osiągnąć, a jeśli któryś nie zostanie spełniony, to często wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się pewnych psychopatologii. Niepowodzenie w pierwszym celu, psychicznej klaryfikacji ja oraz innych osób wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia różnych psychoz. Nieukończenie drugiego zadania, przezwyciężenia rozszczepienia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się osobowości z pogranicza.

  Ewangelia Dzieciństwa Tomasza (także "Dzieciństwo Pana" gr. Παιδικα του Κυριου, skrót: EwTmDz ) – apokryf Nowego Testamentu. Należy do gatunku tzw. ewangelii dzieciństwa. Utwór powstał prawdopodobnie w II wieku. Napisany został pierwotnie w języku greckim, choć wedle niektórych uczonych (np. R. Cameron) językiem oryginału mógł być syryjski. W późniejszych czasach przechodził wielokrotne przeróbki i zmiany redakcyjne. Obecnie posiadamy dwie wersje tego utworu w języku greckim (wersje A i B) i kilka różnych wersji w innych językach starożytnych, m.in łacińskie, syryjskie i etiopskie. Tanbały (kaz. Таңбалы) - rezerwat archeologiczny w obwodzie ałmackim, na północ od miejscowości Karabastau w Kazachstanie wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowały się tu rysunki naskalne, datowane na okresy średniego brązu, późnego brązu, wczesnego okresu koczowniczego, okresu dominacji Saków, plemion usuńskich oraz turskich.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Złośliwy guz rabdoidalny (łac. tumor malignus rhabdoides; ang. malignant rhabdoid tumor) – pierwotny nowotwór złośliwy wieku dziecięcego, spotykany przede wszystkim w nerkach i tkankach miękkich, bardzo rzadko w innych narządach. Jest najbardziej złośliwym nowotworem nerek wieku dziecięcego. Początkowo uznawany był za szczególny wariant guza Wilmsa, histologicznie przypomina rhabdomyosarcoma (stąd nazwa), w diagnostyce różnicowej niezbędne są badania immunohistochemiczne. Pochodzenie guza nie jest jasne. Nie wyjaśniono, czy guz typu AT/RT ośrodkowego układu nerwowego jest tożsamy z pozaczaszkowym złośliwym guzem rabdoidalnym.

  Ewangelia Dzieciństwa Łacińska (EwDzŁac) lub „Księga o narodzeniu Zbawiciela, i o Maryi, i o położnej” – apokryf Nowego Testamentu, należący do gatunku Ewangelii dzieciństwa. Utwór powstał prawdopodobnie w czasach karolińskich.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - utworzony w 1918 roku w Warszawie, jest ważnym centrum badań biologicznych w Polsce, podległym Polskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się biologią molekularną i komórkową, biochemią oraz neurobiologią.

  Chromosom markerowy – dodatkowy, najczęściej mały chromosom, niepodobny morfologicznie do innych chromosomów. Jest on możliwy do wykrycia w klasycznym badaniu cytogenetycznym (ocena prążków), ale na podstawie badania klasycznego nie można z całą pewnością określić jego pochodzenia oraz wpływu na fenotyp pacjenta. Zbadanie pochodzenia takiego chromosomu oraz określenie skutków klinicznych dla pacjenta wymaga badań molekularnych (najczęściej fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) z sondą molekularną specyficzną dla regionu danego chromosomu oraz badania rodziców nosiciela. CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics) – pole siłowe szeroko stosowane w mechanice molekularnej. Nazwa odnosi się również do pakietu umożliwiającego przeprowadzanie dynamiki molekularnej i analizę wyników.

  Fun Home. Tragikomiks rodzinny – graficzny pamiętnik Alison Bechdel, autorki serii komiksów Dykes To Watch Out For. Książka jest kroniką dzieciństwa i dojrzewania autorki na pensylwańskiej wsi, skupiającą się na ukazaniu złożonej relacji córki z ojcem. Książka zawiera tematy takie jak orientacja seksualna, role płciowe, samobójstwo, życie rodziny dysfunkcyjnej oraz znaczenie literatury w zrozumieniu siebie i rodziny. Napisanie i stworzenie rysunków do Fun Home zajęło Bechdel 7 lat. W Polsce wyszedł wspólnym nakładem wydawnictw Timof i cisi wspólnicy i Abiekt.pl.

  Dodano: 14.06.2012. 16:17  


  Najnowsze