• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brytyjska wystawa i konferencja energetyczna, Aberdeen, Wlk. Brytania

  26.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 maja 2010 r. odbędzie się w Aberdeen, Wlk. Brytania, brytyjska wystawa i konferencja energetyczna.

  Giełda kooperacyjna jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych podmiotów ze wszystkich sektorów energii odnawialnej, niezależnie od kraju pochodzenia. Sesje sieciujące stworzą okazję do spotkania wielu różnych uczestników. Może to być szczególnie interesująca okazja dla podmiotów zainteresowanych udzieleniem licencji na technologie, poszukujących nowych produktów, usług i dostawców czy też nowych możliwości prowadzenia badań i rozwoju oraz współpracy technicznej.

  Organizatorzy udostępnili katalog internetowy, w którym uczestnicy mogą zamieszczać swoje profile zawierające takie informacje jak zainteresowanie spotkaniami, posiadana specjalistyczna wiedza i inne. Przed wydarzeniem uczestnicy otrzymają listę zaplanowanych spotkań.

  Organizatorem konferencji jest Enterprise Europe Scotland. Celem jest zachęcenie do zawiązywania partnerstw na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz między nimi, instytutami naukowymi, uniwersytetami i międzynarodowymi korporacjami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną. Pośrednik finansowy – szczególny rodzaj podmiotu działającego na rynku finansowym. Jest to przedsiębiorstwo świadczące usługi na rzecz podmiotów dysponujących oszczędnościami (podmioty nadwyżkowe) oraz podmiotów poszukujących funduszy pieniężnych (podmioty deficytowe) niezbędnych do sfinansowanie ich zamierzeń konsumpcyjnych, inwestycyjnych i produkcyjnych. Ich głównym zadaniem jest ułatwianie przepływu funduszy od podmiotów nadwyżkowych do podmiotów deficytowych.

  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.

  Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Magic 2010 lub Magic: The Gathering 2010 Core Set jest to jedenasta w historii edycja główna kolekcjonerskiej gry karcianej - Magic: the Gathering. Imprezy przedpremierowe odbyły się 11 lipca, uczestnicy otrzymywali specjalnie na tę okazję przygotowane, foliowane karty promocyjne Vampire Nocturnus z alternatywnym rysunkiem. Premiera miała miejsce 17 lipca 2009 roku, uczestnicy specjalnie na tę okazję przygotowane, foliowane karty promocyjne Ant Queen z alternatywnym rysunkiem.

  Giełda kooperacyjna jest imprezą organizowaną dla przedsiębiorstwa lub/oraz instytucji/organizacji chcących nawiązać między sobą współpracę, przede wszystkim biznesową. Giełda różni się od targów tym, że przedsiębiorca nie stawia własnego stoiska, na którym może promować swoje produkty lub usługi.

  Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 roku wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe. Wiele imprez odbyło się w Światowym Dniu Wiatru (15 czerwca), ale były także wydarzenia przed i po nim. W 2012 było już 250 zdarzeń na całym świecie m.in. z bardzo popularnym konkursem fotograficznym. City Star Airlines – brytyjska linia lotnicza z siedziba w Aberdeen, w Szkocji. Głównym węzłem był Port lotniczy Aberdeen.

  Katalog (ang. Catalogue) – folder, przybierający różne formy reklamowe. Zwykle jest prezentacją firmy, zawierającą spis produktów i usług oferowanych do sprzedaży. Najczęściej używany do prezentacji w lokalizacji firmy, na targach, giełdach bądź wystawach. Katalog może mieć formę książki lub broszury. Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych.

  Magic 2011 lub Magic: The Gathering 2011 Core Set jest to dwunasta w historii edycja główna kolekcjonerskiej gry karcianej - Magic: the Gathering. Imprezy przedpremierowe odbyły się 10 lipca, uczestnicy otrzymywali specjalnie na tę okazję przygotowane, foliowane karty promocyjne Sun Titan z alternatywnym rysunkiem. Premiera miała miejsce 16 lipca 2010 roku, uczestnicy specjalnie na tę okazję przygotowane, foliowane karty promocyjne Ancient Hellkite z alternatywnym rysunkiem.

  Dodano: 26.04.2010. 17:12  


  Najnowsze