• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budowanie tożsamości europejskich - zagadnienia strategiczne i badawcze, Bruksela, Belgia

  18.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 9 lutego 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Budowanie tożsamości europejskich - zagadnienia strategiczne i badawcze".

  Tożsamość narodowa definiuje odrębność i poczucie przynależności do danego państwa lub narodu. Może również oznaczać poczucie wspólnoty z daną grupą ludzi, niezależnie od statusu obywatelskiego. Badania wykazały, że tożsamość narodowa danej osoby to bezpośrednie następstwo obecności elementów związanych ze "wspólnymi cechami" codziennego życia: symbole narodowe, język, barwy narodowe, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, kultura, muzyka, kuchnia, radio, telewizja itd.

  W czasie wydarzenia poruszone zostaną takie kwestie jak ewolucja tożsamości europejskiej, jeżeli chodzi o budowanie nowej, odrębnej tożsamości lub ich większej liczby, zwłaszcza w świetle obecnego kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego. Wydarzenie położy nacisk na finansowane ze środków unijnych projekty badawcze poświęcone jednej lub wielu tożsamościom europejskim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Tożsamość narodowa – poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez czynniki narodowotwórcze takie jak: symbole narodowe, język, barwy narodowe, świadomość pochodzenia, historia narodu, świadomość narodowa, więzy krwi, stosunek do dziedzictwa kulturowego, kultura, terytorium, charakter narodowy. Tożsamość regionalna - specyficzna tożsamość zbiorowa i kulturowa oparta na tradycji i regułach, odnoszona cech społecznych i kultury specyficznych dla danego regionu. Problemy z tożsamością regionalną występują głównie na terenach przygranicznych, gdzie przynależność państwowa jest nadal świeża a ludność napływowa (np. tożsamość ludności polskiej na tzw. Ziemi Lubuskiej). Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.

  Tożsamość płciowa (ang. gender identity) lub tożsamość płci – termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej. Tożsamość czterech kwadratów Eulera - tożsamość algebraiczna zachodząca dla dowolnch ośmiu liczb rzeczywistych, z której wynika, że iloczyn dwóch sum czterech kwadratów również jest sumą kwadratów. Dokładniej:

  Mniejszość polityczna mała liczebnie grupa społeczna wyodrębniona ze względu na obiektywną cechę stanowiąca mniej niż 50% ludności państwa, posiadająca świadomość własnej tożsamości i odrębności oraz wyrażająca chęć jej utrzymania, dysponująca własną partią polityczną. dąży do udziału swych przedstawicieli w pracach parlamentu, organu samorządu terytorialnego zabiegając o podejmowanie decyzji uwzględniających jej interesy. Ich istnienie jest jednocześnie wyrazem pluralizmu społeczeństwa. Do najlepiej zorganizowanych należą mniejszości wyznaniowe i narodowe. Samo pojęcie ma wymiar obiektywny- (istnienie grupy charakteryzującej się wspólnymi cechami) i subiektywny (poczucie tożsamości i odrębności). Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko.

  Tożsamość algebraiczna to takie równanie, które jest spełnione niezależnie od wartości podstawianych pod zmienne. Przekształcenie Abela (tożsamość Abela) - tożsamość algebraiczna zachodząca dla skończonych ciągów liczb rzeczywistych.

  Dezindywiduacja – to proces psychologiczno-społeczny, który prowadzi do utraty osobowości oraz zdolności rozpoznawania swoich cech jednostkowych, zanik tożsamości jednostkowej, anonimowość, identyfikacja z tłumem. Powoduje zastępowanie własnej tożsamości tożsamością grupy społecznej.

  Pluralizm kulturowy – taka sytuacja społeczna, w której grupy mniejszościowe uczestniczą w pełni w dominującym społeczeństwie, zachowując przy tym swoje kulturowe różnice, swoją tożsamość i odrębność od innych grup.

  Kradzież tożsamości, a ściślej fałszerstwo tożsamości – to celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, numeru PESEL, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości zwana jest także defraudacją tożsamości, gdyż chodzi o podszywanie się pod czyjeś dane, a nie "usunięcie" danych ofiary.

  Dodano: 18.01.2012. 16:26  


  Najnowsze